Kreditēšana

Mēs vienmēr esam nodrošinājuši ne tikai izdevīgus kreditēšanas nosacījumus, bet arī maksimālu atbalstu kredīta atmaksas periodā. Veiksmīgai sadarbības turpināšanai un kredītlīguma saistību izpildei, informējam jūs par turpmāko kredītu apkalpošanas kārtību.

Saistību atmaksas kārtība

Visi klienti no 26.02.2018. iemaksā bankas kasē EUR vai USD valūtā skaidrā naudā vai pārskaita naudas līdzekļus saistību pret ABLV Bank, AS dzēšanai no citas bankas, EUR valūtā, norādot šādus rekvizītus:

Ja saistības ir fiziskai personai:

 • maksājuma saņēmējs — ABLV Bank
 • saņēmēja konta numurs (kopā ar valūtas saīsinājumu):
  • EUR valūtai — LV95AIZK0161554433EUR
  • USD valūtai — LV45AIZK0161554433USD
 • maksājuma mērķī — obligāta informācija: aizņēmēja vārds un uzvārds, personas kods (LR rezidents) vai dzimšanas datums (LR nerezidents). Papildu informācija (nav obligāta): norēķinu konta numurs vai cita identifikācijas informācija.

Ja saistības ir juridiskai personai:

 • maksājuma saņēmējs — ABLV Bank
 • saņēmēja konta numurs (kopā ar valūtas saīsinājumu):
  • EUR valūtai — LV95AIZK0161554433EUR
  • USD valūtai — LV45AIZK0161554433USD
 • maksājuma mērķī — obligāta informācija: uzņēmuma nosaukums, uzņēmuma reģistrācijas numurs. Papildu informācija (nav obligāta): norēķinu konta numurs vai cita identifikācijas informācija.

Ja maksājums tiek veikts parāda pret ABLV Bank piedziņas ietvaros:

 • maksājuma saņēmējs — ABLV Bank
 • saņēmēja konta numurs — EUR valūtai LV42AIZK0908Z00000176
 • maksājuma mērķī — “samaksa piedziņas ietvaros”, parādnieka vārds uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, parādnieka personas kods/klienta kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs, kredīta līguma numurs vai tiesas nolēmuma vai vienošanās datums (klienta identifikācijai).
 • Nekustamā īpašuma apdrošināšana

  Saskaņā ar kredīta līguma, kas noslēgts starp klientu un ABLV Bank, noteikumiem visā kredīta līguma darbības laikā nekustamajam īpašumam, kas kalpo kā kredīta nodrošinājums, ir jābūt apdrošinātam saskaņā ar ABLV Bank prasībām, un norādot ABLV Bank kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmēju.

  Domājot par jūsu ērtībām, kopā ar mūsu sadarbības partneriem – apdrošinātājiem, esam sarūpējuši unikālus un tikai ABLV Bank klientiem īpaši izdevīgus apdrošināšanas nosacījumus ABLV Apartment Insurance dzīvokļu apdrošināšanai. Mēs piedāvājam jūsu vietā veikt ieķīlātā nekustamā īpašuma apdrošināšanu, tādējādi vienkāršojot bankas prasībām atbilstošas polises noformēšanu un ieturot prēmiju automātiski no jūsu speciālā aizdevuma atmaksas konta ABLV Bank.

  Ieķīlātā nekustamā īpašuma apdrošināšanu noformējam pie sekojošiem ABLV Bank sadarbības partneriem:

  • Seesam Insurance AS Latvijas filiāle;
  • ERGO Insurance SE Latvijas filiāle.

  Gadījumā, ja jūs pats esat izvēlējies nodrošināt ABLV Bank ieķīlātā nekustamā īpašuma apdrošināšanu, tad kredīta un/vai hipotēkas līgumā noteiktajā termiņā jums ir pienākums iesniegt ABLV Bank jaunu ar ABLV Bank jau iepriekš saskaņotu apdrošināšanas polises oriģinālu, kas atbilst mūsu noteiktajām prasībām, tai skaitā par to, ka:

  • privātmājām, ēkām, būvēm ir jābūt apdrošinātām nekustamā īpašuma atjaunošanas vērtībā;
  • dzīvokļiem ir jābūt apdrošinātiem vai nu aktuālajā tirgus vērtībā, vai nekustamā īpašuma atjaunošanas vērtībā, ņemot vērā, kura no šīm vērtībām ir lielāka;
  • dzīvokļu, privātmāju, ēku, būvju konstruktīvajiem elementiem ir jābūt apdrošinātiem to atjaunošanas vērtībā;
  • dzīvokļu, privātmāju apdarei, kurā izmantoti dārgi un ekskluzīvi apdares risinājumi, ir jābūt apdrošinātai veikto ieguldījumu vērtībā, kuru summa ir saskaņota ar ABLV Bank;
  • komercīpašumiem ir jābūt apdrošinātiem aktuālajā tirgus vērtībā;
  • apdrošināšanas polisei ir jābūt noslēgtai uz vienu gadu;
  • apdrošināšanas prēmiju jāveic vienā maksājumā.

  Kā arī jāiesniedz maksājuma uzdevuma oriģinālu par visas apdrošināšanas prēmijas samaksu (ar attiecīgās kredītiestādes darbinieka parakstu, kā arī, ja to nosaka attiecīgās kredītiestādes iekšējie normatīvi, ar zīmogu/spiedogu).

  Ja iepriekš norādītajā termiņā jūs nebūsiet iesniedzis ar ABLV Bank jau iepriekš saskaņotu apdrošināšanas polises oriģinālu, kas atbilst mūsu noteiktajām prasībām, tad ABLV Bank ir tiesīga noslēgt jaunu apdrošināšanas līgumu, apdrošināšanas sabiedrību un noteikumus izvēloties pēc saviem ieskatiem. Par šo faktu jums tiek nosūtīts paziņojums SMS veidā, kurā informēsim par apdrošināšanas polises noformēšanas faktu un prēmijas apmēru, kas jāsamaksā 5 dienu laikā no apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīža. Lai sekotu līdzi apdrošināšanas polises beigu termiņam, aicinām jūs izmantot internetbanku.

  Apdrošināšanas līgumus, kuru nosacījumi nebūs iepriekš saskaņoti ar ABLV Bank augstāk norādītajā kārtībā, ABLV Bank ir tiesības nepieņemt.

  Jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie jūs apkalpojošiem privātbaņķieriem vai zvanīt pa Klienta līnijas tālruni +371 6700 3300.

  ABLV Bank akceptētās apdrošināšanas sabiedrības:

  • Seesam Insurance AS Latvijas filiāle;
  • AAS "BTA Baltic Insurance Company";
  • ERGO Insurance SE Latvijas filiāle.

  Par apdrošināšanas līgumu slēgšanu ar apdrošināšanas sabiedrībām, kuras nav iekļautas minētajā sarakstā, un to izdoto polišu pieņemšanu ABLV Bank lemj individuāli.

 • Naudas tirgus indeksi

  Ja kredīta procentu aprēķināšanai ir noteikta mainīgā likme, kas piesaistīta naudas tirgus indeksam, tad LIBOR un EURIBOR indeksus lūgums skatīt šeit.

Sazinieties ar kredītu menedžeri un piesakieties konsultācijai, lai piemeklētu risinājumu, kas ir piemērots tieši jums vai jūsu uzņēmumam.