Vēsture

Banka tika dibināta 1993. gada 17. septembrī. Par pamatu tai kļuva Latvijas Bankas reģionālā nodaļa Aizkrauklē, tāpēc sākotnēji banka ieguva nosaukumu „Aizkraukles banka”.

1995. gadā tika veiktas izmaiņas bankas akcionāru sastāvā. Par bankas akcionāriem un vadītājiem kļuva Ernests Bernis un Oļegs Fiļs, un kopš tā laika viņi ir strādājuši tikai šajā jomā. 1995. gadā banka sāka paplašināt savu darbību un izveidoja filiāli Rīgā.

Turpmākajos gados banka aktīvi darbojās ārvalstu klientu apkalpošanas jomā, piedāvājot daudzveidīgus bankas produktus, īpaši norēķinu jomā, un kļūstot par nozīmīgu tirgus dalībnieci. Banka viena no pirmajām attīstīja dažādus attālinātās apkalpošanas kanālus. Tā rezultātā ievērojami uzlabojās apkalpošanas kvalitāte un banka sāka attīstīties vēl straujāk.

2002. gadā tika izveidota preču zīme AB.LV.

2004. gadā banka sāka attīstīt otru darbības virzienu — investīciju pārvaldīšanu.

Tika nodibinātas ieguldījumu pārvaldes un brokeru sabiedrības: IPAS „AB.LV Asset Management” un IBAS „AB.LV Capital Markets”.

2008. gadā banka pieņēma jaunu stratēģiju, galveno uzmanību koncentrējot uz individuālo finanšu risinājumu izstrādi saviem klientiem.

Kopš 2009. gada banka klientiem piedāvā arī trešo pakalpojumu grupu — konsultācijas.

2011. gadā bankas nosaukums tika mainīts uz ABLV Bank, AS.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Akciju kontrolpakete pieder lielākajiem akcionāriem — Ernestam Bernim un Oļegam Fiļam. Pārējo akcionāru vidū ir bankas vadības pārstāvji, darbinieki, ilggadēji bankas sadarbības partneri un klienti.

2018. gada sākumā ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) ziņojums, kurā banka tika apvainota nelikumīgās darbībās, faktiski apturēja ABLV Bank darbību. Drīzumā tika pieņemts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Padomes lēmums par noguldījumu nepieejamības iestāšanos, pēc kā 2018. gada 26. februārī ABLV Bank ārkārtas akcionāru pilnsapulcē tika pieņemts lēmums par pašlikvidāciju.