Vērtspapīru pārvešana

Ņemot vērā, ka no 2018.gada 12.jūlija likvidējamai ABLV Bank, AS (Sabiedrība) ir anulēta licence kredītiestādes darbībai, Sabiedrība ir pārtraukusi ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu.

Ja personām, kurām Sabiedrība sniedza ieguldījumu pakalpojumus, pieder vērtspapīri, kuri joprojām atrodas Sabiedrības turējumā, šīs personas tiek aicinātas pārvest šādus vērtspapīrus pie citiem ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem, šim mērķim iesniedzot attiecīgu rīkojumu Sabiedrībai.

Paziņojums ar aicinājumu pārvest finanšu instrumentus tika publicēts 2018. gada 18. septembrī oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Kopš paziņojumu publicēšanas un individuālas vēstules nosūtīšanas internetbankā brīža ir pagājuši vairāk kā 3 gadi. Ņemot vērā iepriekš minēto, ja minētie finanšu instrumenti nekavējoties netiks pārvesti pie cita finanšu instrumentu glabātāja, Sabiedrība tos pārdos publiskajās izsolēs Kredītiestāžu likumā un likvidējamās ABLV Bank, AS vispārējos likvidācijas noteikumos paredzētajā kārtībā, piemērojot komisijas saskaņā ar Sabiedrības pakalpojumu cenrādi.