Par grozījumiem likvidējamās ABLV Bank, AS vispārējos darījumu noteikumos

Rīga, Latvija, 2019. gada 22. marts, 14:03 / Bankas ziņas

Likvidējamā ABLV Bank, AS informē, ka likvidējamās ABLV Bank, AS Likvidācijas komiteja 2019.gada 21.martā apstiprinājusi grozījumus likvidējamās ABLV Bank, AS vispārējos darījumu noteikumos ar grozījumu spēkā stāšanās termiņu 2019.gada 22.aprīlis.

Atbilstoši veiktajiem grozījumiem mainīta kārtība, kādā likvidējamā ABLV Bank, AS izpilda rīkojumus par izejošiem vērtspapīru pārvedumiem un rīkojumus par vērtspapīru pārdošanu, tajā skaitā, lai dzēstu finansēšanu pret vērtspapīru ķīlu. Grozījumi paredz, ka pēc to stāšanās spēkā ieguldījumu brokeru sabiedrība ABLV Capital Markets, IBAS vairs nebūs iesaistīta minēto rīkojumu izpildē un izsniegtās finansēšanas pret vērtspapīru ķīlu apkalpošanā. Tāpat visa komunikācija būs veicama tikai ar likvidējamo ABLV Bank, AS.

Ar vispārējiem darījuma noteikumiem var iepazīties šeit.