Mobilais Digipass Android ierīcēm, pensiju otrā līmeņa ieguldījumu plāns un citi rudens jaunumi

Rīga, Latvija, 2017. gada 21. septembris, 09:57 / Bankas ziņas

Maksājumu karšu piedāvājuma optimizēšana, no Ukrainas eksportējamo preču finansēšana, kredītvēstules finansēšana, LEI numurs juridiskām personām darījumiem ar finanšu instrumentiem, New Hanza Capital obligāciju emisija, jaunas ABLV Bank obligāciju emisijas, pensiju otrā līmeņa pārvaldīšana un mobilais Digipass Android ierīcēm — lūk tikai daži no jauninājumiem mūsu produktu un pakalpojumos, kuri ir īstenoti vai realizēsies klientu ērtībām mēneša laikā.

1.  Maksājumu karšu piedāvājuma optimizēšana

Skaidrākai maksājumu karšu produktu pozicionēšanai, no 2017. gada 1. decembra mēs optimizējam savu maksājumu karšu piedāvājumu. Turpmāk izsniegsim tikai maksājumu karšu sistēmas VISA kartes. Tas ļaus klientiem vieglāk izvēlēties savām vajadzībām atbilstošo kartes klasi, bet mums — vēl vairāk uzmanības veltīt ar maksājumu kartēm saistīto pakalpojumu pilnveidošanai.

Papildus tam, turpmāk izsniegsim tikai kredītkartes, debetkaršu Cirrus, Maestro un VISA Electron vietā piedāvājot kredītkartes VISA Classic vai VISA Business. Savukārt Mastercard Classic, Business, Gold, Gold Business, kā arī American Express Platinum un Centurion vietā sniegsim klientiem iespēju saņemt atbilstoša līmeņa VISA kartes.

Pilnveidojot mūsu piedāvājumu, no 2017. gada 1. decembra stājas spēkā izmaiņas maksājumu karšu cenrādī. Turpmāk visām kartēm SMS un e-mail paziņojumu saņemšana, kā arī PIN koda atbloķēšana būs bez maksas. Classic un Business kartēm mēs atceļam arī maksu par pirkumiem, savukārt valūtas uzcenojums, ja transakcijas valūta atšķiras no kartes konta valūtas, visām kartēm noteikts 2,5% apmērā. Komisija par jebkuras kartes aizvietošanu vai steidzamu izgatavošanu turpmāk būs 30 EUR.

2.  No Ukrainas eksportējamo preču finansēšana

Ievērojot klientu pieprasījumu un to, ka Ukrainas tirgus ir nozīmīgs turpmākai tirdzniecības finansēšanas attīstībai, mēs esam uzsākuši piedāvāt preču tirdzniecības darījumu finansēšanu arī pret precēm, kas tiek eksportētas no Ukrainas un īslaicīgi tiek uzglabātas Ukrainas ostu teritorijā.

Ukraina ir viena no galvenajām graudu produktu eksportētājvalstīm pasaulē, tādēļ finansējamo preču klāstu esam papildinājuši ar graudiem un to atvasinājumiem. Tāpat no Ukrainas eksportējamo ABLV finansējamo preču klāstā ir metālrūpniecības preces.

3.  Kredītvēstules finansēšana

Izvērtējot klientu, kas nodarbojas ar preču eksportēšanu, pieprasījumu saņemt nekavējoties samaksu par to nosūtīšanu, pirms maksājuma saņemšanas no pircēja bankas, esam izstrādājuši kredītvēstules apstiprināšanas nosacījumus. Apstiprinot kredītvēstuli, banka uzņemas pircēja bankas maksātnespējas risku.

Turpmāk, izvēloties veikt kredītvēstules apstiprināšanu, klienti varēs saņemt preces partijas apmaksu uzreiz no bankas vēl pirms pircēja banka būs veikusi maksājumu, ja ABLV tiks iesniegti atbilstošie dokumenti par preces nosūtīšanu.

Papildu izstrādāti finansēšanas nosacījumi klientiem, lai to produkcijas pircēji varētu izvēlēties atliktā maksājuma nosacījumus, noformējot atbilstošu kredītvēstuli:

 • īstermiņa kredīts kredītvēstules finansēšanai — procentus šajā gadījumā apmaksā preces pārdevējs (ABLV klients);
 • kredītvēstules izdevējbankas finansēšana (diskontēšana) — procentus apmaksā pircējs.

4.  LEI numurs uzņēmumam darījumiem ar visiem finanšu instrumentiem

Saskaņā jaunām Eiropas Savienības likumdošanas prasībām, turpmāk juridiskajām personām, neatkarīgi no to rezidences, darījumiem ar visiem finanšu instrumentiem būs nepieciešams unikāls starptautiskais kods — LEI numurs (Legal Entity Identifier).

No 2017. gada 1. novembra šī prasība attieksies uz darījumiem ar atvasinātājiem finanšu instrumentiem un FORWARD darījumiem, bet no 2018. gada 3. janvāra — darījumiem ar jebkuriem finanšu instrumentiem, tai skaitā akcijām, obligācijām utt.

LEI numuru var saņemt, izmantojot specializēto sertificēto reģistratoru pakalpojumus. Tas ir unikāls
20 zīmju burtu-ciparu kods, kas identificē katru juridisko personu, kura ir finanšu tirgus dalībniece kā viena no darījuma pusēm.

Klientu ērtībām, mēs piedāvājam reģistrēt LEI numurus visiem mūsu klientiem uzņēmumiem to vietā. LEI numura reģistrācijas procedūra var aizņemt līdz divām nedēļām.

No 2017. gada 1. novembra mēs ieviešam komisiju par brokeru naudas konta apkalpošanu juridiskajām personām — 10 EUR mēnesī. Komisija sevī ietver LEI numura reģistrēšanu un turpmāko ikgadējo uzturēšanu.

5. Individuālo finanšu instrumentu kontu atvēršana centrālajos depozitārijos

Pilnveidojot mūsu vērtspapīru glabāšanas pakalpojumus, no šā gada oktobra piedāvājam klientiem iespēju atvērt individuālos finanšu instrumentu kontus centrālajos depozitārijos (CSD).

Individuālie konti būs interesanti institucionāliem klientiem, kuriem ir liels finanšu instrumentu skaits. Šāds konts sniedz papildu drošību klientu aktīvu glabāšanai un ļauj tos ērtāk pārvaldīt.

Komisija par individuālā konta atvēršanu centrālajā depozitārijā ir 12 000 EUR, bet komisija par finanšu instrumentu glabāšanu — standarta, saskaņā ar spēkā esošo pakalpojumu cenrādi.

Jauno pakalpojumu piedāvājam pateicoties tam, ka visi Baltijas valstu centrālie depozitāriji, tai skaitā arī Latvijas Centrālais depozitārijs, kurā mēs esam dalībnieki, apvienojušies vienā — Nasdaq CSD SE. Apvienotais depozitārijs ir ieguvis centrālā depozitārija (CSD, Central Sequrities Depositary) statusu. Līdz ar to tas ir pirmais depozitārijs Eiropā, kurš sāka darboties CSD regulas ietvaros. Paredzēts, ka tuvākajā laikā CSD statusu iegūs arī otrs mūsu sadarbības partneris — depozitārijs Euroclear Bank SA/NV.

6. Ieguldījumu fonda ABLV High Yield CIS Bond Fund reorganizācija

Izvērtējot ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto atvērto ieguldījumu fondu darbību un apstākļus finanšu tirgos, nolemts reorganizēt korporatīvo obligāciju fondu ABLV High Yield CIS Bond Fund.

Fonds tika izveidots 2007. gada jūnijā ar mērķi piedāvāt tā ieguldītājiem iespēju veikt diversificētus ieguldījumus NVS valstīs reģistrētu komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros (nominētus USD valūtā) ar salīdzinoši augstu sagaidāmo ienesīgumu.

2012. gada janvārī tas tika pārkārtots uz fondu ar diviem apakšfondiem — ABLV High Yield CIS USD Bond Fund un ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund ar mērķi piedāvāt tā ieguldītājiem iespēju veikt ieguldījumus arī Krievijas rubļos. Abiem apakšfondiem ir kopēja ieguldījumu politika un pārvaldes principi. No 2012. gada janvāra abu apakšfondu daļas vērtība ir augusi vairāk nekā par 30% un to ienesīgums kopš izveides brīža gada izteiksmē pārsniedz 5%.

Tomēr, neizdevīgais nodokļu režīms attiecībā uz Krievijas emitentu vērtspapīriem, kas nominēti Krievijas rubļos (līdz 30% liels nodoklis procentu ienākumiem), neļauj saņemt tādu prognozējamo ienesīgumu no ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund, kas atbilstu ieguldītāju interesēm riska un ienesīguma attiecības ziņā. Šis apakšfonds bija mazāk populārs investoru vidū arī dēļ diezgan neprognozējamajām un krasajām Krievijas rubļa vērtības svārstībām pret ASV dolāru un eiro. Līdz ar to nolemts izbeigt šī apakšfonda darbību, kas ļaus fondu pārvaldnieka resursus izmantot racionālāk, visu uzmanību koncentrējot uz apakšfonda ar ieguldījumu valūtu USD pārvaldīšanu.

Saņemot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju, ieguldījumu fonda ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund likvidācija tiks uzsākta no 2017. gada 27. septembra un to plānots pabeigt līdz decembra beigām. Ievērojot likvidācijas uzsākšanu, no 2017. gada 27. septembra tiek apturēta ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana.

Likvidācijas ieņēmumu sadale apakšfonda ieguldītājiem tiks veikta pēc visas apakšfonda mantas pārdošanas un ieguldītāju prasījumi tiks apmierināti naudā. Jautājumu gadījumā, lūdzam zvanīt pa tālruni +371  6700 2777.

7. New Hanza Capital obligāciju emisija

Attīstot savu īpašumu portfeli un pieaugot darījumu apjomiem, New Hanza Capital — uzņēmums ieguldījumiem komercīpašumos — nolēmis uzsākt obligāciju emisiju programmu, kuras mērķis ir piesaistīt jaunus investorus un papildu kapitālu uzņēmuma darbības plānu īstenošanai. Paredzēts, ka New Hanza Capital obligāciju emisijas notiks regulāri — reizi gadā rudens periodā.

Pirmās obligāciju emisijas plānotais apjoms ir 10 miljoni eiro. Parakstīšanās uz obligācijām uzsākta 2017. gada 18. septembrī un ilgs līdz 2017. gada 6. oktobrim. Pēc emisijas obligācijas paredzēts iekļaut biržas Nasdaq Riga regulētajā tirgū, līdz ar to tās būs pieejamas otrreizējā tirgū plašam investoru lokam. Emisijas parametri:

 • 10 000 000 EUR kupona obligāciju emisija
  (emisijas nosaukums: NHC FXD EUR 161022; ISIN: LV0000802312)
  Emisijas apjoms: 10 000 000 EUR. Obligāciju skaits: 10 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 EUR. Gada procentu likme ir fiksēta: 4,9% ar procentu ienākumu izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas cena ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2017. gada 16. oktobris, bet dzēšanas datums — 2022. gada 16. oktobris. Emitentam ir tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa, sākot ar trešo gadu.

Obligāciju emisiju organizē ABLV Bank, nodrošinot obligāciju laidienam nepieciešamos dokumentus, kā arī veicot obligāciju sākotnējo izvietošanu. Ievērojot uzkrāto pieredzi un zināšanas parāda vērtspapīru emitēšanā, mēs šādu pakalpojumu klientiem un sadarbības partneriem piedāvājam kopš 2016. gada.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināta sabiedrība. Tās darbības mērķis ir komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un nodrošināt īpašuma vērtības un kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. New Hanza Capital, AS lielākais akcionārs ir ABLV Bank, AS, kurai pieder 88% uzņēmuma akciju. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centrs Ķekavas novadā un citi īpašumi.

8. Jaunas ABLV Bank obligāciju emisijas

Arī mēs turpinām 2011. gadā uzsākto bankas obligāciju emisiju programmu, kuras ietvaros esam veikuši jau 43 publiskās obligāciju emisijas par kopējo nominālvērtību 1,4 miljardi eiro. Šī gada oktobrī Septītās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros veiksim trīs jaunus obligāciju laidienus, kuri tiks iekļauti regulētajā tirgū — biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā. Emisiju parametri:

 • 75 000 000 USD kupona obligāciju emisija
  (emisijas nosaukums: ABLV FXD USD 271019; ISIN: LV0000802320)
  Emisijas apjoms: 75 000 000 USD. Obligāciju skaits: 75 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 USD. Gada procentu likme ir fiksēta: 2,15% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas cena ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2017. gada 27. oktobris, bet dzēšanas datums — 2019. gada 27. oktobris.
 • 20 000 000 EUR kupona obligāciju emisija
  (emisijas nosaukums: ABLV FXD EUR 271019; ISIN: LV0000802338)
  Emisijas apjoms: 20 000 000 EUR. Obligāciju skaits: 20 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 EUR. Gada procentu likme ir fiksēta: 0,95% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas cena ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2017. gada 27. oktobris, bet dzēšanas datums — 2019. gada 27. oktobris.
 • 25 000 000 EUR diskonta obligāciju emisija subordinētā kapitāla piesaistei
  (emisijas nosaukums: ABLV SUB EUR 271027; ISIN: LV0000802346)
  Emisijas apjoms: 25 000 000 EUR. Obligāciju skaits: 250 000. Vienas obligācijas nominālvērtība ir 100 EUR. Sākotnējās izvietošanas cena ir 83,047% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2017. gada 27. oktobris, bet dzēšanas datums — 2027. gada 27. oktobris. Bankai ir tiesības dzēst šīs obligācijas pirms termiņa sākot ar 2022. gada 27. oktobri.
  Subordinēto obligāciju gada procentu likme:
  • no 2017. gada 27. oktobra līdz 2022. gada 27. oktobrim fiksēta diskonta likme: 3,75%;
  • no 2022. gada 28. oktobra līdz 2027. gada 27. oktobrim fiksēta kupona likme: 3,75% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā.

Parakstīšanās uz minētajām obligāciju emisijām sākas 2017. gada 21. septembrī un ilgs līdz 23. oktobrim.

9. Iesaistāmies pensiju kapitāla pārvaldīšanā

Mūsu meitas uzņēmums ABLV Asset Management, IPAS no šā gada 2. oktobra visiem Latvijas iedzīvotājam piedāvās jaunu pensiju 2. līmeņa plānu — ABLV aktīvo ieguldījumu plānu. Tā pārvaldnieks ir ABLV Asset Management, IPAS valdes priekšsēdētāja vietnieks Jevgenijs Gžibovskis, kurš ir vairāk kā 15 gadus pārvaldījis dažādus ieguldījumu portfeļus un fondus, tostarp pēdējos 10 gados arī ABLV Emerging Markets USD Bond Fund un ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund.

Mūsu pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānam izvēlēta aktīvā stratēģija, kas ļauj gūt inflācijas līmeni pārsniedzošu ienesīgumu. Saskaņā ar šo stratēģiju ABLV aktīvais ieguldījumu plāna mērķis ir panākt tajā veikto iemaksu vērtības saglabāšanu un pieaugumu ilgtermiņā, veicot ieguldījumus finanšu un kapitāla tirgū. Mērķa sasniegšanai vismaz puse ieguldījumu plāna līdzekļu tiks ieguldīti fiksēta ienākuma finanšu instrumentos un termiņnoguldījumos kredītiestādēs, kas nodrošina stabilu ieguldījumu plāna vērtības pieaugumu, aizsargājot to no īstermiņa svārstībām. Lai sasniegtu augstāku ienesīgumu ilgtermiņā, atlikusī ieguldījumu plāna līdzekļu daļa var tikt ieguldīta kapitāla vērtspapīros un citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos, kā arī ieguldījumos riska kapitāla tirgū un alternatīvo ieguldījumu fondos.

Jāpiebilst, ka, uzsākot ABLV aktīvā ieguldījumu plāna piedāvāšanu, tam būs vienas no zemākajām administratīvajām izmaksām tirgū. ABLV aktīvais ieguldījumu plāna pārvaldīšanas komisija būs 0,72% gadā. Turklāt, plānam netiks piemērota komisija par rezultātu (kapitāla pieaugumu) kā minimums līdz 2019. gada beigām.

ABLV aktīvajam ieguldījumu plānam varēs pieteikties no šī gada 2. oktobra, iesniedzot pieteikumu portālā www.latvija.lv. Turpat var saņemt informāciju par saviem ieguldījumiem pensiju 2. līmenī — Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka konta izrakstu.

10. Autentifikācija portālā latvija.lv

Ievērojot mūsu iesaistīšanos pensiju 2. līmeņa ieguldījumu pārvaldīšanā, kā arī citu noderīgu Latvijas valsts un pašvaldības pakalpojumu ērtai izmantošanai, turpmāk mūsu internetbankas lietotājiem ar Latvijas personas kodu būs iespēja autentificēties portālā www.latvija.lv, izmantojot ABLV Bank internetbanku.

No šā gada 2. oktobra portāla www.latvija.lv autentifikācijas lapā atradīsies ABLV logotips ar saiti uz mūsu internetbankas sākumlapu. Savukārt pašā internetbankā tiks izveidota jauna sadaļa “E-pakalpojumi” ar apakšsadaļu “Partneri”, kurā būs apkoptas saites uz noderīgākajiem www.latvija.lv pakalpojumiem, piemēram, pensiju 2. līmeņa plāna maiņa, iesniegumi VSAA, dzīvesvietas deklarēšana utt.

11. Mobilais Digipass Android ierīcēm

Attīstot attālinātās kontu pārvaldīšanas rīkus, mēs esam izstrādājuši mobilo Digipass ierīcēm ar Android operētājsistēmu. Aplikācija veidota atbilstoši Android lietošanas īpatnībām un tai ir intuitīvi saprotams dizains. Lai apmierinātu klientu vajadzības un atvieglotu darbu dažādā apgaismojumā, ir izveidotas divas kontrasta versijas, kuras ir pārslēdzamas katrā aplikācijas ekrānā.

Mobilais Digipass nodrošina visaugstāko drošības pakāpi un lietošanas ērtību. To var iegādāties internetbankā un pēc tam aktivizēt mobilajā ierīcē. Interneta pieslēgums mobilajā ierīcē ir nepieciešams tikai lai aktivizētu mobilo Digipass, turpmākai lietošanai internets nav nepieciešams. Viens iegādātais mobilais Digipass var tikt aktivizēts un lietots vairākās mobilās ierīcēs vienlaicīgi (t.sk. iPhone tālrunī, iPad planšetdatorā, dažādās viedierīcēs ar Android operētājsistēmu).

Mobilais Digipass Android ierīcēm būs pieejams no šī gada 9. oktobra, kad tiks aktivizēta iespēja lejupielādēt mūsu aplikāciju “ABLV Mobile Digipass” Google Play veikalā.

Novēlām jums produktīvu rudeni!