ABLV Bank, AS dzēsusi divas kuponu obligāciju emisijas

Rīga, Latvija, 2017. gada 26. oktobris, 16:36 / Ieguldījumi

2017. gada 26. oktobrī ABLV Bank, AS ir veikusi divu 2015. gadā emitēto parasto kuponu obligāciju ABLV FXD USD 261017 (ISIN LV0000801850) un ABLV FXD EUR 261017 (ISIN LV0000801868) dzēšanu. Obligācijas ir dzēstas pēc cenas 100% no nominālvērtības un vienlaicīgi tika veikta arī šo obligāciju pēdējā kupona izmaksa. Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.

Minētās obligāciju emisijas tika veiktas 2015. gada 26. oktobrī. To apjoms bija attiecīgi 75 miljoni USD un 20 miljoni EUR pēc obligāciju nominālvērtības. Obligācijas tika emitētas ar termiņu 2 gadi, un tās bija iekļautas biržas Nasdaq Riga Parāda vērtspapīru sarakstā.

Kā jau ziņots, 2011. gada beigās ABLV Bank, AS uzsāka ilgtermiņa depozītu pakāpenisku aizstāšanu ar obligācijām. Ieskaitot jau dzēstās obligācijas, līdz šim esam veikuši 43 publiskās obligāciju emisijas. Biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā šobrīd ir iekļautas 20 obligāciju emisijas.

Plašāka informācija par obligācijām ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē www.ablv.com.