Bankas ziņas

ABLV Bank Eiropas Savienības Tiesā prasa izvērtēt Eiropas Centrālās bankas un Vienotā noregulējuma valdes lēmumus

Rīga, Latvija, 2018. gada 7. maijs, 09:26 / Bankas ziņas

ABLV Bank un tās lielākie akcionāri šā gada 3.maijā Eiropas Savienības Tiesā iesnieguši pieteikumu, kurā lūdz izvērtēt Eiropas Centrālās bankas (ECB) un Vienotā noregulējuma valdes (VNV) 23.februārī pieņemtos lēmumus, kas piespieda bankas akcionārus pieņemt lēmumu par bankas likvidāciju.

ABLV Bank akcionāri ievēlē ceturto likvidatoru

Rīga, Latvija, 2018. gada 23. aprīlis, 12:00 / Bankas ziņas

Šā gada 23. aprīlī notika ABLV Bank, AS ārkārtas akcionāru sapulce, kurā par ceturto bankas likvidatoru tika ievēlēta zvērināta advokāte Eva Berlaus.

FinCEN iesniegta ABLV atbildes vēstule

Rīga, Latvija, 2018. gada 20. aprīlis, 09:07 / Bankas ziņas

ABLV advokāti no uzņēmuma WilmerHale ASV biroja otrdien, 17.aprīlī, iesnieguši ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīklam FinCEN komentāru vēstuli par FinCEN 13. februārī publicēto priekšlikumu. Vēstule publicēta vietnē www.regulations.gov. Papildu vēstulei FinCEN iesniegti arī vairāk nekā 50 dokumenti, uz kuriem advokāti atsaucas publicētajā atbildē.

Par darba laiku Lieldienu brīvdienās

Rīga, Latvija, 2018. gada 29. marts, 09:34 / Bankas ziņas

Informējam, ka, ievērojot oficiāli noteiktās Latvijas valsts brīvdienas, ABLV Bank, AS un ABLV Capital Markets, IBAS šogad nestrādās piektdien, 30. martā, un pirmdien, 2. aprīlī.

ABLV Bank, AS pašlikvidācija klientu un kreditoru interešu aizstāvībai

Rīga, Latvija, 2018. gada 15. marts, 08:56 / Bankas ziņas

Lai maksimāli aizsargātu klientu un kreditoru intereses, ABLV Bank, AS 26. februārī ārkārtas akcionāru pilnsapulcē pieņēmusi lēmumu par pašlikvidāciju. ABLV Bank uzskata, ka šādā veidā vislabāk spēs nodrošināt savu aktīvu aizsardzību, lai norēķinātos ar visiem klientiem.

Tiesa atzīst ABLV Luksemburgas bankas stabilitāti un atļauj tās pārdošanu jauniem investoriem

Rīga, Latvija, 2018. gada 9. marts, 16:04 / Bankas ziņas

Luksemburgas komerctiesa (Tribunal de Commerce de Luxembourg) piektdien, 9.martā, noraidīja regulatora lūgumu par ABLV Bank Luxembourg, S.A. likvidāciju. Tiesa nozīmēja divus ārējos administratorus, kuri bankā strādās tuvākos sešus mēnešus, līdz banka atradīs jaunus pircējus.

Par kredītiestāžu iespējamiem atteikumiem veikt pārskatījumus uz ABLV Bank, AS kredītsaistību atmaksai

Rīga, Latvija, 2018. gada 9. marts, 11:10 / Bankas ziņas

Vēlamies informēt, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) 2018. gada 18. februāra lēmums par maksājumu ierobežojumu noteikšanu un 2018. gada 23. februāra lēmumu par noguldījumu nepieejamības iestāšanos ABLV Bank, AS, kā arī 2018. gada 26. februāra ABLV Bank, AS ārkārtas akcionāru sapulces lēmums par bankas pašlikvidāciju neierobežo klientu kā kredītņēmēju tiesības veikt maksājumus ABLV Bank, AS savu esošo saistību dzēšanai no citām kredītiestādēm.

ABLV Bank izstājas no Latvijas Komercbanku asociācijas

Rīga, Latvija, 2018. gada 6. marts, 11:37 / Bankas ziņas

ABLV Bank otrdien, 6.martā, izstājusies no Latvijas Komercbanku asociācijas. Attiecīgs lēmums pieņemts, ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pieņemto lēmumu par bankas likvidācijas procesa sākumu.

ABLV Bank Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniedz pašlikvidācijas plāna projektu

Rīga, Latvija, 2018. gada 5. marts, 17:42 / Bankas ziņas

ABLV Bank Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK) pirmdien, 5. martā, iesniegusi bankas iesnieguma projektu par pašlikvidāciju. Likvidācijas pasākumu mērķis ir apmierināt visas klientu un kreditoru saistības pilnā — 100% apmērā.

Par garantēto atlīdzību izmaksu

Rīga, Latvija, 2018. gada 2. marts, 14:00 / Bankas ziņas

Informējam, ka ir noteikta kārtība garantēto atlīdzību izmaksai ABLV Bank (turpmāk – Banka) klientiem, kuriem saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu ir tiesības to saņemt. Ievērojot to, ka Bankas klientiem naudas līdzekļi nav pieejami jau kopš 2018. gada 19. februāra, nolemts izmaksu veikt ātrāk nekā tas paredzēts likumā — no šā gada 3. marta un to veiks Citadele banka, AS.