Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem janvārī

Rīga, Latvija, 2017. gada 7. februāris, 16:59 / Ieguldījumi

Būtisku notikumu un ziņu trūkuma dēļ, janvāris pasaules akciju tirgū bija diezgan mierīgs un ar vieglām pozitīvisma vēsmām. Tirgus dalībnieki gaidīja Donalda Trampa inaugurāciju un viņa pirmās darbības ASV valsts prezidenta statusā. Saprotams, ka stāšanās amatā ir tikai formalitāte, tomēr D.Trampa gadījumā visi ar interesi gaidīja to, cik nopietni viņš ķersies klāt savu priekšvēlēšanu solījumu izpildei.

Jāatzīst, ka jaunais prezidents diezgan strauji ķērās pie darbiem, parakstot lēmumus par ASV iziešanu no Trans-Klusā okeāna partnerības un sienas būvēšanu uz robežas ar Meksiku. Tomēr, neparādījās skaidrība par Trampa administrācijas nostāju budžeta un fiskālās stimulēšanas jautājumos, un, attiecīgi, par šo jautājumu ietekmi uz ASV ekonomiku un inflāciju.

Investoru galvenā uzmanība bija koncentrēta uz jauno korporatīvo atskaišu sezonu. Līdz mēneša beigām atskaitījās aptuveni 35% no ASV un Japānas kompānijām, kā arī 13% no Eiropas. Tas vēl neļauj veikt plaša mēroga spriedumus, tomēr esošos rezultātus kopumā var uzskatīt par diezgan labiem. ASV 70% no kompānijām, kuras ir atskaitījušās, uzrādīja peļņu lielāku nekā gaidīja analītiķi. Turklāt, peļņas pieaugums sastādīja 3% ,salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Savukārt, Eiropā peļņu lielāku nekā gaidīts uzrādīja 60% no atskaites iesniegušajām kompānijām un peļņas pieaugums arī mērāms 3%.

Korporatīvās ziņas, kopā ar labu makrostatistiku, sniedza labu atbalstu galvenajiem akciju tirgiem un palīdzēja indeksam S&P500 pievienot 1,8%. Pieauguma līderes bija metalurģijas sektora kompāniju akcijas, kuru indekss mēneša laikā pievienoja vairāk kā 9%. Šāds pieaugums skaidrojams ar metālu cenu pieaugumu, it īpaši dzelzsrūdai. To veicināja gaidas par ASV fiskālās programmas paplašināšanu un, atbilstoši, pieprasījuma pieaugums. Labu dinamiku demonstrēja arī tehnoloģiju sektora kompānijas, pateicoties labām peļņas atskaitēm. Labāk par tirgu izskatījās arī farmācijas kompānijas, kuras līdz šim atradās zem iespējamas izmeklēšanas draudu spiediena, kas saistīts ar pārlieku palielinātām medikamentu cenām.

Eiropas fondu tirgū situācija bija nedaudz sliktāka un indekss STOXX Europe 600 mēneša laikā uzrādīja nelielu samazinājumu par 0,36%. Tas, galvenokārt, saistīts ar tirgus konsolidāciju pēc spēcīgā pieauguma decembrī, kā arī dēļ tā, ka tirgū neparādījās jauni signāli pieauguma turpinājumam (korporatīvo atskaišu sezona sākas vēlāk nekā ASV). Turklāt, uz Eiropas valstu obligāciju ienesīguma pieauguma fona, nopietnu spiedienu uz kopējo fondu tirgu izraisīja to sektoru kompāniju akcijas, kuras ir visjūtīgākās pret procentu likmju pieaugumu — nekustamā īpašuma, telekomunikāciju, komunālo pakalpojumu sektori. Savukārt, konsolidācija naftas tirgū veicināja naftas sektora kompāniju akciju korekciju. Tāpat kā ASV, pieauguma līderes bija metalurģijas sektora kompāniju akcijas, kuru indekss mēneša laikā pievienoja 9%.

Uz attīstīto valstu fondu tirgus mēreno sasniegumu fona izteikti izcēlās attīstības valstu akcijas, kuru kopējais indekss MSCI EM mēneša laikā pieauga par 5,5%. Kā galvenie pieauguma iemesli jāmin attīstības valstu valūtu kursu nostiprināšanās, kuras izbaudīja spēcīgu kritumu pēc ASV prezidenta vēlēšanu rezultātiem, kā arī daļējā kompensēšana atpalikšanai no pasaules akciju tirgus pagājušā gada novembrī-decembrī. Šī atpalikšana bija saistīta ar investoru bažām par iespējamu negatīvu prezidenta Trampa ietekmi uz vairums attīstības valstu ekonomikām. 

Pasaules obligāciju tirgus 2017. gada pirmo mēnesi aizvadīja ar salīdzinoši zemu svārstību. Ilgtermiņa US Treasuries tirgus, pēc straujā ienesīguma pieauguma 2016. gada beigās, atradās konsolidācijas stadijā, kas veicināja cenu stabilizāciju attīstības valstu obligāciju tirgū — gan valsts, tā arī korporatīvo obligāciju. Turklāt, spēcīgs sell off novembrī bija kā stimuls atgriezties pircējiem un jaunu investoru pieplūdumam šajos tirgos, kas veicināja cenu pieaugumu, pat neskatoties uz lieliem jaunu emisiju apjomiem. Tā rezultātā ABLV Asset Management pārvaldītie atbilstošie obligāciju fondi uzrādīja daļu vērtības pieaugumu 0,9-1,4% apmērā. ASV dolāros nominētās korporatīvās obligācijas bija labi pieprasītas, lai gan gaidas par turpmāku likmju palielināšanu un inflācijas pieaugumu radīja spiedienu uz Investment Grade segmenta obligāciju cenām. Eiro valūtā nominēto obligāciju tirgus arī uzrādīja pozitīvu, bet daudz vājāku dinamiku, kas bija saistīts ar vācu Bunds ienesīgumu pieaugumu uz labas makrostatistikas fona.

Īstermiņa perspektīvā mēs ieņemam nogaidošu pozīciju, jo turpmāko attīstību galvenokārt ietekmēs D.Trampa retorika un ilgtermiņa Treasuries dinamika. Obligāciju fondos ievērojama līdzekļu daļa ieguldīta vidēja termiņa vērtspapīros. Turpmākās darbības tiks veiktas ievērojot situāciju tirgos. Kopējais viedoklis par korporatīvo obligāciju un attīstības valstu obligāciju tirgiem joprojām ir pozitīvs, jo, neskatoties uz ienesīguma un riska prēmijas (spreda) samazināšanos, obligāciju cenas un ienesīgums līdz dzēšanai ir diezgan pievilcīgā līmenī ilgtermiņa un vidēja termiņa investīcijām.

ABLV Asset Management pārvaldīto ieguldījumu fondu ienesīgums uz 31.01.2017:

  kopš
2017. gada
sākuma
(YTD)
2016. gads 2015. gads1 2014. gads 2013. gads Kopš izveides
brīža (gada
izteiksmē)
Valsts obligāciju fondi            
ABLV Emerging Markets USD Bond Fund 1,42% 6,99% 2,05% 2,75% -3,94% 4,97%
ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund 0,88% 8,96% 2,31% 1,83% 0,92% 4,38%
Korporatīvo obligāciju fondi            
ABLV High Yield CIS USD Bond Fund 0,83% 10,36% 25,30% -16,58% 2,20% 5,54%
ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund 0,82% 10,47% 13,78% -10,21% 7,00% 5,31%
ABLV Global Corporate USD Bond Fund 0,26% 9,32% -1,58% 0,34% - 2,74%
ABLV European Corporate EUR Bond Fund 0,01% 9,14% 1,47% 3,30% - 4,78%
ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund 0,91% 10,23% 0,09% - - 8,17%
Kopējā ienesīguma fondi            
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund 1,42% 3,80% -7,07% - - -1,11%
Akciju fondi            
ABLV Global USD Stock Index Fund 2,23% -5,24% -6,78% -0,26% 10,24% 0,48%
ABLV Global EUR Stock Index Fund -0,19% -4,40% 0,86% 3,84% 3,26% -0,90%
ABLV US Industry USD Equity Fund 1,52% -0,27% -1,03% 6,95% - 3,21%
ABLV European Industry EUR Equity Fund -0,10% -2,78% 5,21% 2,09% - 1,52%

1 Izņemot ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund un ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund, kuriem ienesīgums tiek aprēķināts par fondu darbības periodu.

Papildu informācija pieejama ABLV Bank mājas lapā “ABLV Ieguldījumu fondi”.