Maksājumu kartes bērniem, bezmaksas eiro maksājumi un citi rudens jaunumi

Rīga, Latvija, 2016. gada 29. septembris, 10:00 / Bankas ziņas

Jūsu uzmanībai piedāvājam maksājumu kartes bērniem no septiņu gadu vecuma, bezmaksas eiro maksājumus un izmaiņas maksājumiem ASV dolāros, jaunas obligāciju emisijas, izdevīgākus nosacījumus karšu kredītiem, ASV dolāru maksājumu kartes Luksemburgā, jaunu elektronisko kodu karti un vairākus citus jaunumus mūsu produktos un pakalpojumos, kuri ir īstenoti vai tiks realizēti tuvāko mēnešu laikā.

1.  Bezmaksas eiro maksājumi

Pilnveidojot mūsu maksājumu pakalpojumu klāstu, no 2016. gada 1. oktobrafiziskajām personām un Latvijas juridiskajām personām piedāvājam īpaši izdevīgus nosacījumus eiro maksājumiem. Turpmāk bez maksas izpildīsim šādus internetbankā noformētus eiro maksājumus, kuru apmērs nepārsniedz 1 000 EUR:

 • iekšbankas maksājumus,
 • izejošos vienkāršos un steidzamos maksājumus Eiropas ekonomiskās zonas ietvaros.

Jāpiebilst, ka no 2017. gada 1. janvāra norēķinu kontu apkalpošanas mēneša maksa Latvijas fiziskajām un juridiskajām personām tiks noteikta 10 EUR apmērā. Vienlaikus nemainīgi paliek atlaižu nosacījumi šai maksai: fiziskai personai, kurai ir ilgtermiņa kredīta saistības, kredītkarte MasterCard Gold, Visa Gold vai Premium karte, vai arī depozītu, krājkontu atlikumu un vērtspapīru pozīciju kopējā summa pārsniedz 50 000 EUR, konta apkalpošana ir bezmaksas.

2. Izmaiņas maksājumiem ASV dolāros

No šī gada 1. novembra mēs atceļam ekspress maksājumu ASV dolāros un vienkāršojam cenrādi dolāru maksājumiem ārvalstu juridiskajām personām, iepriekšējo vairāku tarifu vietā piedāvājot vienotas komisijas — neatkarīgi no saņēmēja bankas valsts un citiem maksājuma parametriem. Turpmāk internetbankā noformēts izejošais maksājums ASV dolāros ārvalstu juridiskai personai maksās:

 • vienkāršais — 100 USD;
 • steidzamais — 150 USD.

Izejošo ASV dolāru maksājumu cenrādis fiziskajām personām un Latvijas juridiskajām personām nemainās: 40 USD par vienkāršo un 60 USD par steidzamo maksājumu.

3. Jaunas ABLV Bank obligāciju emisijas

Mēs turpinām 2011. gadā uzsākto ABLV Bank obligāciju emisiju programmu, kuras ietvaros esam veikuši jau 36 publiskās obligāciju emisijas par kopējo nominālvērtību 1,1 miljards EUR.

Šī gada oktobrī Sestās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros veiksim trīs jaunus obligāciju laidienus, kuri tiks iekļauti regulētajā tirgū — biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā. Emisijas tiks veiktas ar šādiem parametriem:

 • 75 000 000 USD kupona obligāciju emisija
  (emisijas nosaukums: ABLV FXD USD 311018; ISIN: LV0000802163)
  Emisijas apjoms 75 000 000 USD. Obligāciju skaits 75 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 USD. Gada procentu likme ir fiksēta: 1,85% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas cena ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2016. gada 31. oktobris, bet dzēšanas datums — 2018. gada 31. oktobris. 
 • 20 000 000 EUR kupona obligāciju emisija
  (emisijas nosaukums: ABLV FXD EUR 311018; ISIN: LV0000802171)
  Emisijas apjoms 20 000 000 EUR. Obligāciju skaits 20 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 EUR. Gada procentu likme ir fiksēta: 0,70% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas cena ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2016. gada 31. oktobris, bet dzēšanas datums — 2018. gada 31. oktobris. 
 • 20 000 000 EUR diskonta obligāciju emisija subordinētā kapitāla piesaistei
  (emisijas nosaukums: ABLV SUB EUR 311026; ISIN: LV0000802189)
  Emisijas apjoms 20 000 000 EUR. Obligāciju skaits 200 000. Vienas obligācijas nominālvērtība ir 100 EUR. Sākotnējās izvietošanas cena ir 83,047% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2016. gada 31. oktobris, bet dzēšanas datums — 2026. gada 31. oktobris. Bankai ir tiesības dzēst šīs obligācijas pirms termiņa sākot ar 2021. gada 31. oktobri.
  Subordinēto obligāciju gada procentu likme:
  • no 2016. gada 31. oktobra līdz 2021. gada 31. oktobrim fiksēta diskonta likme: 3,75%;
  • no 2021. gada 1. novembra līdz 2026. gada 31. oktobrim fiksēta kupona likme: 3,75% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā.

Parakstīšanās uz minētajām obligāciju emisijām tiek uzsākta 2016. gada 29. septembrī un ilgs līdz 2016. gada 24. oktobrim.

4.  Vispārējie darījumu noteikumi institucionālajiem klientiem

Ievērojot institucionālo klientu pieaugumu un šādu klientu apkalpošanas labo praksi, šā gada 1. septembrī stājās spēkā jauni noteikumi, kas reglamentē mūsu sadarbību ar tiem: Vispārējie darījumu noteikumi kredītiestādēm un Vispārējie darījumu noteikumi ieguldījumu sabiedrībām.

Speciāls normatīvais regulējums institucionāliem klientiem ieviests, jo šo klientu darbības veidi un vajadzības pēc pakalpojumiem atšķiras no tiem, kas piemīt vairumam citu mūsu klientu.

Jaunajos noteikumos detalizētāk noteikta atsevišķu pakalpojumu sniegšanas kārtība (piemēram, korespondentkonta atvēršana un apkalpošana kredītiestādēm, ieguldījumu pakalpojumu sniegšana šo kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību klientiem), kā arī izslēgti daži šai klientu grupai mazāk nozīmīgi pakalpojumu veidi.

Institucionālie klienti ir kredītiestādes, kuras bankā vēlas atvērt korespondentkontu, un ieguldījumu sabiedrības (brokeru sabiedrības un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības), kuras izmanto brokeru un vērtspapīru glabāšanas (custody) pakalpojumus.

5. Dienas overdrafts loro bankām

Papildu jaunajiem sadarbības noteikumiem, kredītiestādēm mēs piedāvājam jaunu pakalpojumu — dienas overdrafts loro bankām.

Dienas overdrafts ir atjaunojams kredīta limits, kas ir piesaistīts loro bankas korespondentkontam. Overdraftu izmanto bez naudas maksājumu veikšanai vienas darba dienas ietvaros un to var piešķirt eiro vai ASV dolāros.

6. Maksājumu kartes bērniem no septiņu gadu vecuma

Veicinot finanšu prasmes un zināšanas mūsu jaunākajai paaudzei, piedāvājam mūsu klientu bērniem atvērt kartes kontu un saņemt maksājumu karti jau no septiņu gadu vecuma. Tā ir lieliska iespēja bērniem iegūt finanšu pieredzi, pirmo reizi saskarties ar banku, kas palīdzēs viņiem mācīties plānot un organizēt savus tēriņus, bet vecākiem — pārvaldīt savu bērnu izdevumus. 

Savukārt klientu bērniem, kuri ir vecumā no 18 līdz 25 gadiem, bez maksas atvērsim un apkalposim norēķinu kontu, ja bērnam līdz 18 gadu vecumam būs bijis atvērts kartes konts un aktīva maksājumu karte.

7. Izdevīgāki karšu kredītu nosacījumi

Tupinot pilnveidot mūsu maksājumu karšu pakalpojumus, no šā gada 1. oktobra nodrošinātajiem maksājumu karšu kredītiem nodrošinājuma depozīta apmērs samazināts no 125% līdz 100%.

Vienlaikus mēs vienkāršojam un paplašinām mūsu kredītkaršu un Premium karšu kredītu limitus. Turpmāk maksimālais atļautais kredīts skaitliskā izpausmē būs vienāds visās valūtās — EUR, USD un GBP:

 • Classic un Business kartēm — 10 000,
 • Gold, Gold Business un Platinum kartēm — 50 000,
 • Infinite kartei — 150 000.

8. Maksājumu kartes Luksemburgas bankas klientiem — tagad arī ASV dolāros

Jau ziņojām, ka maksājumu kartes saviem klientiem šogad uzsākusi izsniegt mūsu meitas banka Luksemburgā — ABLV Bank Luxembourg. Banka klientiem jau izsniedz VISA Gold un VISA Gold Business kartes eiro, bet sākot ar šā gada 1. oktobri — arī ASV dolāros.

Luksemburgas karšu dizains un tehnoloģija veidota analoģiski ABLV Bank maksājumu kartēm, ieskaitot bezkontakta autorizācijas iespēju. Karšu lietotāju telefoniskai apkalpošanai ir pieejama diennakts Klienta līnija.

9. Kurjerpasta informācija internetbankā

Ievērojot mūsu kurjera sūtījumu klientiem lielo apjomu, esam ieviesuši jaunu to reģistrēšanas un uzskaites sistēmu. Tagad katram mūsu klientam ir iespēja saņemt paziņojumu par viņam izsūtīto pastu internetbankā.

Gadījumos, ja sūtījums būs veikts ar loģistikas uzņēmuma DHL starpniecību, paziņojumā internetbankā tiks iekļauta arī saite uz klientam adresēto paku DHL sūtījumu uzskaites sistēmā, kurā viņš varēs patstāvīgi sekot līdzi visam sūtījuma maršrutam.

10. Elektroniskās kodu kartes jaunākais modelis — Digipass GO 101

Mūsu klientu ērtībām, esam sākuši izsniegt jaunās paaudzes elektronisko kodu karti Digipass GO 101, kas izstrādāta pēc e-papīra tehnoloģijas un, salīdzinājumā ar iepriekšējo LCD tehnoloģiju, nodrošina labāku vērtību nolasīšanu un ilgāku baterijas darbību.

Jaunajam elektroniskās kodu kartes modelim ir:

 • lielāks ekrāns ar lielākiem un spilgtākiem cipariem;
 • mazāks enerģijas patēriņš, kā rezultātā baterija darbības termiņš ir garāks;
 • sajūtama ieslēgšana un izslēgšana (klikšķis, nospiežot pogu).

Iepriekšējā elektroniskās kodu kartes modeļa Digipass GO 100 lietošanas termiņš nav ierobežots, bet turpmāk mēs izsniegsim tikai jauno modeli.