Par ABLV Asset Management, IPAS darbības fondu pārvaldīšanā

Rīga, Latvija, 2018. gada 7. marts, 11:53 / Ieguldījumi

Vēlamies informēt, ka, ņemot vērā noteiktos ierobežojumus ABLV Bank, AS, šobrīd ir apturētas ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu daļu pirkšanas un pārdošanas operācijas.

Saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu darījumus ar fondu īpašumiem ABLV Asset Management, IPAS veic ar turētājbankas starpniecību, kas līdz šim bija ABLV Bank, AS.

Šobrīd notiek pārrunas ar vairākām bankām par turētājbankas maiņu. Panākot vienošanos un noslēdzot jaunu līgumu, kā arī reģistrējot izmaiņas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, ieguldījumu fondu aktīvi tiks pārvesti uz jauno turētājbanku. Pēc lēmuma pieņemšanas ABLV Asset Management, IPAS fondu pārvaldīšanas darbības, tai skaitā iespējas fondu ieguldītājiem pirkt un pārdot fondu apliecības, atgriezīsies ierastajā režīmā.

Lēmumu par fondu apliecību pirkšanas un pārdošanas operāciju atjaunošanu pieņem ABLV Asset Management, IPAS valde. Par šādu lēmumu ieguldītāji tiks informēti nekavējoties.