Rekvizīti

Likvidējamā ABLV Bank, AS

Vienotais reģistrācijas numurs 50003149401
LEI numurs (Legal Entity Identifier) 549300IHIJ7SCANBWN17
GIIN numurs
(Global Intermediary Identification Number)
5G93DV.99999.SL.428
Juridiskā adrese Skanstes iela 7 k-1, Rīga, LV-1013
Reģistrācijas datums 17.09.1993.
Telefons
+371 6777 5555
Elektroniskais pasts info@ablv.com

Likvidējamā ABLV Bank, AS (turpmāk tekstā — Sabiedrība) ir akciju sabiedrība, reģistrēta saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un ierakstīta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Sabiedrības saimniecisko darbību regulē Latvijas Banka, adrese: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050.