Apstiprināti ABLV Bank auditētie rezultāti par 2016. gadu

Rīga, Latvija, 2017. gada 17. marts, 15:25 / Bankas ziņas

ABLV Bank padome un valde apstiprināja bankas un koncerna auditēto pārskatu par 2016.gadu. Banka 2016.gadā guva peļņu 79,3 miljonu EUR apmērā.

Tika nolemts, ka nākamajā bankas akcionāru sapulcē valde akcionāriem piedāvās izmaksāt dividendēs 73,2 miljonus EUR, par vienu akciju izmaksājot 1,91 EUR.

2017. gada aprīlī banka plāno veikt jaunu bankas parasto akciju emisiju, tādejādi palielinot bankas pašu kapitālu par 50,7 miljoniem EUR. Ievērojot arī nesadalīto peļņu, kopējais pašu kapitāla palielinājums būs 56,8 miljoni EUR.

Ar bankas un koncerna auditēto 2016. gada pārskatu, padomes un valdes ziņojumiem, un neatkarīgo revidentu ziņojumu varat iepazīties bankas tīmekļa vietnē www.ablv.com.

Šis paziņojums satur iekšējo informāciju.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,55% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā, Limasolā un Ņujorkā.