Bankas ziņas

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2021. gada janvāri

Rīga, Latvija, 2021. gada 15. februāris, 13:16 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2021. gada janvāra darbības pārskatu. Janvārī turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

Par izmaiņām cenrādī

Rīga, Latvija, 2021. gada 15. janvāris, 14:14 / Bankas ziņas

Informējam, ka veikti grozījumi likvidējamās ABLV Bank, AS (turpmāk — Sabiedrība) cenrādī, kas stāsies spēkā 2021. gada 1. februārī.

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2020. gada decembri

Rīga, Latvija, 2021. gada 12. janvāris, 10:28 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2020. gada decembra darbības pārskatu. Decembrī turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

Atpakaļ Uz priekšu 1 2 3 4