ABLV Bank veiksmīgi emitējusi kārtējās obligācijas

Rīga, Latvija, 2017. gada 27. februāris, 08:50 / Ieguldījumi

Obligāciju emisiju programmas ietvaros ABLV Bank veikusi divas jaunas kuponu obligāciju emisijas, kuru kopējais apjoms ir 75 miljoni USD un 20 miljoni EUR pēc nominālvērtības. Obligācijas sākotnējās izvietošanas ietvaros iegādājās 119 investori.

Emisijas notika Sestās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros, un plānots, ka obligācijas šā gada 28. februārī tiks iekļautas regulētajā tirgū — biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.

Emisiju parametri:

  • 75 000 000 USD kupona obligāciju emisija
    (emisijas nosaukums: ABLV FXD USD 270219; ISIN: LV0000802239)

Emisijas apjoms 75 000 000 USD. Obligāciju skaits 75 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 USD. Gada procentu likme ir fiksēta: 2,25% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas cena ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2017. gada 27. februāris, dzēšanas datums — 2019. gada 27. februāris.

  • 20 000 000 EUR kupona obligāciju emisija
    (emisijas nosaukums: ABLV FXD EUR 270219; ISIN: LV0000802247)

Emisijas apjoms 20 000 000 EUR. Obligāciju skaits 20 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 EUR. Gada procentu likme ir fiksēta: 0,75% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas cena ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2017. gada 27. februāris, dzēšanas datums — 2019. gada 27. februāris.

Ieskaitot arī dzēstās obligācijas, līdz šim esam veikuši 41 publisko obligāciju emisiju. Šobrīd biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā ir iekļautas 19 obligāciju emisijas.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,55% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā, Limasolā un Ņujorkā.