Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD USD 110718 un ABLV FXD EUR 110718 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2018. gada 11. janvāris, 14:04 / Ieguldījumi

2018. gada 11. janvārī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 110718 (ISIN LV0000802072) un ABLV FXD EUR 110718 (ISIN LV0000802080) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV FXD USD 110718 (ISIN LV0000802072):

  • Kupona periods: 11.07.2017 – 10.01.2018
  • Kupona izmaksas datums: 11.01.2018
  • Kupona likme: 1,85% gadā

ABLV FXD EUR 110718 (ISIN LV0000802080):

  • Kupona periods: 11.07.2017 – 10.01.2018
  • Kupona izmaksas datums: 11.01.2018
  • Kupona likme: 0,70% gadā

Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.