Likvidatori

Likvidācijas komiteja

Jānis Rozenbergs

Likvidators

Zvērināts advokāts un tiesību zinātņu doktors. Profesionālā pieredze advokatūrā pārsniedz 20 gadus, galvenokārt nodrošinot klientu aizstāvību kriminālprocesos. Kopš 2017. gada ir Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs. Vairāku zinātnisko publikāciju un juridisko atzinumu autors, zinātnisko konferenču dalībnieks.

Armands Smans

Likvidators

Zvērināts advokāts advokātu birojā “Rode un Partneri”. Specializējies publiskajās tiesībās. Īstenojis klientu tiesību un interešu aizstāvību vairākos desmitos kriminālprocesos. Vairāku zinātnisko publikāciju un juridisko atzinumu autors, zinātnisko konferenču dalībnieks. Sniedzis juridiskos viedokļus lietās Pastāvīgajā šķīrējtiesā Hāgā (jaunākā eksperta statusā) un Satversmes tiesā (pieaicinātās personas statusā).

Sertificēts naudas atmazgāšanas novēršanas speciālists (CAMS)