Ieguldījumi

Pasaules finanšu tirgus: 2009.gada oktobra rezultāti

2009. gada 10. novembris, 15:11 / Ieguldījumi / Leonīds Aļšanskis

Pagājušajā mēnesī turpināja ienākt signāli par turpmāko pasaules finanšuekonomiskās situācijas atveseļošanos.

Pasaules finanšu tirgus: 2009.gada septembra rezultāti

2009. gada 10. oktobris, 15:10 / Ieguldījumi / Leonīds Aļšanskis

Pagājušajā mēnesī pasaules finanšu-ekonomiskā situācija turpināja stabilizēties, kas Ĝāva daudzām valsts institūcijām, ieskaitot SVF un Pasaules Banku, uzlabot prognozes attiecībā uz iziešanu no krīzes un pasaules IKP pieaugumu 2009. gadā un 2010. gadā.

Dolārs vai eiro. Kurš augs nākamais?

2009. gada 23. septembris, 14:40 / Ieguldījumi / Leonīds Aļšanskis

Cenu kustību prognozēšana mūsdienu brīvajos tirgos ir ļoti sarežģīts uzdevums. Globālie brīvie tirgi, kuri ir izvērsušies kolosālā plašumā, tādi kā eiro/dolārs (miljoni operatoru un apgrozījums ap $1 trlj. dienā) šodien ir pārvērtušies par ļoti lielām un ļoti sarežģītām stohastiskām sistēmām. Šo sistēmu sarežģītību lielā mērā nosaka to duālais raksturs, līdz ar to, ka katrs tirgus operators vienlaicīgi ir gan sistēmas objekts, gan subjekts. Šādi tirgi šodien funkcionē saskaņā ar saviem specifiskiem likumiem un vairs nav tik cieši piesaistīti ekonomiskās bāzes stāvoklim.

Pasaules finanšu tirgus: 2009.gada augusta rezultāti

2009. gada 10. septembris, 15:09 / Ieguldījumi / Leonīds Aļšanskis

Lielā mērā pateicoties valstu antikrīzes programmu darbībai, pagājušajā mēnesī no ekonomikas frontes turpināja ienākt signāli par recesijas procesu vājināšanos nacionālajās ekonomikās.

Pasaules finanšu tirgus: 2009.gada jūlija rezultāti

2009. gada 10. augusts, 15:08 / Ieguldījumi / Leonīds Aļšanskis

Pagājuša jūlija notikumi apstiprināja, ka pasaules finanšu–ekonomiskā sistēma turpina stabilizēties.

Pasaules finanšu tirgus: 2009.gada jūnija rezultāti

2009. gada 10. jūlijs, 15:07 / Ieguldījumi / Leonīds Aļšanskis

Jūnijā turpināja parādīties signāli par situācijas uzlabošanos pasaules finanšu sistēmā un krīzes parādību samazināšanos pasaules ekonomikā, stiprinot cerības par to, ka pasaules finanšu-ekonomiskas krīzes grūtākais posms ir beidzies.

Vai mums vajadzīga tāda palīdzība?

2009. gada 8. jūlijs, 14:45 / Ieguldījumi / Leonīds Aļšanskis

Eiropas Komisijas kārtējais piešķirtais aizdevums (1,2 miljardi EUR), un vēl jo vairāk tā pavadošais ievērojamais valsts budžeta samazinājums no jauna uzjundīja veco diskusiju - vajadzēja vai nevajadzēja mūsu valstij vērsties pēc ārvalstu palīdzības. Un ja vajadzēja, vai uz tādiem nosacījumiem?

Pasaules finanšu tirgus: 2009.gada maija rezultāti

2009. gada 10. jūnijs, 15:06 / Ieguldījumi / Leonīds Aļšanskis

Pagājušais maijs iezīmējas ar vēl vienu spēcīgu akordu neticamajā optimisma uzplaukumā, kas šajā pavasarī pārĦēmis pasaules finanšu tirgus.

Neticams pavasara optimisma uzplaukums

2009. gada 27. maijs, 12:20 / Ieguldījumi / Leonīds Aļšanskis

Aizvadītais 2009. gada pavasaris iezīmējas ar strauju pozitīvu noskaņojumu pieaugumu visos pasaules finanšu tirgos. Šajā pavasarī spēcīgs cenu pieaugums bija praktiski visiem pasaules vadošajiem akciju tirgiem (skatīt tabulu). Faktiski tas ir pirmais tik būtisks akciju cenu pieaugums kopš 2007. gada rudenī pastiprinājās krīzes parādības un sākas cenu kritums. Bet cenu pieaugums aprīlī tādiem indeksiem kā Vācijas DAX (+16,7%) un Amerikas NASDAQ (+12,4%) vispār kļuva par maksimālo indeksa pieaugumu mēneša laikā pēdējo 10 gadu garumā. Arī aprīlī Krievijas RTS ir izaudzis gandrīz par 21%, bet Ukrainas PFTS gandrīz par 50%!

Pasaules finanšu tirgus: 2009.gada aprīļa rezultāti

2009. gada 5. maijs, 15:05 / Ieguldījumi / Leonīds Aļšanskis

Pagājušais mēnesis ir pierādījis, ka uz doto brīdi ir izdevies pasaules finanšu un ekonomikas krīzi izvest no “akūtas fāzes”, taču runāt par pilnīgu situācijas pagriezienu tomēr ir par agri.