Vadība

Likvidācijas komiteja

Arvīds Kostomārovs

Likvidators

Korporatīvo finanšu eksperts. Ieguvis maģistra grādu starptautiskajās finansēs un ekonomikā Stokholmas Ekonomikas augstskolā, kā arī starptautiski atzītu sertificētā finanšu analītiķa (CFA) kvalifikāciju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālista sertifikātu (CAMS). Vairāk kā 20 gadus konsultējis un vadījis aptuveni 250 uzņēmumu pirkšanas-pārdošanas darījumus, kā arī kapitāla piesaistes un investīciju pārvaldīšanas projektus dažādās valstīs.

Andris Kovaļčuks

Likvidators

Nekustamā īpašuma un finanšu eksperts. Ieguvis maģistra grādu finansēs Londonas Biznesa skolā (London Business School), kā arī finansista kvalifikāciju Banku Augstskolā. Finanšu nozarē, tajā skaitā ar nekustamo īpašumu ieguldījumiem, darbojas 17 gadus, pārvaldot vairākus vadošos nekustamā īpašuma uzņēmumus Latvijā un dažādus ieguldījumu fondus.

Lauma Bērziņa

Likvidators

Zvērināta advokāte ar vairāk nekā 20 gadu darba pieredzi. Ieguvusi Rīgas Tehniskās universitātes sadarbībā ar Norvēģijas Buskerudas Augstskolas profesionālo maģistra grādu uzņēmumu un iestāžu vadībā (MBA), kā arī Latvijas Universitātes tiesību zinātņu maģistra grādu civiltiesībās. Praktizējusi tādās jomā kā komerctiesībās, korporatīvās pārvaldības un civiltiesībās, darba tiesībās un administratīvajās tiesībās, pārstāvējusi klientu intereses valsts un pašvaldības institūcijās, veidojusi korporatīvās pārvaldības modeļus, kā arī sniegusi konsultācijas privātā kapitāla piesaistē, aktīvu iegādē vai atsavināšanā, darījumu un biznesa restrukturizācijā.

Ringolds Balodis

Likvidators, prof., Dr.iur.

Šobrīd zvērināts advokāts Latvijas advokātu kolēģijā. Latvijas Universitātes Juridiskā fakultātē māca konstitucionālās tiesības, ārvalstu konstitucionālās tiesības un salīdzinošās konstitucionālās tiesības. Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis un Tiesību Zinātņu Pētniecības Institūta valdes priekšsēdētājs. Doktora grāds tiesību zinātnē kopš 2001. gada. Tieslietu ministrijas departamenta direktors, Reliģisko lietu pārvaldes priekšnieks (1997 – 2003). Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras vadītājs (2003 – 2014). Strādājis par Jūrmalas pilsētas padomes priekšsēdētāja padomnieku, Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītāju (2013 – 2014), galvenais valsts notārs (2008 – 2013). Saeimas deputāts, Nacionālās drošības komisijas sekretārs (2014 – 2018). 2018. gadā piešķirta Tieslietu ministrijas Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīme. Vairāk kā simt zinātnisku publikāciju autors. Zinātniskie pētījumi publicēti ASV, Lielbritānijā, Itālijā, Vācijā, Beļģijā, Spānijā, Grieķijā, Francijā, Polijā, Izraēlā, Krievijā, Ukrainā, Lietuvā, Igaunijā un Latvijā. Specializējies valststiesībās, salīdzinošās konstitucionālās tiesības un cilvēktiesībās. Satversmes zinātnisko komentāru projekta vadītājs.