ABLV Bank, AS dzēsusi divas kuponu obligāciju emisijas

Rīga, Latvija, 2016. gada 8. jūlijs, 16:20 / Ieguldījumi

2016. gada 8. jūlijā ABLV Bank, AS ir veikusi divu 2014. gadā emitēto parasto kuponu obligāciju ABLV FXD USD 080716 (ISIN LV0000801421) un ABLV FXD EUR 080716 (ISIN LV0000801439) dzēšanu. Obligācijas ir dzēstas pēc cenas 100% no nominālvērtības un vienlaicīgi tika veikta arī šo obligāciju pēdējā kupona izmaksa.

Minētās obligāciju emisijas tika veiktas 2014. gada 8. jūlijā. To apjoms bija attiecīgi 20 miljoni EUR un 75 miljoni USD pēc obligāciju nominālvērtības. Obligācijas tika emitētas ar termiņu 2 gadi, un tās bija iekļautas biržas Nasdaq Riga Parāda vērtspapīru sarakstā.

Kā jau ziņots, 2011. gada beigās ABLV Bank, AS uzsāka ilgtermiņa depozītu pakāpenisku aizstāšanu ar obligācijām. Ieskaitot jau dzēstās obligācijas, līdz šim esam veikuši 34 publiskās obligāciju emisijas. Biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā šobrīd ir iekļautas 19 obligāciju emisijas.

Plašāka informācija par obligāciju jaunās emisijas nosacījumiem ir pieejama mūsu mājas lapā www.ablv.com.