Reitingu aģentūra RAEX (Эксперт РА) pārtrauc piešķirt reitingus bankām, kam nav Krievijas bankas licences

Rīga, Latvija, 2017. gada 14. februāris, 08:39 / Ieguldījumi

Reitingu aģentūra RAEX (Эксперт РА) ir pārtraukusi piemērot savu metodoloģiju un piešķirt reitingus kredītiestādēm, kurām nav Krievijas Bankas licences bankas operāciju veikšanai.

Tā kā ABLV grupai Krievijas Federācijā ir tikai pārstāvniecības, bet bankas darbība netiek veikta, lēmums attiecas arī uz ABLV Bank, AS. Reitingu aģentūra RAEX ir atsaukusi agrāk piešķirto reitingu bez tā atkārtotas apstiprināšanas sakarā ar to, ka nav iespējams piemērot metodoloģiju.

Reitingu aģentūra RAEX vērtēja mūsu banku kopš 2014. gada. Iepriekš tā bija piešķīrusi ABLV Bank reitingu А+(I) (ļoti augsts kredītspējas reitings) ar stabilu prognozi.