ABLV Bank paziņojums medijiem

Rīga, Latvija, 2018. gada 14. februāris, 17:39 / Bankas ziņas

Publicējam mūsu paziņojumu, kas šodien tika sniegts preses brīfingā. Mēs turpināsim skaidrot mūsu nostāju sabiedrībai un klientiem, ņemot vērā bezprecendenta ziņojumu, kuru publicēja ASV Finanšu ministrija.

Mūsu paziņojums:

ABLV Banka kategoriski iestājas pret finanšu institūciju izmantošanu prettiesiskām darbībām, tai skaitā to izmantošanai noziedzīgu iegūto līdzekļu legalizācijai, terorisma finansēšanai un sankciju apiešanai, un pilnībā atbalsta ASV Valsts departamenta cīņu pret šiem noziedzīgajiem nodarījumiem.

ABLV Banka jau ir sazinājusies ar ASV Finanšu ministrijas pārstāvjiem, lai sāktu sarunas un sniegtu visu nepieciešamo informāciju, kas ir mūsu rīcībā un veiktu visas nepieciešamās korektīvās darbības.

ABLV Banka uzsver, ka tās iekšējā kontroles sistēma līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un sankciju apiešanas novēršanas jomā un ieviestie kontroles risinājumi ir auditēti un pārbaudīti gan no regulatoru, gan starptautisku auditoru puses. ABLV banka piekopj nulles tolerances politiku attiecībā uz klientiem, kuru darījumi var tikt saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu vai sankciju pārkāpumiem.

Tomēr, ja kāds, izmantojot bankas pakalpojumus, veic manipulācijas un krāpnieciskas darbības, banka tam pievērš visaugstāko prioritāti, lai atklātu noziedzīgu darbību un ziņotu par to tiesībsargājošajām institūcijām. Mēs vēršamies pret katru, kas cenšas mūsu banku izmantot noziedzīgiem mērķiem.

ABLV Banka ar pilnīgu pārliecību uzskata, ka ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) sniegtā ziņojuma priekšlikums balstās uz pieņēmumiem un informāciju, kas šobrīd nav bankas rīcībā un kuru mēs turpinām pārbaudīt.

ABLV Banka par pilnīgi nepieņemu uzskata ziņojumā pieminēto kukuļdošanu, to nekavējoties aicinājusi izvērtēt tiesībsargājošās institūcijas. Banka šodien, 14.februāri, ir vērsusies Valsts policijā un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā ar lūgumu pārbaudīt šo informāciju.

Nedz banka, nedz bankas darbinieki nekad nav izdarījuši kukuļdošanu attiecībā ne pret vienu amatpersonu. Ar šādu publikāciju faktiski apsūdzot bankas vadību un tās pārstāvjus sevišķi smagu noziegumu izdarīšanā, ir nodarīts ievērojams kaitējums bankas reputācijai.

Mēs apliecinām, ka sniegsim visu nepieciešamo informāciju, lai veicinātu objektīvu un ātru izmeklēšanu.

ABLV Banka uzsver, ka ir atvērta jebkuru kompetento iestāžu atkārtotām un jaunām pārbaudēm un pati veicinās to īstenošanu, lai mazinātu jebkādas aizdomas par izskanējušo informāciju.

Tāpat esam vienmēr bijuši un būsim atvērti sadarbībai ar ASV valsts iestādēm un esam gatavi nodrošināt nepieciešamo informāciju, sniedzot ASV Finanšu ministrijas pārstāvjiem iespēju veikt pārbaudi ar neierobežotām pieejām bankas informācijai.

Kopumā pēdējo gadu laikā ABLV banka ir pielikusi milzīgas pūles, lai pilnveidotu iekšējās kontroles sistēmas. Mēs arī turpmāk būsim gatavi jebkurām rekomendācijām, kas stiprinātu bankas darbību.

Papildu tam pēdējo divu gadu laikā banka veikusi vairākas neatkarīgas pārbaudes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, tai skaitā sadarbībā ar ASV konsultantiem Navigant Consulting un K2 Intelligence. Abu konsultantu ieteikumi jau ir izpildīti. Tāpat banka sadarbojas ar stratēģisko konsultantu no ASV Financial Integrity Network (FIN) atbilstības jautājumos.

Vēlamies vērst uzmanību uz jau iepriekš publiski izskanējušo informāciju:

Pirmkārt, attiecībā uz Ziemeļkoreju, kas pieminēta arī ASV sniegtajā atzinumā. Vēlamies uzsvērt, ka par Ziemeļkorejas gadījumu no regulatora puses bija ierosināta administratīvā lieta un 2017.gada novembrī noslēgts administratīvais līgums. Pēc pusgadu ilgušas pārbaudes tika sniegts sekojošs atzinums: Bankas darbībā nav konstatēti starptautisko, tajā skaitā, Eiropas Savienības sankciju, Latvijas Republikas nacionālo sankciju, kā arī ASV noteikto sankciju pārkāpumus.

2017.gada 24.maijā banka vērsās arī Drošības policijā, lūdzot uzsākt kriminālprocesu par apstākļiem un apgalvojumiem, kas bija izskanējuši attiecībā uz iespējamo Ziemeļkorejas starptautisko sankciju apiešanu. Iesniedzām pieteikumu, jo nedz no bankas rīcībā esošajiem dokumentiem, nedz no bankas iekšējās izmeklēšanas rezultātiem, nedz no publiskajiem resursiem netika konstatēta neviena bankas klienta saistība ar lietas materiālos minēto Ziemeļkorejas uzņēmumu.

Otrkārt, par Moldovas lietu, kas pieminēta ASV ziņojumā un bija plaši atspoguļota medijos: banka 2016.gadā 15. augustā vērsās Valsts policijā ar lūgumu ierosināt kriminālprocesu, jo banka saskārās ar organizēta noziedzīga grupēja prettiesisku rīcību, kas ilglaicīgi un mērķtiecīgi maldināja banku par veikto darījumu būtību un naudas līdzekļu piederību. Minētās lietas ietvaros, izanalizējot situāciju, banka vienojās ar regulatoru vēl vairāk stiprināt nepieciešamos kontroles mehānismus un ieguldīja gandrīz 10 miljonus EUR to pilnveidošanai.

Par bankas darbību

ABLV banka turpina darbību, veicot pārrunas ar visiem partneriem un finanšu institūcijām, aktīvi skaidrojot mūsu nostāju. Varam apliecināt, ka bankas finanšu stāvoklis un finanšu resursu pieejamība ir pietiekami augstā līmenī. Notikušais ir “nepārvaramas varas” situācija, līdz ar to varam apliecināt, ka daļa no pakalpojumiem šobrīd klientiem var būt nepieejami.

Vēlamies pateikties klientiem par saprotošu un atbalstošu reakciju par notiekošo.