ABLV Bank palielinās pamatkapitālu

Rīga, Latvija, 2017. gada 4. aprīlis, 15:00 / Bankas ziņas

2017. gada 31. martā notika ABLV Bank, AS ārkārtas akcionāru sapulce. Sapulcē tika pieņemti lēmumi par bankas pamatkapitāla palielināšanu un pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu, par attiecīgiem grozījumiem bankas statūtos, ievēlēti Revīzijas komitejas locekļi, kā arī izskatīti citi darba kārtībā ietvertie jautājumi un saistītie dokumenti.

Sapulcē nolemts palielināt ABLV Bank, AS pamatkapitālu, emitējot 3 780 000 jaunas vārda akcijas ar balsstiesībām. Vienas akcijas pārdošanas cena saskaņā ar apstiprinātajiem pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem būs 13,40 EUR. Jaunās emisijas rezultātā bankas pašu kapitāls tiks palielināts par 50,7 miljoniem EUR. Parakstīšanās uz jaunajām akcijām tiks uzsākta 2017. gada 10. aprīlī un ilgs līdz 2017. gada 19. maijam.

Saistībā ar pamatkapitāla palielināšanu nolemts veikt arī atbilstošus grozījumus bankas statūtos un apstiprināt statūtus jaunā redakcijā. Parakstītais bankas pamatkapitāls pēc pamatkapitāla palielināšanas būs 42,1 miljoni EUR, ko veidos 38 250 000 vārda akcijas ar balsstiesībām un 3 830 000 personāla akcijas bez balsstiesībām.

Ievērojot izmaiņas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos attiecībā uz prasībām Revīzijas komitejas sastāvam (neatkarīgo locekļu skaitu), akcionāri 31. marta sapulcē ievēlēja jaunu bankas Revīzijas komitejas sastāvu. Ar 2017. gada 1. aprīli par Revīzijas komitejas locekļiem ievēlēts bankas padomes priekšsēdētājs Oļegs Fiļs, kā arī divi neatkarīgie Revīzijas komitejas locekļi — Olga Ibišova un Mārtiņš Valters. Komitejas locekļi ievēlēti uz trīs gadiem.

Šis paziņojums satur iekšējo informāciju.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,55% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā, Limasolā un Ņujorkā.