Par obligāciju emisijām

Rīga, Latvija, 2018. gada 20. februāris, 09:54 / Ieguldījumi / Iekšējā informācija

Ievērojot esošo situāciju un godprātīgi attiecoties pret investoriem, ABLV Bank valde nolēmusi neveikt izsludinātās divas parasto kupona obligāciju emisijas un neizpildīt obligāciju sākotnējā piedāvājumā saņemtos pieteikumus obligāciju iegādei.

Parakstīšanās uz parastajām kupona obligācijām par 75 miljoniem USD (emisijas nosaukums: ABLV FXD USD 230220; ISIN: LV0000850014) un 20 miljoniem EUR (emisijas nosaukums: ABLV FXD EUR 230220; ISIN: LV0000850022) tika uzsākta 2018. gada 15. janvārī un noslēgtos 19. februārī.

Obligāciju sākotnējā piedāvājumā ietvaros ABLV Bank saņēma 145 pieteikumus par vairāk nekā 50 miljoniem eiro ekvivalentā.