ABLV Bank Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniedz pašlikvidācijas plāna projektu

Rīga, Latvija, 2018. gada 5. marts, 17:42 / Bankas ziņas

ABLV Bank Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK) pirmdien, 5. martā, iesniegusi bankas iesnieguma projektu par pašlikvidāciju. Likvidācijas pasākumu mērķis ir apmierināt visas klientu un kreditoru saistības pilnā — 100% apmērā.

Iesnieguma projektu sagatavoja bankas akcionāru sapulces ievēlētie likvidatori. Likvidatoru komandā šobrīd strādā Elvijs Vēbers, zvērināts advokāts un maksātnespējas administrators, Andris Kovaļčuks, nekustamā īpašuma un finanšu eksperts, kā arī Arvīds Kostomārovs, korporatīvo finanšu eksperts. Iesnieguma projektam pievienota informācija arī par ceturto likvidatora kandidātu, kuru vēl jāapstiprina akcionāru sapulcei.

Plānots, ka aktīvu kvalitātes novērtējuma, izmaksu kārtības izstrādē un tām sekojošām pārbaudēm procesa laikā tiks piesaistīts arī vismaz viens neatkarīgs starptautiskais auditors.

Pašlikvidācijas plāna pasākumi paredz, ka likvidatoru komandas komitejas darbu uzraudzīs īpaši izveidota akcionāru pilnsapulces konsultatīvā komiteja. Tāpat visa informācija par likvidatoru pieņemtajiem lēmumiem regulāri tiks sniegta FKTK, kas turpina bankas darbības uzraudzību.

Pašlikvidācijas plāns paredz vispirms nodrošināt ar noguldītāju garantiju fondu saistītās izmaksas. Noguldījumu izmaksa jau sākusies 3.martā, šim mērķim paredzot 480 miljonus eiro. Nākamā būtiskā saistību daļa ir fizisko personu un mazo un vidējo uzņēmumu noguldījumi.

Saskaņā ar pašlikvidācijas plānu kreditoru saistības segs, veicot izmaksu vienu reizi ceturksnī, izmaksājot dotajā posmā pieejamos brīvos naudas līdzekļus, kas nav nepieciešami likvidācijas procesa turpināšanai. Plāna projekts paredz, ka pirmās izmaksas kreditoru prasījumu segšanai tiks uzsāktas 2018. gada 4. ceturksnī.

Pēc kreditoru pieteikšanās perioda beigām likvidatori sagatavos kreditoru sarakstu, nosakot norēķināšanās kārtību ar kreditoriem saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 191.- 195.pantā noteiktajām prasībām, balstoties uz dokumentiem, ko būs iesnieguši klienti. Saistības ar akcionāriem tiks segtas pēdējā izmaksu kārtā.