Ērti Forward darījumi, grāmatvedības pakalpojumi un citi vasaras jaunumi

Rīga, Latvija, 2016. gada 2. jūnijs, 10:30 / Bankas ziņas

Ērti un saprotami Forward darījumi valūtas tirgū, grāmatvedības pakalpojumi jaunās jurisdikcijās, ABLV Bank obligāciju jaunas emisijas, klientu obligāciju emisiju organizēšanas iespējas, finansēšana pret ieguldījumu portfeļa ķīlu jaunās valūtās, obligāciju korporatīvo notikumu rezultātu atspoguļošana tajā pat dienā, uzturēšanās atļaujas un nodokļu rezidences maiņa, maksājumi trīs jaunās valūtās un vairāki maksājumu karšu jaunumi — lūk galvenie mērķi mūsu produktu un pakalpojumu uzlabojumiem, kuri ir īstenoti vai tiks realizēti mūsu klientu ērtībām tuvākā mēneša laikā.

1. Jau sestā ABLV obligāciju emisiju programma

Mēs turpinām ABLV Bank obligāciju emisijas, trīs reizes gadā laižot apgrozībā jaunas obligācijas. Šim nolūkam ir reģistrēts ABLV Bank Sestās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts, kura ietvaros banka turpmākajos 12 mēnešos ir tiesīga izteikt parāda vērtspapīru publiskos piedāvājumus 400 miljonu EUR apjomā vai šīs summas ekvivalentā USD.

Līdz ar to ir uzsākta parakstīšanās uz jaunām obligāciju emisijām, kas ilgs līdz 2016. gada 4. jūlijam. Emisijas tiek veiktas pēc šādiem parametriem:

  • 75 000 000 USD kupona obligāciju emisija
    (emisijas nosaukums: ABLV FXD USD 110718; ISIN: LV0000802072)

    Emisijas apjoms 75 000 000 USD. Obligāciju skaits 75 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 USD. Gada procentu likme ir fiksēta: 1,85% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas cena ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2016. gada 11. jūlijs, bet dzēšanas datums — 2018. gada 11. jūlijs.
  • 20 000 000 EUR kupona obligāciju emisija
    (emisijas nosaukums: ABLV FXD EUR 110718; ISIN: LV0000802080)

    Emisijas apjoms 20 000 000 EUR. Obligāciju skaits 20 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 EUR. Gada procentu likme ir fiksēta: 0,70% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas cena ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2016. gada 11. jūlijs, bet dzēšanas datums — 2018. gada 11. jūlijs.

Šobrīd publiskajā apgrozībā atrodas 21 mūsu obligāciju emisija, kuru kopējā nominālā vērtībā pārsniedz 620 miljonus EUR.

2. Klientu obligāciju emisiju organizēšana

Bankas obligāciju emisiju programma tika uzsākta 2011. gadā. Piecu gadu laikā esam uzkrājuši lielu pieredzi un zināšanas parāda vērtspapīru emitēšanā, kuras vēlamies piedāvāt arī klientiem. Tādēļ esam gatavi mūsu klientiem organizēt obligāciju emisijas, kas ir alternatīvs avots finansējuma piesaistīšanai uzņēmumam.

Obligāciju emitēšana ļauj uzņēmumam piesaistīt papildu finansēšanu gan ar nodrošinājumu, gan bez tā, kā arī parasti uz ilgāku laiku, nekā tas ir iespējams kredītu veidā. Šādai resursu piesaistīšanai ir salīdzinoši zemākas izmaksas, kā arī tā ļauj diversificēt investoru bāzi. Obligāciju emisijas veido uzņēmumam pozitīvu kredītvēsturi un ļauj uzlabot reputāciju, kompānijai kļūstot par publisku.

3. Finansēšana pret ieguldījumu portfeļa ķīlu GBP un CHF valūtā

Jau šobrīd piedāvājam klientiem saņemt finansējumu pret ieguldījuma portfeļa ķīlu divās jaunās valūtās. Papildu USD, EUR un RUB valūtām, tagad var saņemt finansējumu arī Lielbritānijas mārciņās (GBP) un Šveices frankos (CHF).

Saņemto finansējumu pret ieguldījumu portfeļa ķīlu klienti var izmantot jaunu finanšu instrumentu iegādei vai citām darbībām, nepārdodot portfelī esošos vērtspapīrus.

4. Obligāciju korporatīvie notikumi tajā pat dienā

Līdz šim korporatīvo notikumu rezultātu ieskaitīšana vērtspapīru turētāju kontos notika pēc attiecīgo izrakstu saņemšanas no mūsu sadarbības partnera (depozitārija). Šī prakse attiecās uz visiem finanšu instrumentu veidiem un korporatīvo notikumu tipiem.

Sākot ar šā gada 18. maiju, obligācijām ar reitingu BBB- un augstāku, korporatīvo notikumu “naudas” rezultātu (piemēram, kuponu izmaksu) ieskaitām obligāciju turētāja kontā tajā pat dienā, kad saņemts sadarbības partnera (depozitārija) apstiprinājums par korporatīvā notikuma izpildi — tas gandrīz visos gadījumos ir vienu dienu ātrāk nekā iepriekš.

5. Ērti un saprotami Forward darījumi

Šī gada jūnijā Forward valūtas darījumu noslēgšana mūsu klientiem kļūs daudz ērtāka un saprotamāka. Turpmāk visus klienta Forward darījumus apvienosim vienā portfelī, kuram ir piesaistīts multivalūtu nodrošinājuma konts. Šajā kontā esošie naudas līdzekļi un visu noslēgto Forward darījumu pārvērtēšanas rezultātu summa kalpos kā viens nodrošinājums visiem Forward darījumiem portfelī.

Informācija par noslēgtajiem Forward darījumiem — apstiprinājumi, darījumu tirgus vērtība, esošais un nepieciešamais nodrošinājuma apjoms un portfeļa atskaite — būs pieejama klientiem internetbankā. Darījumu portfeļa pārvērtēšanai, tāpat kā finanšu instrumentu portfeļa pārvērtēšanai, klienti varēs izvēlēties sev vēlamo valūtu.

Tapāt kā iepriekš, viena Forward darījuma minimālā summa ir 100 000 EUR, bet darījuma maksimālais termiņš — 6 mēneši. Darījumā vienai no pusēm jābūt USD vai EUR, bet otrai — EUR, USD, GBP, RUB, JPY, CHF, AUD vai CAD valūtā.

6. Grāmatvedības pakalpojumi uzņēmumiem vairākās jurisdikcijās

Paplašinot savu piedāvājuma spektru, ABLV grupas uzņēmums ABLV Corporate Services piedāvā grāmatvedības pakalpojumus jau astoņu jurisdikciju uzņēmumiem.

Grāmatvedības pakalpojumus sniedzam saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS), nodrošinot caurspīdīgus, kvalitatīvus un starptautiski salīdzināmus finanšu pārskatus un tādejādi paverot iespēju uzņēmumiem piesaistīt finanšu resursus no plaša investoru loka.

7. Uzturēšanās atļaujas un nodokļu rezidences maiņa

ABLV Corporate Services ir sagatavojis vēl vienu jaunumu ABLV grupas klientiem. Turpmāk sniegsim konsultācijas par pilsonības un uzturēšanās atļauju iegūšanu arī Apvienotajos Arābu Emirātos. Kā zināms, līdz šim konsultācijas šajā jautājumā sniedzām par Latviju, Lielbritāniju un Maltu.

Papildu citiem ieguvumiem, uzturēšanās atļaujas dod iespēju mainīt nodokļu rezidenci, saņemt nodokļu atvieglojumus, brīvu pārvietošanos un iespēju noformēt dokumentus arī ģimenes locekļiem.

8. Maksājumi trīs jaunās valūtās

Attīstot mūsu norēķinu pakalpojumus, no 1. jūnija piedāvājam klientiem iespēju veikt maksājumus trīs jaunās valūtās — Apvienoto Arābu Emirātu dirhamos (AED), Jaunzēlandes dolāros (NZD) un Dienvidāfrikas randos (ZAR). Līdz ar šo jauninājumu, mūsu klienti var veikt maksājumus jau 27 dažādās valūtās.

9. Bezkontakta maksājumu kartes

Ievērojot pasaules jaunākās tendences maksājumu karšu jomā, savās maksājumu kartēs mēs ieviešam bezkontakta autorizācijas tehnoloģiju.

Ar jaunām ABLV kartēm, kuras jau esam sākuši izsniegt klientiem maijā, norēķinus var veikt ne tikai ierastajā kārtībā ar kartes čipu vai magnētisko joslu, bet arī pietuvinot karti pie nolasīšanas ierīces, turklāt nelielām summām — pat neievadot PIN kodu.

10. Ceļojumu apdrošināšanas sertifikāti internetbankā

Mūsu maksājumu kāršu lietotāju ērtībām, jau šī gada jūnijā ceļojumu apdrošināšanas sertifikāti būs pieejami internetbankā — tradicionālajā, kā arī internetbankā iPad un iPhone ierīcēm. Internetbankā tiks atspoguļoti un būs pieejami ērtai izdrukai visi apdrošināto personu sertifikāti ar apdrošināšanas aprakstu, aizsardzības limitiem un apdrošinātāja kontaktiem.

11. VISA kartes Luksemburgā

Maksājumu kartes saviem klientiem uzsākusi izsniegt mūsu meitas banka Luksemburgā — ABLV Bank Luxembourg. Kā ziņojām, 2015. gada vasarā ABLV Bank Luxembourg ieguva “VISA Associate Membership” statusu, un šobrīd banka klientiem jau izsniedz VISA Gold un VISA Gold Business maksājumu kartes.

Luksemburgas karšu dizains un tehnoloģija veidota analoģiski ABLV Bank maksājumu kartēm, ieskaitot bezkontakta autorizācijas iespēju. Karšu lietotāju telefoniskai apkalpošanai ir pieejama diennakts Klienta līnija.