Pensiju otrais līmenis

Ja jūs esat Latvijas rezidents, tad dalība pensiju otrajā līmenī ļaus jums palielināt savu fondēto pensiju kapitālu. “ABLV Aktīvais ieguldījumu plāns” apvieno ilggadīgu ABLV grupas pieredzi klientu līdzekļu pārvaldīšanā, ievērojamu gaidāmo ienesīgumu pie vismazākajām izmaksām un ieguldījumu Latvijas ekonomikas attīstībā.

“ABLV Aktīvajam ieguldījumu plānam” pensiju otrā līmeņa līdzekļu pārvaldīšanai ir izvēlēta aktīvā stratēģija, kas spēj sniegt ienesīgumu, kurš pārsniedz inflācijas līmeni. Ieguldījumu plāns paredz arī elastīgu ieguldījumu struktūru, kas nodrošina visizdevīgāko līdzekļu sadalījumu atbilstoši aktuālajai ekonomiskajai situācijai.

Plāna mērķis ir nodrošināt jūsu uzkrājumu vērtības saglabāšanu un pieaugumu ilgtermiņa perspektīvā, ieguldot līdzekļus finanšu un kapitāla tirgū. Ne mazāk kā puse ieguldījumu plāna līdzekļu tiek ieguldīti vērtspapīros ar fiksētu ienesīgumu, piemēram, valsts un korporatīvajos obligācijās, tā nodrošinot stabilu ieguldījumu plāna vērtības pieaugumu un pasargājot no īstermiņa svārstību ietekmes.

Plāna līdzekļu pārvaldīšanu veic mūsu meitas sabiedrība ABLV Asset Management, IPAS. Plāna aktīvu turētājbanka ir ABLV Bank, AS. Plāna aktīvi glabājas šķirti no pārējiem pārvaldošās sabiedrības aktīviem.

“ABLV Aktīvā ieguldījumu plāna” priekšrocības

 • Pieredze un zināšanas. ABLV Asset Management, IPAS ir vadošo ieguldījumu pārvaldīšanas sabiedrību vidū un jau desmit gadu pārvalda dažādus ieguldījumu fondus. 2017. gada vidū 11 pārvaldīšanā esošo fondu aktīvi pārsniedza 120 miljonus eiro.
 • Efektivitāte. Kopējā pārvaldīšanas sabiedrības un turētājbankas komisija ir 0,72% gadā. Turklāt, “ABLV Aktīvajam ieguldījumu plānam” netiks piemērota komisija par kapitāla pieaugumu vismaz līdz 2019. gada beigām, kamēr vairumam pensiju plānu ir noteikta fiksēta pārvaldītāja un turētājbankas komisija līdz 1% plus komisija par rezultātu (ikgadējo kapitāla pieaugumu). “ABLV Aktīvā ieguldījumu plāna” efektīvai pārvaldībai tiek izmantoti ABLV grupas kopīgie administratīvie, tehnoloģiskie un intelektuālie resursi, tā nodrošinot maksimālu efektivitāti ar minimālām izmaksām.
 • Latvijas ekonomikas attīstība. Tā kā ABLV Asset Management, IPAS ir Latvijas sabiedrība ar vietējo kapitālu, tā iegulda līdzekļus pašmāju uzņēmumu obligāciju emisijās un Latvijas alternatīvo ieguldījumu fondos.

Kā pieteikties “ABLV Aktīvajam ieguldījumu plānam”

Jebkurš pensiju otrā līmeņa dalībnieks var pieteikties “ABLV Aktīvajam ieguldījumu plānam”, arī tad, ja viņš nav ABLV klients. Lai to izdarītu, jāveic šādas darbības:

 1. nospiediet zemāk esošo pogu “Pievienoties plānam”, kas jūs novirzīs uz portālu latvija.lv;
 2. izvēlieties autentifikācijas veidu, piemēram ar ABLV internetbankas starpniecību;
 3. apstipriniet savu piekrišanu elektroniskā pakalpojuma noteikumiem;
 4. aizpildiet iesniegumu pensiju otrā līmeņa izvēlei vai maiņai, izvēloties “ABLV Aktīvo ieguldījumu plānu”.

Pievienoties plānam

Lai saņemtu papildu informāciju, lūdzam vērsties pie sava privātbaņķiera vai zvanīt uz diennakts Klienta līniju pa tālr. +371 6777 5555.


 • “ABLV Aktīvā ieguldījumu plāna” profils

  Plāna kategorija

  valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu aktīvais plāns

  Līdzekļu pārvaldnieks

  ABLV Asset Management, IPAS;
  Jevgenijs Gžibovskis

  Turētājbanka

  ABLV Bank, AS

  Auditors

  KPMG Baltics, SIA

  Darbības uzsākšanas laiks

  2017. gada oktobris

  Pastāvīgās izmaksas, t. sk.:

  0,72% (gadā)

     atlīdzība līdzekļu pārvaldniekam

  0,60% (gadā)

     atlīdzība līdzekļu turētājbankai

  0,12% (gadā)

  Komisija par rezultātu (kapitāla pieaugumu)    

  netiks piemērota vismaz līdz 2019. gada beigām

 • Papildu informācija

  Ar Latvijas pensiju sistēmas aprakstu, t.sk. informāciju par pensiju otro līmeni, var iepazīties portālā manapensija.lv, kur pieejamas arī ziņas par pārvaldīšanas sabiedrībām, ieguldījumu plāniem, ienesīgumu utt.

  Kā pensiju otrā līmeņa dalībnieks, jūs varat sekot līdzi saviem uzkrājumiem, pieprasot valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka konta izrakstu par jūs interesējošo periodu.

 • Pievienojies “ABLV Aktīvajam ieguldījumu plānam”

  No pārvaldīšanas viedokļa pensiju plāns ir ļoti līdzīgs ieguldījumu fondiem, kurus ABLV Asset Management, IPAS klientiem piedāvā jau desmit gadu.
  • Tā kā sabiedrībai izdevās sasniegt visus iepriekšējos gados izvirzītos stratēģiskos mērķus, mēs nolēmām izmantot uzkrāto pieredzi un plašās iespējas, lai pārvaldītu pensiju otrā līmeņa kapitālu. Augot pensiju otrā līmeņa dalībnieku skaitam, no pārvaldnieka viedokļa pensiju uzkrājumi ir “gara” un “mierīga” nauda.

   Ieguldījumu biznesā strādāju kopš 1998. gada, bet ar klientu aktīvu pārvaldīšanu nodarbojos no 2000. gada. Diviem no mūsu pirmajiem fondiem — ABLV Emerging Markets USD Bond Fund un

  • ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund — esmu pārvaldnieks kopš to dibināšanas. Uzskatāmais ienesīgums un mūsu klientu uzticības saglabāšanās arī sarežģītos laikos runā paši par sevi.

   Aicinu jūs pievienoties “ABLV Aktīvajam ieguldījumu plānam”! Mūsu pieredze, zemā komisijas maksa un elastīgā ieguldījumu struktūra ir optimāla kombinācija jūsu pensiju kapitāla augšanai un lielākai labklājībai, kad dosieties pelnītā atpūtā.

  Jevgenijs Gžibovskis

  ABLV Asset Management, IPAS valdes priekšsēdētāja vietnieks, “ABLV Aktīvā ieguldījumu plāna” pārvaldnieks