Dokumentārie inkaso

Dokumentārais inkaso ir tirdzniecības darījumu īstenošana gadījumos, kad līgumu noslēgušās puses savstarpēji uzticas un ir gatavas atteikties no akreditīvu piedāvātajām garantijām, tomēr vēl nevēlas veikt piegādi ar brīvas apmaksas noteikumiem.

Dokumentārais inkaso ir uzdevums pircēja bankai (iekasētāja bankai) izsniegt noteiktu dokumentu komplektu pircējam tikai pret to apmaksu vai pret pārvedu vekseļa akceptu. Iekasētāja banka stingri ievēro instrukcijas, saņemtas no pārdevēja bankas. Jebkādas izmaiņas, kā arī dokumentu atgriešana pārdevējam notiek pēc pārdevēja pieprasījuma.

Dokumentārā inkaso darbības princips

Nosacījumi, kas galvenokārt liek izvēlēties izmantot dokumentāro inkaso formu:

  • pircēja garantija un vēlme maksāt;
  • importētāja valsts politiskās un ekonomiskās situācijas stabilitāte;
  • iespēja bez grūtībām iegūt nepieciešamās licences un brīvs valūtas tirgus importētāja valstī.

Norēķinus kontrolē Vienotie inkaso noteikumi (1995. gada redakcija; Starptautiskās tirdzniecības palātas publikācija N 522).

Dokumentāro inkaso izmantošanas priekšrocības

Importētājiem

Eksportētājiem

  • Inkaso palīdz importētājam samazināt preču piegādes neizpildes risku.
  • Importa inkaso ļauj apskatīt un izanalizēt dokumentus pirms lēmuma par maksājumu pieņemšanu.
  • Nelielas izmaksas salīdzinājumā ar importa kredītvēstuli.
  • Inkaso norēķinu izmantošana garantē, ka prece nenonāks pircēja rīcībā, kamēr viņš nebūs veicis maksājumu, jo līdz maksājuma saņemšanai dokumenti paliek iekasētājas bankas rīcībā.
  • Nelielas izmaksas salīdzinājumā ar importa kredītvēstuli.