Hipotekārie kredīti

Piedāvājam jums kredītu mājokļa iegādei, kā arī saņemt finansējumu pret mājokļa ķīlu citiem mērķiem. Nodrošinām ērtu kredīta un īpašumtiesību noformēšanas procesu, kā arī izdevīgus kreditēšanas nosacījumus un citus ar to saistītos pakalpojumus.

Jūs varat saņemt finansējumu pret nekustamā īpašuma ķīlu un izmantot saņemtos līdzekļus mājokļa remontam vai labiekārtošanai, saistību refinansēšanai, vai arī citiem mērķiem.

Nosacījumi kredīta saņemšanai:

 • kredīta valūta EUR;
 • maksimālā kredīta summa — līdz 90% no nodrošinājuma vērtības, atkarībā no nekustamā īpašuma veida (ar ALTUM galvojumu līdz 95%);
 • minimālā kredīta summa 10 000 EUR;
 • kredīta termiņš līdz 30 gadiem;
 • procentu likme — mainīga;
 • kredīta atmaksas plāns — regulārais vai dilstošais.

Ar vispārējo informāciju par hipotekārajiem kredītiem varat iepazīties šeit.

Piedāvājuma priekšrocības:

 • minimāls pašieguldījums (pirmā iemaksa);
 • iespēja izmantot valsts galvojumu (ALTUM);
 • zemas procentu likmes;
 • ātra kredīta pieteikuma izskatīšana;
 • ērta dokumentu noformēšana;
 • nekustamā īpašuma vērtējumu pasūta un apmaksā Banka;
 • noformējot kredītu un īpašumtiesības, reģistrējam ķīlu vai tās grozījumus Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas vai Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļās;
 • noformējam nekustamā īpašuma apdrošināšanu ar plašu risku segumu;
 • nav nepieciešams novirzīt ienākumu plūsmu caur kontiem ABLV Bank, AS un izmantot papildu produktus;
 • ja ir pietiekami aizņēmēja ienākumi, nav nepieciešams piesaistīt galvinieku / līdzaizņēmēju.

Nepieciešamie dokumenti:

 • kredīta pieteikums;
 • pieteikums par galvojuma sniegšanu (ja ir galvinieks);
 • personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (eID));
 • izziņa par darba algu;
 • algas konta pārskats vai Bankas pasūtīta VSAA izziņa par pēdējiem 6 mēnešiem;
 • Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par kredīta ņēmēja ienākumiem, ja kredīta summa pārsniedz 100 minimālās darba algas.

 • Kredīts mājokļa iegādei ar valsts (ALTUM) galvojumu

  Mēs piedāvājam kredītu mājokļa iegādei ar valsts sniegto palīdzību ģimenēm ar bērniem, ar kurām kopā dzīvo un apgādībā ir vismaz viens bērns un, kuras iepriekš nav saņēmušas valsts atbalstu.

  Kredīta kopējā summa līdz 95% no nekustamā īpašuma vērtības ar kredīta atmaksas termiņu līdz 30 gadiem.

  Valsts galvojuma apmērs:

  • 10% no aizdevuma summas, ja ģimenē ir viens nepilngadīgs bērns.
  • 15% no aizdevuma summas, ja ģimenē ir divi nepilngadīgi bērni.
  • 20% no aizdevuma summas, ja ģimenē ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni.

  Nepieciešamie dokumenti: nepilngadīgā bērna(-u) dzimšanas apliecība.

 • Nekustamā īpašuma apdrošināšana

  Saskaņā ar kredīta līguma, kas noslēgts starp klientu un ABLV Bank, noteikumiem visā kredīta līguma darbības laikā nekustamajam īpašumam, kas kalpo kā kredīta nodrošinājums, ir jābūt apdrošinātam saskaņā ar ABLV Bank prasībām, un norādot ABLV Bank kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmēju.

  Domājot par jūsu ērtībām, kopā ar mūsu sadarbības partneriem – apdrošinātājiem, esam sarūpējuši unikālus un tikai ABLV Bank klientiem īpaši izdevīgus apdrošināšanas nosacījumus ABLV Apartment Insurance dzīvokļu apdrošināšanai un ABLV House Insurance privātmāju apdrošināšanai. Mēs piedāvājam jūsu vietā veikt ieķīlātā nekustamā īpašuma apdrošināšanu, tādējādi vienkāršojot bankas prasībām atbilstošas polises noformēšanu un ieturot prēmiju automātiski no jūsu norēķinu konta ABLV Bank.

  Ieķīlātā nekustamā īpašuma apdrošināšanu noformējam pie sekojošiem ABLV Bank sadarbības partneriem:

  • AAS Gjensidige Baltic;
  • Seesam Insurance AS Latvijas filiāle;
  • ERGO Insurance SE Latvijas filiāle.

  Gadījumā, ja jūs pats esat izvēlējies nodrošināt ABLV Bank ieķīlātā nekustamā īpašuma apdrošināšanu, tad kredīta un/vai hipotēkas līgumā noteiktajā termiņā jums ir pienākums iesniegt ABLV Bank jaunu ar ABLV Bank jau iepriekš saskaņotu apdrošināšanas polises oriģinālu, kas atbilst mūsu noteiktajām prasībām, tai skaitā par to, ka:

  • privātmājām, ēkām, būvēm ir jābūt apdrošinātām nekustamā īpašuma atjaunošanas vērtībā;
  • dzīvokļiem ir jābūt apdrošinātiem vai nu aktuālajā tirgus vērtībā, vai nekustamā īpašuma atjaunošanas vērtībā, ņemot vērā, kura no šīm vērtībām ir lielāka;
  • dzīvokļu, privātmāju, ēku, būvju konstruktīvajiem elementiem ir jābūt apdrošinātiem to atjaunošanas vērtībā;
  • dzīvokļu, privātmāju apdarei, kurā izmantoti dārgi un ekskluzīvi apdares risinājumi, ir jābūt apdrošinātai veikto ieguldījumu vērtībā, kuru summa ir saskaņota ar ABLV Bank;
  • komercīpašumiem ir jābūt apdrošinātiem aktuālajā tirgus vērtībā;
  • apdrošināšanas polisei ir jābūt noslēgtai uz vienu gadu;
  • apdrošināšanas prēmiju jāveic vienā maksājumā.

  Kā arī jāiesniedz maksājuma uzdevuma oriģinālu par visas apdrošināšanas prēmijas samaksu (ar attiecīgās kredītiestādes darbinieka parakstu, kā arī, ja to nosaka attiecīgās kredītiestādes iekšējie normatīvi, ar zīmogu/spiedogu). Gadījumā, ja apdrošināšanas prēmijas samaksa veikta, izmantojot jūsu norēķinu kontu ABLV Bank, tad maksājuma uzdevuma oriģināla iesniegšana nav nepieciešama.

  Ja iepriekš norādītajā termiņā jūs nebūsiet iesniedzis ar ABLV Bank jau iepriekš saskaņotu apdrošināšanas polises oriģinālu, kas atbilst mūsu noteiktajām prasībām, tad ABLV Bank ir tiesīga noslēgt jaunu apdrošināšanas līgumu, apdrošināšanas sabiedrību un noteikumus izvēloties pēc saviem ieskatiem. Par šo faktu jums tiek nosūtīts paziņojums SMS veidā, kurā informēsim par apdrošināšanas polises noformēšanas faktu un prēmijas apmēru, kas 30 dienu laikā no apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīža tiks automātiski ieturēts no naudas līdzekļiem, kuri atrodas jūsu norēķinu kontā ABLV Bank. Lai sekotu līdzi apdrošināšanas polises beigu termiņam, aicinām jūs izmantot internetbanku.

  Apdrošināšanas līgumus, kuru nosacījumi nebūs iepriekš saskaņoti ar ABLV Bank augstāk norādītajā kārtībā, ABLV Bank ir tiesības nepieņemt.

  Jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie jūs apkalpojošiem privātbaņķieriem vai zvanīt pa Klienta līnijas tālruni +371 6700 3300.

  ABLV Bank akceptētās apdrošināšanas sabiedrības:

  • AAS Gjensidige Baltic;
  • Seesam Insurance AS Latvijas filiāle;
  • AAS "BTA Baltic Insurance Company";
  • ERGO Insurance SE Latvijas filiāle.

  Par apdrošināšanas līgumu slēgšanu ar apdrošināšanas sabiedrībām, kuras nav iekļautas minētajā sarakstā, un to izdoto polišu pieņemšanu ABLV Bank lemj individuāli.

 • Kredīta kalkulators

  Atzīmējiet rādītāju, kuru vēlaties aprēķināt, un norādiet pārējo trīs parametru vērtību.

  %
  g.
  m.

  Atmaksas shēma

 • Kredīts autostāvvietas iegādei

  Ģimene – divi jauni speciālisti ar stabiliem ienākumiem — jau vairākus gadus bija veidojusi uzkrājumus un vēlējās saņemt finansējumu dzīvokļa iegādei jaunā projektā.
  • Domājot par sadzīves ērtībām, viņu plānos bija arī automašīnas stāvvietas iegāde. Tomēr šī iecere traucēja realizēt plānoto, jo bija jāveic lielāks uzkrājums pirmajai iemaksai.

   Situāciju atrisināja mūsu piedāvājums finansēt autostāvvietas iegādi ar pirmo iemaksu tādā pašā apmērā kā dzīvoklim.

  • Apmierināta ar šādu piedāvājumu, ģimene izvēlējās saņemt kredītu pie mums gan dzīvokļa, gan autostāvvietas iegādei, ieguldot minimālu pirmo iemaksu no saviem uzkrājumiem.

  Inese Zandava

  Hipotēku kredītu apkalpošanas nodaļas vadītāja

 • ALTUM mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem

  Mūsu kliente, kura strādā radošā profesijā un viena audzina divas meitas, jau kādu laiku sapņoja par nelielas privātmājas iegādi, lai varētu dzīvot ārpus pilsētas kņadas un baudīt apkārtējās dabas burvību.
  • Būtisks nosacījums bija arī bērnudārza pieejamība mājas tuvumā. Ar mūsu atbalstu kliente atrada piemērotu privātmāju par pieņemamu cenu. Mūsu piedāvātais finansējums, kopā ar valsts galvojumu ALTUM mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem, bija pietiekams,

  • lai kliente varētu veikt pirmo iemaksu privātmājas iegādei un vēl atliktu līdzekļi kosmētiskajiem remontdarbiem. Šobrīd kliente ir piepildījusi savu sapni un kopā ar meitām veiksmīgi iekārtojusies jaunajā mājā.

  Inese Zandava

  Hipotēku kredītu apkalpošanas nodaļas vadītāja