ABLV pensiju plāns starp līderiem savā kategorijā

Rīga, Latvija, 2020. gada 2. oktobris, 10:27 / Ieguldījumi

Ir pagājuši trīs gadi kopš jaunā ABLV Asset Management, IPAS produkta uzsākšanas — pensiju 2. līmeņa plāna, tas ir obligātās fondēto pensiju apdrošināšanas shēmas pārvaldīšanas. Šo gadu laikā “ABLV Aktīvā ieguldījumu plāna” kopējā aktīvu vērtība pieaugusi līdz 9,5 miljoniem eiro un tas atrodas starp līderiem savā kategorijā ienesīguma ziņā.

“ABLV Aktīvais ieguldījumu plāns” savu darbību uzsāka 2017. gada 2. oktobrī, laikā, kad situācija šāda pakalpojuma ieviešana bija pietiekami labvēlīga. Tas bija saistīts ar grozījumiem Valsts fondēto pensiju likumā, kas stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī. Būtiskākās likuma izmaiņas noteica vienādus nosacījumus visiem pensiju plāna pārvaldniekiem — pensiju pārvaldniekiem vairs nebija iespējas “ievilināt” ieguldītājus savos pensiju plānos ar dāvanām vai citu pakalpojumu atlaidēm, kā arī tika liegtas iespējas pieņemt pieteikumus par dalību pārvaldnieku pensiju plānos vai to maiņu papīra veidā vai internetbankās. Visus iesniegumus var noformēt tikai portālā Latvija.lv vai papīra formātā VSAA filiālēs.

Līdz ar to “ABLV Aktīvais ieguldījumu plāns” savu darbību uzsāka gana veiksmīgi un pietiekami ātri uzkrāja nepieciešamo aktīvu summu, lai pakāpeniski sāktu veidot savu ieguldījumu portfeli. Diemžēl, 2018. gadā tika novērota līdzekļu aizplūšana no pensiju plāna, kas uz vispārējā vērtspapīru tirgus krituma fona nelabvēlīgi mainīja pensiju plāna portfeļa struktūru un neļāva to efektīvi pārvaldīt. Jāatzīmē gan, ka 2018. gadā visi pensiju plāni bez izņēmuma, tostarp konservatīvi, uzrādīja negatīvu ienesīgumu.

Situācija būtiski mainījās 2019. gadā, kurš bija ļoti veiksmīgs, cenas pieauga praktiski visām galvenajām aktīvu klasēm. Kaut kur vairāk, citur mazāk, bet pieauga, kas daļēji tika skaidrots ar tirgus atjaunošanos pēc krituma iepriekšējā gadā. 2019. gadu noteikti var nosaukt veiksmīgāko arī “ABLV Aktīvajam ieguldījumu plānam”, kurš uzrādīja labāko rezultātu savā kategorijā. Ņemot vērā to, ka ieguldījumu struktūra akciju tirgos visiem pārvaldniekiem ir apmēram vienāda — pamatā tie ir indeksa fondi MSCI World, MSCI Europe, S&P 500, MSCI Emerging Markets, kas atspoguļo galveno pasaules indeksu dinamiku — īpaša nozīme labāko rezultātu sasniegšanai uz vispārējā cenu pieauguma fona bija pareizai investīciju objektu izvēlei obligāciju tirgū.

Savukārt 2020. gads ikvienam pensiju pārvaldniekam ir ļoti sarežģīts. Augstas tirgus svārstības, neprognozējamība, reizēm arī pilnīgs iracionālisms. Paredzot šādu notikumu attīstību, ABLV pensiju plāna pārvaldnieks jau janvāra beigās un februāra sākumā veica virkni “aizstāvības” darbību, samazinot akciju daļu un palielinot ieguldījumu obligācijās un naudas līdzekļos daļu. Lai arī tas īpaši nepalīdzēja februāra-marta vērtspapīru izpārdošanas vilnī, tomēr, izvērtējot pašreizējo situāciju, var teikt, ka pārvaldnieka rīcība bija pareiza un tā noveda pie pozitīvas ietekmes uz plāna daļas vērtību. Tas ļauj “ABLV Aktīvajam ieguldījumu plānam” šobrīd atrasties starp līderiem savā kategorijā. Ar aktuālajiem pensiju plānu rezultātiem var iepazīties šeit: www.manapensija.lv

“ABLV Aktīvā ieguldījumu plāna” pensiju otrā līmeņa līdzekļu pārvaldīšanai ir izvēlēta aktīvā stratēģija, kas, visticamāk, spēj sniegt ienesīgumu, pārsniedzot inflācijas līmeni. Ieguldījumu plāns paredz elastīgu ieguldījumu struktūru, kas nodrošina visizdevīgāko līdzekļu sadalījumu atbilstoši aktuālajai ekonomiskajai situācijai. Vairāk par to lasiet šeit.