Mobilais Digipass, uzkrājumi bērniem un citi ziemas jaunumi

Rīga, Latvija, 2017. gada 26. janvāris, 17:20 / Bankas ziņas

ABLV Bank obligāciju jaunas emisijas, nodokļu atvieglojumi Krievijā reģistrētiem vērtspapīriem, uzkrājumi bērniem, ieguldījumi komercīpašumos, korporatīvo finanšu konsultācijas, elastīga internetbankas pārvaldīšana jebkura mēroga klientam un jauns mobilais Digipass — lūk galvenie no daudziem mūsu produktu un pakalpojumu uzlabojumiem, kuri ir īstenoti vai tiks realizēti mūsu klientu ērtībām tuvākajā laikā.

1.  ABLV Bank obligāciju jaunumi

Mēs turpinām ABLV Bank obligāciju emisijas, tādēļ Sestās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros veiksim divus jaunus parasto obligāciju laidienus, kurus plānots iekļaut regulētajā tirgū — biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā. Parakstīšanās uz jaunajām obligāciju emisijām uzsākta 2017. gada 26. janvārī un ilgs līdz 2017. gada 20. februārim.

Emisiju parametri:

 • 75 000 000 USD kupona obligāciju emisija
  (emisijas nosaukums: ABLV FXD USD 270219; ISIN: LV0000802239)
  Emisijas apjoms 75 000 000 USD. Obligāciju skaits 75 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 USD. Gada procentu likme ir fiksēta: 2,25% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas cena ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2017. gada 27. februāris, bet dzēšanas datums — 2019. gada 27. februāris.
   
 • 20 000 000 EUR kupona obligāciju emisija
  (emisijas nosaukums: ABLV FXD EUR 270219; ISIN: LV0000802247)
  Emisijas apjoms 20 000 000 EUR. Obligāciju skaits 20 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 EUR. Gada procentu likme ir fiksēta: 0,75% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas cena ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2017. gada 27. februāris, bet dzēšanas datums — 2019. gada 27. februāris.

Vienlaikus mēs vienkāršojam pakalpojumu cenrādi “Brokeru pakalpojumi” darījumiem ar ABLV Bank emitētajām obligācijām. No šī gada 1. marta standarta komisija par parasto un subordinēto obligāciju pirkšanu vai pārdošanu būs vienāda — 50 USD vai 50 EUR par darījumu, atbilstoši obligāciju emisijas valūtai. Komisiju nepiemērosim darījumiem obligāciju sākotnējās izvietošanas laikā.

No 1. marta mēs mainām arī pakalpojumu cenrādī “Finanšu instrumentu, dārgmetālu un naudas konti” komisiju par parasto ABLV Bank obligāciju glabāšanu bankā, nosakot to 0,06% apmērā gadā. Savukārt subordinētās obligācijas arī turpmāk glabāsim bez maksas. Komisija par finanšu instrumentu glabāšanu tiek ieturēta reizi mēnesī.

2.  Darījuma rīkojums turpmāk būs derīgs līdz 60 dienām

Pilnveidojot mūsu ieguldījumu pakalpojumus, no 15. janvāra esam ieviesuši izmaiņas rīkojumos darījumiem ar finanšu instrumentiem. Attiecīgi mainīti arī “ABLV Capital Markets, IBAS vispārējie darījumu noteikumi”.

Turpmāk klienti varē iesniegt rīkojumus finanšu instrumentu pārdošanai vai pirkšanai (tai skaitā pie konkrētas cenas) ar termiņu līdz 60 kalendārajām dienām iepriekšējo 10 dienu vietā. Ja rīkojumam termiņš nav noteikts, tad tas ir derīgs tikai konkrētās tirdzniecības dienas laikā.

3.  Plašākas iespējas finansēšanai pret ieguldījumu portfeļa ķīlu

Sākot ar šā gada 1. februāri piedāvāsim klientiem pievilcīgākas finansēšanas iespējas pret ieguldījumu portfeļa ķīlu, jo pakalpojumu cenrādī “Finansēšana pret ieguldījumu portfeļa ķīlu” esam paplašinājuši ieķīlājamo obligāciju kategorijas.

Paplašināta kategorija “Valdības obligācijas”, kur bez valstu valdību obligācijām tagad iekļautas arī centrālo banku un pārvalstisko organizāciju (supranationals) obligācijas. Līdz ar to ir palielinājies kredīta limits šīm obligācijām līdz 65–96% no to tirgus vērtības.

Savukārt no jauna izveidojām kategoriju, kurā iekļāvām valsts valdības garantētās korporatīvās obligācijas ar emisijas apjomu 100 miljoni USD un vairāk — šiem instrumentiem piemērosim valsts valdības obligāciju finansēšanas nosacījumus.

4.  Nodokļu atvieglojumi Krievijā reģistrētiem vērtspapīriem

Ja klienta ieguldījumu portfeļos ir Krievijas Federācijā reģistrētu emitentu finanšu instrumenti (akcijas, obligācijas, ETF), tad viņiem ir iespēja saņemt tiesību aktos paredzētās pazeminātas nodokļu likmes kuponu un dividenžu izmaksām, saskaņā ar klienta pieteikto nodokļu rezidenci.

Nodokļu likmes minētajiem vērtspapīriem tiek piemērotas atbilstoši starpvalstu vienošanām par izvairīšanos no dubultas nodokļu piemērošanas.

Lai saņemtu minētos nodokļu atvieglojumus, klientam jāiesniedz bankā nepieciešamie nodokļu dokumenti un jāaizpilda jaunā versija anketai par ieguldījumu pakalpojumu saņemšanu.

5. Uzkrājumi bērniem

Attīstot mūsu klientu bērniem paredzēto pakalpojumu spektru, februārī piedāvāsim divus pakalpojumus bērnu nākotnes uzkrājumu veidošanai finanšu instrumentu un naudas formā jau kopš dzimšanas — ieguldījumu portfeli un krājkontu bērniem.

Ieguldījumu portfeli saviem bērniem klienti varēs izveidot, pārvedot uz šo portfeli ABLV ieguldījumu fondu daļas. Pārvedumu var veikt bērna vecāki vai aizbildnis, ja tam ir norēķinu konts un ieguldījumu portfelis ABLV Bank. Pieeja šiem līdzekļiem ir ierobežota un bērns tiem varēs piekļūt sasniedzot 18 gadu vecumu.

Bērna krājkonts (EKSTRA), tāpat kā ieguldījumu portfelis, palīdzēs aizsargāt bērna nākotnei paredzētos līdzekļus. Līdzekļus no krājkonta varēs izņemt bērns, sasniedzot 18 gadu vecumu. Līdz tam kontu var pārvaldīt un papildināt bērna vecāki vai aizbildņi.

Šo pakalpojumu ieviešanai mainīti cenrāži “Norēķinu konts” Latvijas klientiem un “Depozīti, krājkonti un seguma konti”.

Jaunie bērniem paredzētie produkti papildina 2016. gada rudens produktu izlaidē prezentēto iespēju bērniem atvērt kartes kontu un saņemt maksājumu karti jau no septiņu gadu vecuma.

Jāpiebilst, ka bērniem, kuriem sasniedzot 18 gadu vecumu būs bijis krājkonts, ieguldījumu portfelis vai maksājumu karte ABLV Bank, piedāvāsim atvērt norēķinu kontu bez maksas.

6.  Ieguldījumi, kas attīsta pilsētas

Ar jaunu vārdu un biznesa mērķiem aktīvu darbību uzsācis ABLV grupas uzņēmums ieguldījumiem komercīpašumos New Hanza Capital, AS.

Uzņēmums dibināts 2006. gadā, lai pārvaldītu nekustamā īpašuma projekta Elizabetes Park House attīstību. 2015. gadā tam tika noteikti jauni darbības mērķi: ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus komercīpašumos, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un audzēt īpašumu vērtību ilgtermiņā. 2016. gada nogalē uzņēmums ieguva jaunu vārdu — New Hanza Capital, AS.

New Hanza Capital, AS uzdevums ir izveidot ilgtermiņa komercīpašumu portfeli, piesaistot tā pārvaldīšanai profesionālu speciālistu komandu. Sabiedrība iegādājas komercīpašumus, kuriem ir skaidrs vērtības pieauguma potenciāls, pilsētās ar skaidru ekonomiskās attīstības potenciālu.

Šobrīd ieguldījumu mērķa pilsētas ir Rīga, Minhene, Hamburga un Luksemburga, bet laikam ejot paredzēts uzsākt darbību arī citās pilsētās. Perspektīvā uzņēmums izvērtē iespēju uzsākt arī trešo pušu līdzekļu pārvaldīšanas pakalpojumus.

Šī gada janvārī New Hanza Capital, AS noslēdza vēl vienu attīstības posmu, ieviešot jaunu zīmolu. Uzņēmuma jaunā logotipa grafiskā zīme ir stilizēts mūris, kurš simbolizē tā stabilitāti un investīciju drošību.

Mūra senatnīgie izciļņi netieši norāda arī uz Hanzas savienību, kas minēta uzņēmuma nosaukumā. Par uzņēmuma galveno tīmekļa vietnes domēnu ir izvēlēta nosaukuma abreviatūra ar jaunās paaudzes domēna paplašinājumu — www.nh.capital.

Savu darbības mērķu īstenošanai uzņēmums plāno piesaistīt papildu finansējumu, tai skaitā izskatot iespējas emitēt publiskas obligācijas un akcijas.

7. Jauns tarifs USD ienākošajiem maksājumiem

Šā gada 1. aprīlī mainīsim cenrādi “Maksājumi un valūtas konvertācija”. Ārvalstu juridiskajām personām mēs ieviešam komisiju 10 USD apmērā par ienākošā USD maksājuma ieskaitīšanu, ja tā summa pārsniedz 100 000 USD.

Citos gadījumos, kā arī tad, ja jebkuras summas maksājums ir saņemts no mūsu meitas bankas ABLV Bank Luxembourg, S.A., maksājuma ieskaitīšana būs bez maksas.

Jauna komisija ieviesta, jo USD maksājumu apkalpošana paliek arvien sarežģītāka pieaugošo atbilstības prasību dēļ.

8. Korporatīvo finanšu konsultācijas

Mūsu uzņēmumu grupai jau ir ievērojama pieredze korporatīvo klientu apkalpošanā, ieskaitot konsultācijas biznesa strukturēšanā, klientu obligāciju emisiju sagatavošanā un veikšanā, kā arī citu līdzīgu pakalpojumu sniegšanā, kam nepieciešami augsti kvalificēti šīs jomas eksperti.

Paplašinot mūsu profesionālo konsultatīvo pakalpojumu klāstu, ABLV grupu ir papildinājis jauns uzņēmums ABLV Corporate Finance, SIA, kurš klientiem piedāvā profesionālu palīdzību, sagatavojot un veicot kapitāla piesaistes, uzņēmumu pirkšanas un pārdošanas darījumus, kā arī restrukturizējot un novērtējot biznesu.

9.  Valūtas konvertācija pēc vēlamā kursa

Ievērojot klientu pieprasījumu, esam gatavi no 1. februāra piedāvāt Limit order pakalpojumu valūtas tirdzniecībā.

Limit order ir rīkojums valūtas pirkšanai-pārdošanai pēc klienta norādītā kursa brīdī, kad kurss sasniedz ar banku saskaņoto līmeni. Maksimālais šāda rīkojuma darbības termiņš ir 60 kalendārās dienas un minimālā darījuma summa — 100 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā. Pakalpojuma ieviešanai mainīts cenrādis “Maksājumi un valūtas konvertācija”.

10.  Kredīts privātpersonu uzņēmējdarbībai

Jau no šī gada sākuma esam paplašinājuši kreditēšanas iespējas klientiem privātpersonām uzņēmējdarbības īstenošanai pret nekustamā īpašuma ķīlu.
Kredītu ar maksimālo termiņu līdz 15 gadiem EUR vai USD valūtā var saņemt privātpersonas ar stabiliem ienākumiem (alga, dividendes, ienākumi no uzņēmējdarbības). Par kredīta nodrošinājumu var kalpot nekustamais īpašums — dzīvoklis vai privātmāja.

11.   Elastīga internetbankas pārvaldība jebkura mēroga klientam

Turpinot secīgu internetbankas attīstības projektu virkni, no šā gada 1. februāra mēs esam gatavi pilnvērtīgi ieviest mūsu internetbankas jauno funkcionalitāti, kas saistīta ar pieslēgšanos un darbu internetbankā klientiem ar vairākiem pārstāvjiem, kā arī lietotājiem, kas pārstāv vairākus klientus.
Tagad mēs varam nodrošināt:

 • atsevišķu pieeju internetbankai katram klienta pārstāvim;
 • vairāku līmeņu parakstu;
 • multiklientu pieeju vienā internetbankā vairāku klientu pārstāvim;
 • vairāku autorizācijas līdzekļu paralēlu izmantošanu vienam pārstāvim;
 • papildu lietotāja kodu izveidošanas iespēju ar elastīgu pieejas tiesību konfigurāciju.

Internetbankas pieslēgšana visiem klienta pārstāvjiem, kuri ir pilnvaroti pārvaldīt viņa kontus un vēlas šo pieslēgumu iegūt, ir ļoti svarīga, pieprasīta un perspektīva izmaiņa attālinātā kontu vadībā. Piemēram, uzņēmumā ar trim pārstāvjiem katrs no viņiem var iegūt savu internetbanku un savu Digipass ar pieeju uzņēmuma kontiem. Atkarībā no pilnvaru sadalījuma parakstu paraugu kartītē katrs no pārstāvjiem var pārvaldīt kontus vai nu patstāvīgi, vai arī kombinācijā ar vienu vai diviem pārējiem. Katrs no viņiem var redzēt, konkrēti kurš un kad parakstījis jebkuru no maksājumiem vai pieteikumiem, kā arī, cik parakstu vēl jāsavāc līdz dokumenta iesniegšanai bankā.

Internetbankas piesaiste konkrētiem lietotājiem — fiziskām personām — ļauj arī būtiski vienkāršot pieeju vairāku klientu kontiem vienā internetbankā. Pats pārstāvis, kuram piešķirtas paraksta tiesības vairāku klientu vārdā, varēs to izdarīt, iesniedzot pieteikumu internetbankā, un pēc tam izmantot tikai vienu kopēju internetbanku un vienu Digipass.

Turklāt katrs klienta pārstāvis varēs pēc vēlēšanās iegūt sev vairākus autorizācijas līdzekļus, radīt papildu lietotāja kodus, pievienot tiem Digipass un ierobežot to tiesības — attiecībā uz klientiem, kontiem, līgumiem, ieguldījumu portfeļiem, pieejamām funkcijām un daudziem citiem internetbankas darbības aspektiem.

Visas šīs izmaiņas ir vērstas uz to, lai vienlīdz elastīgi un caurspīdīgi organizētu klientu līdzekļu attālinātās pārvaldības jebkura mēroga sistēmu un sniegtu iespēju klientiem pašiem noteikt sava personāla darbu internetbankā.

12. Jauns autorizācijas rīks — mobilais Digipass

Ļaujot mūsu internetbankas lietotājiem izmantot vairākus autorizācijas rīkus vienlaicīgi, no šā gada 6. februāra esam gatavi piedāvāt klientiem patstāvīgi iegādāties un kā papildu autorizācijas rīku izmantot pavisam jauno mobilo Digipass. Tā cena Latvijas klientiem ir 35 EUR.

Jaunais mobilais Digipass ir integrēts mūsu internetbankas atjaunotā aplikācijā iPhone tālrunim un iPad planšetdatoram. To var iegādāties internetbankā un pēc tam aktivizēt mobilajā iekārtā. Viens iegādātais mobilais Digipass var tikt aktivizēts un lietots vairākās mobilās iekārtās vienlaicīgi.
Jāpiebilst, ka mobilo Digipass var ērti izmantot:

 • iPhone un iPad aplikācijā, ieejot internetbankā un parakstot tajā dokumentus;
 • strādājot parastajā internetbankā uz datora un savu Apple iekārtu izmantojot vienkārši kā kodu kalkulatoru, pat bez pieslēguma internetam.

Novēlam jums ražīgu 2017. gadu!