Par plānotajām izmaiņām Likvidācijas komitejas sastāvā

Rīga, Latvija, 2021. gada 17. jūnijs, 14:00 / Bankas ziņas

Šā gada jūlijā notiks izmaiņas likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrība) Likvidācijas komitejas sastāvā.

Kā ziņots, tad 1. jūlijā likvidatores amatu atstās zvērināta advokāte Lauma Bērziņa, savukārt 5. jūlijā likvidatora amatu atstās finanšu darījumu un uzņēmumu restrukturizācijas eksperts Andris Kovaļčuks.

Izmaiņas Likvidācijas komitejas sastāvā notiks līdz ar vienu no lielākajiem Sabiedrības aktīvu atgūšanas projektiem — hipotekāro kredītu portfeļa lielākās daļas pārdošanu bankai Citadelei. Sabiedrības darbs turpmāk galvenokārt tiks koncentrēts uz kreditoru pārbaužu procesu pabeigšanu un kreditoru prasījumu izmaksām tiem kreditoriem, kam nepastāv normatīvajos aktos noteikti šķēršļi izmaksas veikšanai.

Sabiedrības likvidatores amatā Lauma Bērziņa tika ievēlēta 2019. gada 5. februāri, savukārt Andris Kovaļčuks — 2018. gada 26. februārī. Akcionāri un Likvidācijas komiteja izsaka pateicību Laumai Bērziņai un Andrim Kovaļčukam par paveikto darbu, augsti novērtējot viņu ieguldījumu pašlikvidācijas procesa īstenošanā.

Likvidatoru amatā darbu turpina zvērināti advokāti Vineta Čukste-Jurjeva un Jānis Rozenbergs, kā arī advokāta palīgs Armands Smans.

Likvidācijas komiteja turpinās darbu pie Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apstiprinātā kontrolētā likvidācijas procesa īstenošanas, profesionāli, caurspīdīgi un tiesiski īstenojot ne tikai aktīvu pārvaldīšanu, bet arī nodrošinot kreditoru pārbaudes, kuras īsteno neatkarīgs starptautiskais konsultants EY, kreditoru prasījumu izmaksu un sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām.