Par izmaiņām pakalpojumu cenrādī

Rīga, Latvija, 2021. gada 27. jūlijs, 09:40 / Bankas ziņas

Informējam, ka šā gada 1. oktobrī stāsies spēkā izmaiņas likvidējamās ABLV Bank, AS (turpmāk — Sabiedrība) pakalpojumu cenrādī.

Cenrāža jaunajā versijā ir iekļautas šādas izmaiņas:

  • palielināta komisija par kreditora prasījuma pārejas vai kreditora pārreģistrācijas pamatojošo dokumentu izskatīšanu;
  • palielināta komisija par kreditora prasījuma izejošo maksājumu ārpus Latvijas;
  • noteikta vienāda komisijas likme par ABLV Asset Management, IPAS ieguldījumu fondu apliecību un citu finanšu instrumentu glabāšanu un to pārvedumiem.

Atgādinām, ka klientiem, kuriem Sabiedrības turējumā ieguldījumu portfeļos joprojām ir finanšu instrumenti vai naudas līdzekļi, ir nepieciešams nekavējoties pieteikt finanšu instrumentu pārvedumu pie cita finanšu instrumentu turētāja, kā arī pieteikt naudas līdzekļu, kas atrodas finanšu instrumentu naudas kontā, izmaksu skaidrā naudā vai pārskaitījumu uz kontu citā bankā vai maksājumu iestādē.

Pakalpojumu cenrādis ir pieejams internetbankā, kā arī Sabiedrības tīmekļa vietnē www.ablv.com.