Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD USD 030719 un ABLV FXD EUR 030719 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2018. gada 3. janvāris, 16:57 / Ieguldījumi

2018. gada 3. janvārī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 030719 (ISIN LV0000802270) un ABLV FXD EUR 030719 (ISIN LV0000802288) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV FXD USD 030719 (ISIN LV0000802270):

  • Kupona periods: 03.07.2017 – 02.01.2018
  • Kupona izmaksas datums: 03.01.2018
  • Kupona likme: 2,25% gadā

ABLV FXD EUR 030719 (ISIN LV0000802288):

  • Kupona periods: 03.07.2017 – 02.01.2018
  • Kupona izmaksas datums: 03.01.2018
  • Kupona likme: 0,75% gadā

Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.