ABLV Bank veiksmīgi emitē obligācijas

Rīga, Latvija, 2017. gada 27. oktobris, 14:33 / Ieguldījumi / Iekšējā informācija

Obligāciju emisiju programmas ietvaros ABLV Bank veikusi divas jaunas kupona obligāciju emisijas, kuru kopējais apjoms ir 75 miljoni USD un 20 miljoni EUR pēc nominālvērtības, kā arī vienu jaunu subordinēto diskonta obligāciju emisiju, kuras kopējais apjoms ir 25 miljoni EUR pēc nominālvērtības.

Obligācijas sākotnējās izvietošanas ietvaros iegādājās vairāk kā 150 investori. Emisijas notika Septītās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros, un plānots, ka obligācijas šā gada 30. oktobrī tiks iekļautas regulētajā tirgū — biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.

Emisiju parametri:
75 000 000 USD kupona obligāciju emisija
(emisijas nosaukums: ABLV FXD USD 271019; ISIN: LV0000802320)

Emisijas apjoms: 75 000 000 USD. Obligāciju skaits: 75 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 USD. Gada procentu likme ir fiksēta: 2,15% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas cena ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2017. gada 27. oktobris, bet dzēšanas datums — 2019. gada 27. oktobris.

20 000 000 EUR kupona obligāciju emisija
(emisijas nosaukums: ABLV FXD EUR 271019; ISIN: LV0000802338)

Emisijas apjoms: 20 000 000 EUR. Obligāciju skaits: 20 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 EUR. Gada procentu likme ir fiksēta: 0,95% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas cena ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2017. gada 27. oktobris, bet dzēšanas datums — 2019. gada 27. oktobris.

25 000 000 EUR diskonta obligāciju emisija subordinētā kapitāla piesaistei
(emisijas nosaukums: ABLV SUB EUR 271027; ISIN: LV0000802346)

Emisijas apjoms: 25 000 000 EUR. Obligāciju skaits: 250 000. Vienas obligācijas nominālvērtība ir 100 EUR. Sākotnējās izvietošanas cena ir 83,047% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2017. gada 27. oktobris, bet dzēšanas datums — 2027. gada 27. oktobris. Bankai ir tiesības dzēst šīs obligācijas pirms termiņa sākot ar 2022. gada 27. oktobri. Subordinēto obligāciju gada procentu likme:

  • no 2017. gada 27. oktobra līdz 2022. gada 27. oktobrim fiksēta diskonta likme: 3,75%;
  • no 2022. gada 28. oktobra līdz 2027. gada 27. oktobrim fiksēta kupona likme: 3,75% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā.

Bankas publisko obligāciju emisiju programma tika uzsākta 2011. gadā un tās ietvaros esam veikuši jau 46 publiskās obligāciju emisijas par kopējo nominālvērtību 1,45 miljardi eiro.

Šis paziņojums satur iekšējo informāciju.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 87,03% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA un citi uzņēmumi. ABLV Consulting Services ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā un Limasolā.