Pensiju otrais līmenis

Ja esat Latvijas rezidents, tad dalība pensiju otrajā līmenī ļaus jums palielināt savu fondēto pensiju kapitālu. 

“ABLV Aktīvajam ieguldījumu plānam” pensiju otrā līmeņa līdzekļu pārvaldīšanai ir izvēlēta aktīvā stratēģija, kas, visticamāk, spēj sniegt ienesīgumu, pārsniedzot inflācijas līmeni. Ieguldījumu plāns paredz elastīgu ieguldījumu struktūru, kas nodrošina visizdevīgāko līdzekļu sadalījumu atbilstoši aktuālajai ekonomiskajai situācijai.

Plāna mērķis ir nodrošināt jūsu uzkrājumu vērtības saglabāšanu un pieaugumu ilgtermiņā, ieguldot līdzekļus finanšu un kapitāla tirgū. Ne mazāk kā puse ieguldījumu plāna līdzekļu tiek ieguldīti vērtspapīros ar fiksētu ienesīgumu, piemēram, valsts un korporatīvajos obligācijās, tā plānojot stabilu ieguldījumu plāna vērtības pieaugumu un pasargājot no īstermiņa svārstību ietekmes.

Plāna līdzekļu pārvaldīšanu veic mūsu meitas sabiedrība ABLV Asset Management, IPAS. Plāna aktīvu turētājbanka ir AS “Citadele Banka”. Plāna aktīvi glabājas šķirti no pārējiem pārvaldošās sabiedrības aktīviem.

“ABLV Aktīvā ieguldījumu plāna” priekšrocības

 • Pieredze un zināšanas. ABLV Asset Management, IPAS ir vadošo ieguldījumu pārvaldīšanas sabiedrību vidū un jau desmit gadu pārvalda dažādus ieguldījumu fondus.
 • Efektivitāte. “ABLV Aktīvā ieguldījumu plāna” pārvaldīšana tiek veikta ar maksimālu efektivitāti un minimālām izmaksām.
 • Ieguldījumi arī Latvijā. Mēs vienmēr izvērtēsim un meklēsim iespējas, lai piesaistītos līdzekļus ieguldītu arī vietējos uzņēmumos, veicinot Latvijas ekonomikas attīstību.

Kā pieteikties “ABLV Aktīvajam ieguldījumu plānam”

Jebkurš pensiju otrā līmeņa dalībnieks var pieteikties “ABLV Aktīvajam ieguldījumu plānam”. Lai to izdarītu, jāveic šādas darbības:

 1. nospiediet zemāk esošo pogu “Pievienoties plānam”, kas jūs novirzīs uz portālu latvija.lv;
 2. izvēlieties autentifikācijas veidu;
 3. apstipriniet savu piekrišanu elektroniskā pakalpojuma noteikumiem;
 4. aizpildiet iesniegumu pensiju otrā līmeņa izvēlei vai maiņai, izvēloties “ABLV Aktīvo ieguldījumu plānu”.

Pievienoties plānam

Lai saņemtu papildu informāciju, lūdzam zvanīt uz Klienta līniju pa tālr. +371 6777 5555.


 • “ABLV Aktīvā ieguldījumu plāna” profils

  Plāna kategorija

  valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu aktīvais plāns

  Līdzekļu pārvaldnieks

  ABLV Asset Management, IPAS;
  Jevgenijs Gžibovskis

  Turētājbanka

  Citadele Banka, AS

  Revidents

  Nexia Audit Advice, SIA

  Darbības uzsākšanas laiks

  2017. gada oktobris

  Pastāvīgās izmaksas, t. sk.:

  0,60% (gadā)

     atlīdzība līdzekļu pārvaldniekam

  0,48% (gadā)

     atlīdzība līdzekļu turētājbankai

  0,12% (gadā)

  Komisija par rezultātu (kapitāla pieaugumu)

  0,00% (gadā)

 • Papildu informācija

  Ar Latvijas pensiju sistēmas aprakstu, t.sk. informāciju par pensiju otro līmeni, var iepazīties portālā manapensija.lv, kur pieejamas arī ziņas par pārvaldīšanas sabiedrībām, ieguldījumu plāniem, ienesīgumu utt.

  Kā pensiju otrā līmeņa dalībnieks, jūs varat sekot līdzi saviem uzkrājumiem, pieprasot valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka konta izrakstu par jūs interesējošo periodu.