Vadība

Likvidācijas komiteja

Andris Kovaļčuks

Likvidators

Finanšu darījumu un uzņēmumu restrukturizācijas eksperts. Finanšu nozarē darbojas kopš 2001. gada, vadot pārmaiņu procesus vairākos vadošos nekustamā īpašuma, finanšu un investīciju uzņēmumos, tai skaitā Ektornet un GILD Alternative Funds. Iegūts maģistra grāds finansēs Londonas Biznesa skolā (London Business School), kā arī finansista kvalifikācija Banku augstskolā.

Lauma Bērziņa

Likvidators

Zvērināta advokāte ar vairāk nekā 20 gadu darba pieredzi. Ieguvusi Rīgas Tehniskās universitātes sadarbībā ar Norvēģijas Buskerudas Augstskolas profesionālo maģistra grādu uzņēmumu un iestāžu vadībā (MBA), kā arī Latvijas Universitātes tiesību zinātņu maģistra grādu civiltiesībās. Praktizējusi tādās jomā kā komerctiesībās, korporatīvās pārvaldības un civiltiesībās, darba tiesībās un administratīvajās tiesībās, pārstāvējusi klientu intereses valsts un pašvaldības institūcijās, veidojusi korporatīvās pārvaldības modeļus, kā arī sniegusi konsultācijas privātā kapitāla piesaistē, aktīvu iegādē vai atsavināšanā, darījumu un biznesa restrukturizācijā.

Ringolds Balodis

Likvidators, prof., Dr.iur.

Šobrīd zvērināts advokāts Latvijas advokātu kolēģijā. Latvijas Universitātes Juridiskā fakultātē māca konstitucionālās tiesības, ārvalstu konstitucionālās tiesības un salīdzinošās konstitucionālās tiesības. Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis un Tiesību Zinātņu Pētniecības Institūta valdes priekšsēdētājs. Doktora grāds tiesību zinātnē kopš 2001. gada. Tieslietu ministrijas departamenta direktors, Reliģisko lietu pārvaldes priekšnieks (1997 – 2003). Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras vadītājs (2003 – 2014). Strādājis par Jūrmalas pilsētas padomes priekšsēdētāja padomnieku, Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītāju (2013 – 2014), galvenais valsts notārs (2008 – 2013). Saeimas deputāts, Nacionālās drošības komisijas sekretārs (2014 – 2018). 2018. gadā piešķirta Tieslietu ministrijas Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīme. Vairāk kā simt zinātnisku publikāciju autors. Zinātniskie pētījumi publicēti ASV, Lielbritānijā, Itālijā, Vācijā, Beļģijā, Spānijā, Grieķijā, Francijā, Polijā, Izraēlā, Krievijā, Ukrainā, Lietuvā, Igaunijā un Latvijā. Specializējies valststiesībās, salīdzinošās konstitucionālās tiesības un cilvēktiesībās. Satversmes zinātnisko komentāru projekta vadītājs.

Vineta Čukste-Jurjeva

Likvidators

Zvērinātu advokātu biroja “Kronbergs Čukste LEVIN” partnere, zvērināta advokāte ar vairāk nekā 20 gadu darba pieredzi. Specializējusies komerctiesībās, atbilstības nodrošināšanas, regulācijas un likvidācijas jautājumos. Sniegusi juridiskās konsultācijas un piedalījusies vairāku Latvijas komercsabiedrību restrukturizācijas un likvidācijas procesos. Sertificēta personas datu aizsardzības speciāliste.

Armands Smans

Likvidators

Advokāta palīgs zvērinātu advokātu birojā “Rode un Partneri”. Specializējies publiskajās tiesībās. Īstenojis klientu tiesību un interešu aizstāvību vairākos desmitos kriminālprocesos. Vairāku zinātnisko publikāciju un juridisko atzinumu autors, zinātnisko konferenču dalībnieks. Sniedzis juridiskos viedokļus lietās Pastāvīgajā šķīrējtiesā Hāgā (jaunākā eksperta statusā) un Satversmes tiesā (pieaicinātās personas statusā). Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorants.