Bankas ziņas

Jauna ieguldījumu iespēja — AB.LV ieguldījumu fondi

2007. gada 19. aprīlis / Bankas ziņas

Jauna ieguldijumu iespeja — AB.LV ieguldijumu fondi

Aizkraukles Banka atbalsta latviešu svētdienas skolas atvēršanu Sanktpēterburgā

2007. gada 13. aprīlis / Bankas ziņas

Ša gada 7. aprili Latvijas Republikas Generalkonsulata Sanktpeterburga ar Aizkraukles Bankas atbalstu tika atverta latviešu svetdienas skola. Skolu regulari apmekles vairak ka 80 latviešu izcelsmes berni vecuma no 3 lidz 16 gadiem.

Aizkraukles Banka ar 90 000 latu atbalsta Latvijas handbolu

2007. gada 11. aprīlis / Bankas ziņas

aprili A/S «Aizkraukles banka» lidzipašnieks un valdes priekšsedetaja vietnieks Olegs Fils un Latvijas Handbola federacijas Prezidents Anrijs Brencans parakstija sadarbibas ligumu, kas paredz 50 000 latu atbalstu Latvijas Handbola federacijai 2007. gadam.

Apstiprināts Aizkraukles Bankas 2006. gada finanšu pārskats

2007. gada 11. aprīlis / Bankas ziņas

Notikušaja A/S «Aizkraukles Banka» akcionaru pilnsapulce, tika apstiprinats 2006. gada konsolidetais parskats un lemts par aizvadita gada pelnas sadali.

Aizkraukles Bankas darba laiks Lieldienās, no 6.

2007. gada 5. aprīlis / Bankas ziņas

Sakara ar valsts noteiktajam oficialajam brivdienam Lieldienas, no 6. lidz 9. aprilim Aizkraukles Bankas Centralais birojs un visi klientu apkalpošanas centri Latvija nestradas.

Aizkraukles Banka saņem kredītu 85 miljonu eiro apmērā

2007. gada 23. februāris / Bankas ziņas

Riga, bankas centralaja eka Aizkraukles Banka (AB.LV) parakstija ligumu par sindiceta kredita sanemšanu EUR 85 miljonu apmera uz vienu gadu ar likmi Euribor + 0,7%. Aizdevums tiks izmantots Bankas pamatdarbibas attistibai, lai vel vairak nostiprinatu Aizkraukles Bankas pozicijas Latvijas komercbanku vidu.

Aizkraukles Banka (AB.LV) finansē mūsdienīgāko lidmašīnu tehniskās apkalpošanas centru Baltijā

2007. gada 26. janvāris / Bankas ziņas

26. janvari, starptautiskaja lidosta «Riga» aviokompanija «Concors» atklas musdienigako un lielako lidmašinu tehniskas apkalpošanas centru Baltija, kura finansešanu nodrošina AB.LV.

Jauna iespēja — kredīta maksājumi Latvijas Pastā

2007. gada 23. janvāris / Bankas ziņas

Sakot ar 2007. gada janvari, Aizkraukles Banka sak piedavat jaunu pakalpojumu — hipoteku kredita maksajumu veikšana ar VAS Latvijas Pasts starpniecibu. Jaunais pakalpojums dod plašakas iespejas izveleties Jums ertako kredita maksašanas veidu.

Aizkraukles Bankas (AB.LV) peļņa 2006. gadā — 25,2 miljoni latu

2007. gada 11. janvāris / Bankas ziņas

Saskana ar neauditetajiem finanšu rezultatiem, 2006. gada AB.LV ir nopelnijusi 25,2 miljonus latu. Tadejadi, salidzinot ar 2005. gadu, pelna ir pieaugusi par 39%. Gada beigas aktivi sasnieguši 812,210 miljonus latu, gada laika pieaugot par 48.4%.

Atpakaļ Uz priekšu 1 2