Vadība

Likvidācijas komiteja

Eva Berlaus

Likvidators

Sorainen Latvijas biroja vadošā partnere, zvērināta advokāte. Ieguvusi Latvijas Universitātes sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnēs, kā arī Rīgas Juridiskās Augstskolas tiesību zinātņu maģistra grādu starptautiskajās un ES tiesībās. Vairāk kā 15 gadus praktizē tādās jomās kā korporatīvās konsultācijas, privātā kapitāla pārvaldīšana, uzņēmumu apvienošana un iegāde, darba tiesības, restrukturizācija un maksātnespēja, investīcijas un citas.

Arvīds Kostomārovs

Likvidators

Korporatīvo finanšu eksperts. Ieguvis maģistra grādu starptautiskajās finansēs un ekonomikā Stokholmas Ekonomikas augstskolā, kā arī starptautiski atzītu sertificētā finanšu analītiķa (CFA) kvalifikāciju. Vairāk kā 20 gadus konsultējis un vadījis aptuveni 250 uzņēmumu pirkšanas-pārdošanas darījumus, kā arī kapitāla piesaistes un investīciju pārvaldīšanas projektus dažādās valstīs.

Andris Kovaļčuks

Likvidators

Nekustamā īpašuma un finanšu eksperts. Ieguvis maģistra grādu finansēs Londonas Biznesa skolā (London Business School), kā arī finansista kvalifikāciju Banku Augstskolā. Finanšu nozarē, tajā skaitā ar nekustamo īpašumu ieguldījumiem, darbojas 17 gadus, pārvaldot vairākus vadošos nekustamā īpašuma uzņēmumus Latvijā un dažādus ieguldījumu fondus.

Elvijs Vēbers

Likvidators

Advokātu kolēģijā no 1998. gada — profesionālo darbību sācis kā zvērināta advokāta palīgs. Kopš 2003. gada zvērināts advokāts un kopš 2010. gada arī sertificēts maksātnespējas procesu administrators, bet 2017. gadā ieguvis fizisko personu datu aizsardzības speciālista sertifikātu. Ieguvis jurista kvalifikāciju un sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Specializējies civiltiesisko darījumu jomā, saistību un lietu tiesību, komerctiesību jautājumos, fizisko un juridisko personu maksātnespējas jautājumos. 20 gadu pieredze civiltiesisko un komerctiesisko strīdu risināšanā tiesā.