Pasaules finanšu tirgus: 2009.gada septembra rezultāti

2009. gada 10. oktobris, 15:10 / Ieguldījumi / Leonīds Aļšanskis, Dr. Math., AB.LV grupas galvenais analītiķis

Pagājušajā mēnesī pasaules finanšu-ekonomiskā situācija turpināja stabilizēties, kas Ĝāva daudzām valsts institūcijām, ieskaitot SVF un Pasaules Banku, uzlabot prognozes attiecībā uz iziešanu no krīzes un pasaules IKP pieaugumu 2009. gadā un 2010. gadā.