Anulēta IBAS licence ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai

Rīga, Latvija, 2019. gada 30. maijs, 11:53 / Ieguldījumi

Pēc ieguldījumu brokeru sabiedrības ABLV Capital Markets, IBAS lūguma, Finanšu un kapitāla tirgus komisija šā gada 28. maijā ir anulējusi sabiedrībai licenci ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai.

Kā ziņots iepriekš, jau šā gada aprīlī ABLV Capital Markets, IBAS ir pārtraucis apkalpot klientus un turpmāk rīkojumus par likvidējamās ABLV Bank, AS turējumā esošo vērtspapīru pārvedumiem likvidējamā ABLV Bank, AS izpilda patstāvīgi. ABLV Capital Markets, IBAS nav klientu un sabiedrība pret saviem klientiem pilnībā nokārtojusi saistības, kuras izriet no ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas.