Kuponu izmaksa obligāciju emisijas ABLV SUB USD 231023 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2017. gada 23. oktobris, 11:47 / Ieguldījumi

2017. gada 23. oktobrī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sērijas ABLV SUB USD 231023 (ISIN LV0000801223) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV SUB USD 231023 (ISIN LV0000801223):

  • Kupona periods: 23.04.2017 – 22.10.2017
  • Kupona izmaksas datums: 22.10.2017 (sakarā ar brīvdienām, kuponu faktiski izmaksāja 23.10.2017)
  • Kupona likme: 4,25% gadā

Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.