ABLV Bank veikusi personāla akciju emisiju

Rīga, Latvija, 2017. gada 2. janvāris, 13:42 / Bankas ziņas
2016. gada 29. decembrī notika ABLV Bank, AS ārkārtas akcionāru sapulce, kurā tika pieņemts lēmums palielināt bankas pamatkapitālu ar īpašu mērķi, emitējot 300 000 personāla akcijas.

Pēc ABLV Bank, AS pamatkapitāla palielināšanas tā apmērs ir 38,3 miljoni EUR, to veido 34 470 000 vārda akcijas ar balsstiesībām un 3 830 000 personāla akcijas.

Personāla akcijas, līdzīgi, kā iepriekšējos gados, tiks izmantotas, lai palielinātu bankas vadošo darbinieku ilgtermiņa lojalitāti un ieinteresētību uzņēmuma efektīvā pārvaldīšanā. Personāla akcijas dod tiesības saņemt dividendes, bet neparedz balsstiesības akcionāru sapulcēs. Darbinieku sarakstu un akciju skaitu, kas tiek nodotas darbinieku īpašumā, apstiprina ABLV Bank, AS padome.

Šis paziņojums satur iekšējo informāciju.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,55% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā, Limasolā un Ņujorkā.
Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
ABLV Bank, AS
Tel.: +371 6777 5296
e-mail: ilmars.jargans@ablv.com