Likvidējamās ABLV Bank, AS pirmā pusgada finanšu pārskats

Rīga, Latvija, 2021. gada 2. septembris, 15:43 / Bankas ziņas

2021. gadā likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrība) Sabiedrības Likvidācijas komiteja turpina īstenot likvidācijas procesu un sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām, nodrošinot profesionāli vadītu, caurspīdīgu un atklātu likvidācijas procesu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) uzraudzībā.

Likvidācijas procesa mērķis ir apmierināt Sabiedrības atzīto kreditoru prasības 100% apmērā, ja vien netiks konstatēti normatīvajos aktos noteiktie šķēršļi izmaksu veikšanai.

Pārskata periodā notika izmaiņas Sabiedrība Likvidācijas komitejas sastāvā. Ar 1. jūliju likvidatores amatu atstāja zvērināta advokāte Lauma Bērziņa, savukārt 5. jūlijā likvidatora amatu atstāja finanšu darījumu un uzņēmumu restrukturizācijas eksperts Andris Kovaļčuks. Likvidatoru amatā darbu turpina zvērināti advokāti Vineta Čukste-Jurjeva un Jānis Rozenbergs, kā arī advokāta palīgs Armands Smans.

Līdz 2021. gada 30. jūnijam veikta 14 501 saistību un kreditoru prasījumu izmaksa, kopumā izmaksājot vairāk kā pusmiljardu eiro – 565,5 miljonus EUR, tai skaitā 450,7 miljoni EUR ir izmaksāti no Sabiedrības pārskaitītās summas Noguldījumu garantiju fondā un 114,9 miljoni EUR izmaksāti kreditoriem prasījumu apmierināšanas ietvaros.

Izmaksas no Noguldījumu garantiju fonda saņēmuši 3 144 bijušo klientu, kuri kā kreditori kvalificējas arī citām kreditoru izmaksu kārtām. Šiem kreditoriem līdz 2021. gada jūnija beigām no Noguldījumu garantiju fonda izmaksāti ap 278,8 miljoniem EUR.

Sabiedrībai ir pienākums veikt kreditoru pārbaudes saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā. Pārbaudes veic Sabiedrības nolīgta starptautiska konsultantu komanda no Ernst&Young. Līdz 2021. gada pirmā pusgada beigām pārbaudes pabeigtas 970 kreditoriem.

Turpinot darbu pie aktīvu atgūšanas, Sabiedrība pārskata periodā noslēdza uzņēmuma pārejas līgumu, saskaņā ar kuru Sabiedrības kredītu portfeļa daļa, kas izsniegta privātpersonām hipotekārās kreditēšanas ietvaros, pāries pie Citadele banka, AS (turpmāk — Citadele). Darījuma pirmā daļa tika noslēgta 2021. gada 2. jūlijā un Citadele iegādājās vairākus tūkstošus hipotekāro kredītu līgumus 120 miljonu EUR vērtībā. Līdz 2021. gada beigām ir plānots pabeigt otro darījuma daļu, kuras hipotekāro kredītu līgumu apmērs būs aptuveni 50 miljoni EUR.

2021. gada pirmajā pusgadā Likvidācijas komiteja atguvusi aktīvus 72,6 miljoni EUR vērtībā, bet kopš darbības uzsākšanas - 931,6 miljonus EUR. Sabiedrības aktīvu apjoms ir pietiekams, lai segtu visus kreditoru prasījumus pilnībā, kas bija būtiskākais uzraudzības iestāžu (Eiropas Centrālās bankas un FKTK) priekšnoteikums likvidācijas procesa apstiprināšanai.

Galvenie finanšu dati 2021. gada 30. jūnijā:

  • kopējais aktīvu apjoms: 2,17 miljardi EUR;
  • pieteiktie kreditoru prasījumi: 1,89 miljardi EUR;
  • kapitāls un rezerves: 224,5 miljoni EUR;
  • kopumā atgūtie aktīvi: 931,6 miljoni EUR.

Ar finanšu pārskatu var iepazīties šeit.