Vadība

Likvidācijas komiteja

Jānis Rozenbergs

Likvidators

Advokātu biroja “Rode un Partneri" partneris, zvērināts advokāts un tiesību zinātņu doktors. Profesionālā pieredze advokatūrā pārsniedz 20 gadus, galvenokārt nodrošinot klientu aizstāvību kriminālprocesos. Kopš 2017. gada ir Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs. Vairāku zinātnisko publikāciju un juridisko atzinumu autors, zinātnisko konferenču dalībnieks.

Vineta Čukste-Jurjeva

Likvidatore

Zvērinātu advokātu biroja “Kronbergs Čukste LEVIN” partnere, zvērināta advokāte ar vairāk nekā 20 gadu darba pieredzi. Specializējusies komerctiesībās, atbilstības nodrošināšanas, regulācijas un likvidācijas jautājumos. Sniegusi juridiskās konsultācijas un piedalījusies vairāku Latvijas komercsabiedrību restrukturizācijas un likvidācijas procesos. Sertificēta personas datu aizsardzības speciāliste.

Armands Smans

Likvidators

Zvērināts advokāts advokātu birojā “Rode un Partneri”. Specializējies publiskajās tiesībās. Īstenojis klientu tiesību un interešu aizstāvību vairākos desmitos kriminālprocesos. Vairāku zinātnisko publikāciju un juridisko atzinumu autors, zinātnisko konferenču dalībnieks. Sniedzis juridiskos viedokļus lietās Pastāvīgajā šķīrējtiesā Hāgā (jaunākā eksperta statusā) un Satversmes tiesā (pieaicinātās personas statusā).