Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2021. gada jūniju

Rīga, Latvija, 2021. gada 13. jūlijs, 09:08 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2021. gada jūnija darbības pārskatu. Jūnijā turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

Jūnijā tika atgūti 16,7 miljoni EUR, bet kopš likvidācijas sākuma – 931,6 miljoni EUR. Galvenie darbības pārskata dati 2021. gada 30. jūnijā:

  • kopējais aktīvu apjoms: 2,17 miljardi EUR;
  • pieteiktie kreditoru prasījumi: 1,89 miljards EUR;
  • kapitāls un rezerves: 227,9 miljoni EUR;
  • kopumā atgūtie aktīvi: 931,6 miljons EUR.

Līdz jūnija beigām jau vairāk nekā 14 300 Sabiedrības bijušo klientu ir atguvuši savus noguldījumus bankā. Tie galvenokārt ir klienti ar konta atlikumiem līdz 100 000 EUR, kuriem kopumā izmaksāti vairāk kā 450 miljoni EUR no Sabiedrības pārskaitītās summas Noguldījumu garantiju fondā.

Tāpat norit darbs ar vairāk nekā 3000 lielāko kontu atlikumu īpašniekiem, kuru kontu atlikumi kopā ir 1,91 miljards EUR. Kreditoru prasījumu izmaksas tiek veiktas tikai tad, ja pēc pārbaudes netiek konstatēti normatīvajos aktos noteiktie šķēršļi šādu izmaksu veikšanai. Pārbaudes veic Sabiedrības nolīgta starptautiska konsultantu komanda no Ernst&Young.

Ar pilnu 2021. gada jūnija darbības pārskatu var iepazīties šeit.