Akcionāri

Likvidējamās ABLV Bank, AS pamatkapitāls ir 42 080 000 EUR. Akciju skaitu veido 38 250 000 reģistrētas akcijas ar balsstiesībām un 3 830 000 - personāla akcijas bez balsstiesībām.

Balsstiesīgo akcionāru akciju sadalījums

Akcionārs Līdzdalība, %
OF Holding, SIA
43,52%
ASG Resolution Capital, AS 28,76%
Cassandra Holding Company, SIA
14,76%
Pārējie akcionāri: 16 juridiskas personas un 118 fiziskas personas 12,96%