Vēsture

ABLV Bank, AS bija lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Tās akciju kontrolpakete pieder lielākajiem akcionāriem — OF Holding, SIA, ASG Resolution Capital, AS un Cassandra Holding Company, SIA. Pārējo akcionāru vidū ir bankas vadības pārstāvji, darbinieki, ilggadēji bankas sadarbības partneri un klienti.

Banka tika dibināta 1993. gada 17. septembrī. Par pamatu tai kļuva Latvijas Bankas reģionālā nodaļa Aizkrauklē, tāpēc sākotnēji banka ieguva nosaukumu "Aizkraukles banka”. 1995. gadā tika veiktas izmaiņas bankas akcionāru sastāvā — par bankas akcionāriem un vadītājiem kļuva Ernests Bernis un Oļegs Fiļs, un kopš tā laika viņi ir strādāja tikai šajā jomā. 1995. gadā banka sāka paplašināt savu darbību un izveidoja filiāli Rīgā.

Turpmākajos gados banka aktīvi darbojās ārvalstu klientu apkalpošanas jomā, piedāvājot daudzveidīgus bankas produktus, īpaši norēķinu jomā, un kļūstot par nozīmīgu tirgus dalībnieci. Banka viena no pirmajām modernizēja dažādus attālinātās apkalpošanas kanālus. Tā rezultātā ievērojami uzlabojās klientu apkalpošanas kvalitāte un banka sāka attīstīties vēl straujāk.

2002. gadā tika izveidota preču zīme AB.LV. 2004. gadā banka sāka attīstīt otru darbības virzienu — investīciju pārvaldīšanu. Tika nodibinātas ieguldījumu pārvaldes un brokeru sabiedrības — IPAS „AB.LV Asset Management” un IBAS „AB.LV Capital Markets”. 2008. gadā banka pieņēma jaunu stratēģiju, galveno uzmanību koncentrējot uz individuālo finanšu risinājumu izstrādi saviem klientiem. 2009. gadā banka klientiem sāka piedāvāt arī trešo pakalpojumu grupu — konsultācijas par aktīvu aizsardzību un strukturēšanu. 2011. gadā bankas nosaukums tika mainīts uz ABLV Bank, AS.

2018. gada sākumā ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) ziņojums faktiski apturēja ABLV Bank, AS darbību. Drīzumā tika pieņemts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) lēmums par noguldījumu nepieejamības iestāšanos un 2018. gada 26. februārī ABLV Bank, AS akcionāru ārkārtas pilnsapulcē tika pieņemts lēmums par pašlikvidāciju, kuru FKTK ar 2018. gada 12. jūnija lēmumu oficiāli apstiprināja.

ABLV grupā līdz 2018.gada februārim strādāja vairāk nekā 900 darbinieku. Desmit gadu laikā banka nodokļos Latvijas budžetā iemaksāja vairāk nekā 145 miljonus eiro. ABLV Bank, AS bija trešā lielākā banka Latvijā un tā bija lielākā privātā banka ar Latvijas kapitālu. Pēdējo gadu laikā banka arvien vairāk fokusējās uz vietējo tirgu, tai skaitā investīciju projektiem, pensiju kapitāla pārvaldīšanu un kreditēšanu.

Banka bija viens no lielākajiem kreditētājiem Latvijā, nodrošinot gan hipotekāro kredītu izsniegšanu mājsaimniecībām, gan finansējumu komercuzņēmumiem, veicinot dažādu nozaru attīstību. Tāpat banka attīstīja nekustamā īpašuma projektus, tai skaitā jaunajam darījumu centram New Hanza banka līdz 2033. gadam bija paredzējusi piesaistīt līdz 1 miljardam EUR lielas investīcijas.

ABLV Bank, AS meitas uzņēmums ABLV Capital Markets, IBAS bija viens no lielākajiem brokeru pakalpojumu sniedzējiem Latvijā. 2017. gada beigās kopējie aktīvi, ko uzņēmuma klienti bija ieguldījuši finanšu instrumentos, bija 1,34 miljardi EUR. Uzņēmums tika likvidēts 2019. gada 18. decembrī.

Savukārt uzņēmums Integrum Asset Management IPAS (iepriekšējais nosaukums ABLV Asset Management, IPAS) bija lielākais ieguldījumu fondu pārvaldītājs Latvijā, kura fondu aktīvu apjoms 2017. gada 31. decembrī pārsniedza 130 miljonus EUR. Integrum Asset Management IPAS darbojās arī pensiju kapitāla pārvaldīšanā Latvijā. Uzņēmums tika pārdots 2023. gada jūlijā.

Tāpat ABLV grupā ietilpst holdinga sabiedrība Pillar Capital, AS, kurā konsolidēti likvidējamās bankas nekustamā īpašuma biznesa virzieni. Holdinga sabiedrībā iekļauti Pillar grupas uzņēmumi, kuri nodrošina nekustamā īpašuma attīstīšanu, būvniecību, apsaimniekošanu, kā arī pārvaldīšanu un tirdzniecību. Pillar Capital, AS pamatkapitāls ir 115,3 miljoni eiro un likvidējamās ABLV Bank, AS līdzdalība Pillar Capital, AS pamatkapitālā ir 97,4%.

Sabiedrībai pieder arī 13,07% holdingkompānijas AmberStone Group, AS kapitāla daļu. Līdz 2023. gada 23. aprīlim Sabiedrības līdzdalība bija 22,96%, kad tika veikta AmberStone Group, AS akciju emisija pamatkapitāla palielināšanai, kurā Sabiedrība nepiedalījās.  AmberStone Group, AS galvenais ilgtermiņa finanšu mērķis ir visa holdinga vērtības pieaugums, kā arī savu meitas un asociēto sabiedrību darbības ilgtspējas un stabilitātes nodrošināšana. AmberStone Group līdz šim veikusi investīcijas medicīnas, lauksaimniecības, kuģniecības, viesmīlības, kokrūpniecības un citās nozarēs Latvijā.