Vēsture

Banka tika dibināta 1993. gada 17. septembrī. Par pamatu tai kļuva Latvijas Bankas reģionālā nodaļa Aizkrauklē, tāpēc sākotnēji banka ieguva nosaukumu „Aizkraukles banka”.

1995. gadā tika veiktas izmaiņas bankas akcionāru sastāvā. Par bankas akcionāriem un vadītājiem kļuva Ernests Bernis un Oļegs Fiļs, un kopš tā laika viņi ir strādājuši tikai šajā jomā. 1995. gadā banka sāka paplašināt savu darbību un izveidoja filiāli Rīgā.

Turpmākajos gados banka aktīvi darbojās ārvalstu klientu apkalpošanas jomā, piedāvājot daudzveidīgus bankas produktus, īpaši norēķinu jomā, un kļūstot par nozīmīgu tirgus dalībnieci. Banka viena no pirmajām attīstīja dažādus attālinātās apkalpošanas kanālus. Tā rezultātā ievērojami uzlabojās apkalpošanas kvalitāte un banka sāka attīstīties vēl straujāk.

2002. gadā tika izveidota preču zīme AB.LV.

2004. gadā banka sāka attīstīt otru darbības virzienu — investīciju pārvaldīšanu.

Tika nodibinātas ieguldījumu pārvaldes un brokeru sabiedrības: IPAS „AB.LV Asset Management” un IBAS „AB.LV Capital Markets”.

2008. gadā banka pieņēma jaunu stratēģiju, galveno uzmanību koncentrējot uz individuālo finanšu risinājumu izstrādi saviem klientiem.

Kopš 2009. gada banka klientiem piedāvā arī trešo pakalpojumu grupu — konsultācijas par aktīvu aizsardzību un strukturēšanu.

2011. gadā bankas nosaukums tika mainīts uz ABLV Bank, AS.

Pašlaik ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā ar grupas pārstāvniecībām daudzās NVS valstīs. Akciju kontrolpakete pieder lielākajiem akcionāriem — Ernestam Bernim un Oļegam Fiļam. Pārējo akcionāru vidū ir bankas vadības pārstāvji, darbinieki, ilggadēji bankas sadarbības partneri un klienti.

ABLV Bank ir Latvijas Komercbanku asociācijas biedrs, kuras mērķis ir sekmēt mūsu valsts banku sistēmas nostiprināšanu un attīstību. Asociācija nodrošina Latvijas banku interešu aizsardzību gan iekšējā, gan ārējos tirgos, sertificē banku speciālistus, regulāri organizē profesionālus seminārus un diskusijas, sagatavo analītiskus materiālus par nozari. ABLV Bank ir aktīva dalībniece arī citās profesionālās organizācijās, kuru mērķis ir Latvijas kā reģionālā finanšu centra attīstības veicināšana.