Rekvizīti

ABLV Bank, AS

Vienotais reģistrācijas numurs 50003149401
Konta numurs LV68 AIZK 0904 Z000 0019 5
S.W.I.F.T. AIZKLV22
LEI numurs (Legal Entity Identifier) 549300IHIJ7SCANBWN17
GIIN numurs
(Global Intermediary Identification Number)
5G93DV.99999.SL.428
Juridiskā adrese Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010
Reģistrācijas datums 17.09.1993.
Telefons
+371 6777 5222
Fakss +371 6777 5200
Elektroniskais pasts info@ablv.com
Skype ablv.riga

ABLV Bank, AS (turpmāk tekstā — Banka) ir akciju sabiedrība, reģistrēta saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un ierakstīta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Bankai ir licence kredītiestādes darbībai, kas izsniegta 1993. gada 9. septembrī (pārreģistrēta 2011. gada 27. maijā) saskaņā ar Kredītiestāžu likuma noteikumiem, licences Nr. 06.01.05.001/313. Bankas saimniecisko darbību regulē Finanšu un kapitāla tirgus komisija, adrese: Kungu iela 1, Centra rajons, Rīga, LV-1050.

ABLV Capital Markets, IBAS

Vienotais reģistrācijas numurs 40003814705
Konta numurs LV85 AIZK 0001 1300 7240 2
S.W.I.F.T. AIZKLV22
Juridiskā adrese Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010
Reģistrācijas datums 30.03.2006.
Telefons +371 6700 2777
Fakss +371 6700 2770
Elektroniskais pasts ibas@ablv.com

ABLV Capital Markets, IBAS (turpmāk tekstā — Brokeru sabiedrība) ir sabiedrība, reģistrēta saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un ierakstīta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Brokeru sabiedrībai ir licence ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai, kas izsniegta 2006. gada 4. augustā (pārreģistrēta 2011. gada 1. jūnijā) saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumiem, licences Nr. 06.06.08.264/314. Brokeru sabiedrības saimniecisko darbību regulē Finanšu un kapitāla tirgus komisija, adrese: Kungu iela 1, Centra rajons, Rīga, LV-1050.

ABLV Asset Management, IPAS

Vienotais reģistrācijas numurs 40003814724
Konta numurs LV58 AIZK 0001 1300 7240 3
S.W.I.F.T. AIZKLV22
LEI numurs (Legal Entity Identifier) 549300BO9IYZ6ER3TR25
Juridiskā adrese Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010
Reģistrācijas datums 30.03.2006.
Telefons +371 6700 2777
Fakss +371 6700 2770
Elektroniskais pasts ipas@ablv.com

ABLV Asset Management, IPAS (turpmāk tekstā — Sabiedrība) ir sabiedrība, reģistrēta saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un ierakstīta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Sabiedrībai ir licence ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai, kas izsniegta 2006. gada 4. augustā (pārreģistrēta 2011. gada 3. jūnijā) saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma noteikumiem, licences Nr. 06.03.07.263/315. Sabiedrības saimniecisko darbību regulē Finanšu un kapitāla tirgus komisija, adrese: Kungu iela 1, Centra rajons, Rīga, LV-1050.

Korespondentkonti