ABLV Bank, AS veikusi kupona izmaksu par subordinētajām obligācijām

Rīga, Latvija, 2018. gada 23. aprīlis, 16:34 / Ieguldījumi

Šā gada 23. aprīlī ABLV Bank veikusi kupona izmaksu subordinēto obligāciju emisijas sērijas ABLV SUB USD 231023 (ISIN: LV0000801223) turētājiem.

Kupona izmaksa veikta par procenta ienākuma periodu no 2017. gada 23. oktobra līdz 2018. gada 18. februārim.

Šāds procenta ienākuma periods noteikts ievērojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikto aizliegumu bankai no 2018. gada 19. februāra veikt debeta operācijas klientu kontos un Kredītiestāžu likumā noteikto, ka šādos gadījumos kredītiestādei ir aizliegts pildīt pakārtotās (subordinētās) saistības, tai skaitā aprēķināt, uzkrāt vai izmaksāt par šādu aizdevumu procentus.

Līdz ar to no 2018. gada 19. februāra procentu ienākuma aprēķins un kupona izmaksa par visām bankas emitētajām subordinētajām obligācijām tiek pārtraukta.

Minētie ierobežojumi neattiecas uz bankas emitētajām parastajām obligācijām.