Likvidējamās ABLV Bank, AS obligācijas no regulētā tirgus izslēgs ar 1.jūliju

Rīga, Latvija, 2020. gada 25. jūnijs, 13:35 / Bankas ziņas

Biržas Nasdaq Riga, AS valde nolēmusi izslēgt visas likvidējamās ABLV Bank, AS emitētās obligācijas no regulētā tirgus par pēdējo obligāciju kotācijas dienu nosakot 2020. gada 30. jūniju.

Jau ziņots, ka likvidējamās ABLV Bank, AS lūgums izslēgt obligācijas no regulētā tirgus ir pamatots ar 2018. gadā uzsākto pašlikvidācijas procesu, jo ievērojot Kredītiestāžu likuma 127.pantu, ir zudis ieguldītāju interesi vai normālu tirgus darbību sargājošs pamats turpināt kotēt obligācijas biržas Parāda vērtspapīru sarakstā.

Līdz ar obligāciju izslēgšanu no biržas Parāda vērtspapīru saraksta, tiks pārtraukta obligāciju uzskaite Nasdaq CSD, SE un naudas prasījumos izteiktās obligācijas likvidējamās ABLV Bank, AS grāmatvedībā uzskaitītas tikai kā likvidējamās ABLV Bank, AS kreditoru prasījumi par naudas samaksu.

Obligāciju izslēgšana no biržas Parāda vērtspapīru saraksta un izteikšana naudas prasījumos neietekmēs kreditoru-obligacionāru pieteiktos un atzītos prasījumus, šo prasījumu summas, apmierināšanas kārtu un prasījumu summu izmaksas noteikumus. Obligacionāriem, kuri līdz šim nav iesnieguši kreditora prasījuma pieteikumu, lai pieteiktu savas tiesības uz obligācijas izteikšanas rezultātā radušos naudas prasījumu, jāiesniedz likvidējamajā ABLV Bank, AS kreditora prasījuma pieteikums. Informācija par pieteikuma iesniegšanas kārtību pieejama tīmekļa vietnē www.ablv.com.

Arī turpmāk visa aktuālā informācija par likvidējamās ABLV Bank, AS darbību būs pieejama ikmēneša likvidācijas pārskatos, kurus publicē saskaņā ar Kredītiestāžu likuma noteikumiem.