Izmaiņas saistībā ar ABLV ieguldījumu fondiem

Rīga, Latvija, 2017. gada 31. augusts, 13:24 / Ieguldījumi

Informējam, ka 2017. gada 2. oktobrī stāsies spēkā grozījumi ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu nolikumos, prospektos un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā, kas saistīti ar jaunām prasībām "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā”.

Galvenās izmaiņas nolikumos:

  • aktualizēta informācija par ABLV Asset Management, IPAS licences numuru;
  • veiktas citas redakcionālās izmaiņas.

Galvenās izmaiņas prospektos:

  • aktualizēta informācija par ABLV Asset Management, IPAS licences numuru;
  • aktualizēts ABLV Asset Management, IPAS Padomes sastāvs;
  • pamatojoties uz jaunām prasībām "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā”, dokumentos ir izveidota jauna sadaļa “Atalgojuma politika", kā arī informācija par turētājbanku ir papildināta ar turētājbankas pienākumiem un fondu aktīvu turēšanu pie starpnieksabiedrībām;
  • aktualizēti pielikumi „Fonda iepriekšējo trīs gadu darbības rezultāti”;
  • veiktas citas redakcionālās izmaiņas.

Galvenās izmaiņas ieguldītājiem paredzētājā pamatinformācijā:

  • pamatojoties uz jaunām prasībām "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā”, dokumentos ir pievienoti uzraugošās institūcijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas rekvizīti un pievienota informācija par aktuālo IPAS atalgojuma politikas pieejamību investoriem;
  • veiktas citas redakcionālās izmaiņas.

Grozījumus ieguldījumu fondu dokumentos ir reģistrējusi Finanšu un kapitāla tirgus komisija 2017. gada 22. augustā.

Pēc papildu informācijas lūgums vērsties pie ABLV Capital Markets, IBAS, Ieguldījumu apkalpošanas nodaļas speciālistiem pa tālruni +371 6700 2777.