Nodokļu priekšrocības obligāciju turētājiem, jauna ieguldījumu stratēģija un citi ziemas jaunumi

Rīga, Latvija, 2015. gada 17. decembris, 08:37 / Bankas ziņas

Nodokļu priekšrocības obligāciju turētājiem, ABLV obligāciju jaunās emisijas, jauna ieguldījumu stratēģija un lombarda kreditēšana ABLV Bank Luxembourg klientiem, mijmaiņas līgumi uz naftas produktiem, vienoti kurjerpasta tarifi, moderns Maskavas pārstāvniecības ofiss — lūk galvenie mērķi mūsu produktu un pakalpojumu uzlabojumiem, kuri tiks realizēti klientu ērtībām tuvāko mēnešu laikā.

1.  Turpinās ABLV obligāciju emisiju programma

Mūsu obligāciju emisijas programmas apjomi turpina pieaugt. Šobrīd publiskajā apgrozībā atrodas 21 ABLV Bank obligāciju emisija, kuru kopējā nominālā vērtībā pārsniedz 600 miljonus EUR.

Obligāciju emisiju programmas ietvaros trīs reizes gadā mēs laižam apgrozībā jaunas ABLV Bank obligāciju emisijas. 2016. gada 17. februārī, saskaņā ar grafiku, tiks dzēstas divas parasto obligāciju emisijas. Tādēļ 2016. gada sākumā emitēsim divus jaunus, pēc apjomiem identiskus laidienus — parastās kupona obligācijas par 75 miljoniem USD un 20 miljoniem EUR.

Parakstīšanās uz obligāciju emisijām tiks uzsākta 2016. gada 4. janvārī un ilgs līdz 15. februārim. Emisijas tiks veiktas ar šādiem parametriem:

  • 75 000 000 USD kupona obligāciju emisija
    (emisijas nosaukums: ABLV FXD USD 220218; ISIN: LV0000801991)
    Emisijas apjoms 75 000 000 USD. Obligāciju skaits 75 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 USD. Gada procentu likme ir fiksēta: 1,85% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas cena ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2016. gada 22. februāris, bet dzēšanas datums — 2018. gada 22. februāris.
  • 20 000 000 EUR kupona obligāciju emisija
    (emisijas nosaukums: ABLV FXD EUR 220218; ISIN: LV0000802007)
    Emisijas apjoms 20 000 000 EUR. Obligāciju skaits 20 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 EUR. Gada procentu likme ir fiksēta: 0,70% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas cena ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2016. gada 22. februāris, bet dzēšanas datums — 2018. gada 22. februāris.

Ar emisiju galīgajiem noteikumiem var iepazīties sadaļā “ABLV Bank obligācijas”.

2.  Jauna ieguldījumu stratēģija ABLV Bank Luxembourg klientiem

Mūsu meitas banka Luksemburgā — ABLV Bank Luxembourg, S.A., klientus apkalpo jau vairāk kā divus gadus un ieguldījumu portfeļu pārvaldīšanai piedāvā klientiem divus pakalpojumus — ieguldījumu konsultatīvo pārvaldīšanu (Active Investment Advisory) un ieguldījumu uzticīgo pārvaldīšanu (Discretionary Portfolio Management).

Minēto pakalpojumu ietvaros, klienti līdz šim varēja izvēlēties trīs veida ieguldījumu stratēģijas — kapitāla saglabāšanas (Capital Preservation), aizsardzības (Defensive Strategies) un sabalansēto (Balanced) stratēģiju.

Ievērojot pieprasījumu, no 2016. gada janvāra ABLV Bank Luxembourg piedāvās jaunu ieguldījumu stratēģiju — kapitāla pieaugumam (Growth). Šī stratēģija paredz ieguldīto aktīvu ievērojamu pieaugumu, vienlaicīgi pieņemot risku par iespējamiem būtiskiem zaudējumiem. Salīdzinājumā ar pārējām stratēģijām, jaunā ir orientēta uz daudz lielāku akciju īpatsvaru klienta ieguldījumu portfelī.

3.  Lombarda kreditēšana ABLV Bank Luxembourg klientiem

ABLV Bank Luxembourg klientiem esam sarūpējuši vēl vienu jaunu pakalpojumu — lombarda kreditēšanu, kas būs pieejama jau sākot no 2016. gada. Pēc savas būtības tas ir norēķinu konta ovedrafts, ko piešķiram pret ieguldījumu konsultatīvās pārvaldīšanas (Active Investment Advisory) vai ieguldījumu uzticīgās pārvaldīšanas (Discretionary Portfolio Management) portfeļa ķīlu.

Izmantojot šo pakalpojumu, klienti varēs saņemt līdzekļus, nepārdodot savus ieguldījumu portfeļus, un novirzīt tos dažādiem mērķiem, piemēram, ieguldījuma portfeļa apjoma palielināšanai. Lombarda kredīts ir beztermiņa (ar bankas tiesībām pieprasīt kredīta pirmstermiņa atmaksu), to iespējams saņemt USD un EUR valūtās.

Mūsu Luksemburgas bankas klientiem pieejamais lombarda kredīts paredz daudz konservatīvāku finansēšanas summas noteikšanu attiecībā pret ķīlu, nekā finansēšana pret ieguldījumu portfeļa ķīlu, kas ir pieejama Rīgas bankas klientiem.

4.  Jauns finanšu instruments — mijmaiņas līgumi uz naftas produktiem

Attīstot mūsu brokeru pakalpojumus, no 2016. gada 4. janvāra piedāvāsim klientiem mijmaiņas līgumus (SWAP) uz naftas produktiem — vienošanās par aktīva (naftas produktu) mainīgās cenas maiņu uz fiksēto, vai otrādi, uz noteiktu termiņu norunātajā apjomā. Šie darījumi tiek slēgti ārpus biržas, bet norēķinus nodrošina birža.

Šādus līgumus parasti izmanto cenu risku hedžēšanai jeb cenu izmaiņu riska mazināšanai. Pakalpojums būs noderīgs klientiem, kuri tirgo naftas produktus NVS un Eiropas valstīs, kā arī tiem klientiem, kuri izmanto ABLV rudens produktu izlaidē piedāvāto tirdzniecības finansēšanu regulāriem darījumiem ar naftas produktiem. Klientam, atverot pozīciju, būs nepieciešams nodrošināt līdzekļu atlikumu naudas kontā pietiekamā apjomā biržas maržinālo prasību izpildei.

5. Qualified Intermediary statuss un nodokļu priekšrocības obligāciju turētājiem

Ir noslēdzies garš un darbietilpīgs process, kura rezultātā ABLV Bank ir ieguvusi ASV Ieņēmumu dienesta (IRS) kvalificēta starpnieka — Qualified Intermediary (QI) — statusu. Šis statuss dod ievērojamas priekšrocības mūsu bankai un klientiem.

Līdz ar QI statusa iegūšanu, pirmajā posmā, sākot ar 2016. gada 1. janvāri, mūsu klientiem, kuru vērtspapīru portfeļos ir ASV emitentu obligācijas, varēsim piemērot pazeminātas ASV nodokļu likmes šo finanšu instrumentu kuponu izmaksām, saskaņā ar pieteikto klienta nodokļu rezidenci. Piemēram, ja klients ir ASV nerezidents (klients to apliecinājis, iesniedzot attiecīgo W-8BEN vai W-8BEN-E nodokļa formu), tad kuponu izmaksai par ASV emitentu obligācijām līdz šim piemērotā 30% nodokļu likme tiks samazināta līdz 0%.

6. Vienoti kurjerpasta tarifi ABLV sūtījumiem klientiem

Ar 2016. gada 1. janvāri pakalpojumu tarifi kurjerpasta sūtījumiem kļūst pārskatāmāki. Līdz šim maksa par klientiem nosūtāmo kurjerpastu tika piemērota pēc faktiskajiem izdevumiem, bet turpmāk tarifi būs precīzi definēti un noteikti, vadoties no sūtījuma gala mērķa.

Latvijas ietvaros sūtījums ar svaru līdz 1,5 kg maksās 5 EUR, uz citu Eiropas Savienības valsti, kā arī uz Krieviju, Baltkrieviju vai Ukrainu — 40 EUR, bet uz citu pasaules valsti — 60 EUR. Jaunajā pakalpojuma maksā ir ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

7. ABLV Maskavas pārstāvniecības ofiss kļuvis ērtāks un skaistāks

ABLV grupas pārstāvniecība Maskavā ir mūsu galvenā ārvalstu pārstāvniecība un tai ir būtiska loma sadarbībai ar Krievijas klientiem. Tā ir arī viena no noslogotākajām pārstāvniecībām, kur ikdienā ierodas ap 50 apmeklētājiem.

Lai arī pārstāvniecības atrašanās vieta mūs apmierināja, tomēr tās iekārtojums prasīja nopietnus rekonstrukcijas darbus — trūka pārrunu telpu, atbilstoša līmeņa pieņemšanas telpas, kā arī bija nepieciešams izveidot vienotu telpu (Open Space) darbiniekiem darba pienākumu pildīšanai.

Vērienīgais rekonstrukcijas projekts tika uzsākts 2015. gada otrajā pusē, kopā ar mums labi zināmo un pārbaudīto arhitektu biroju H2E — bankas Rīgas biroju interjera autoru. Ieguldot ap 425 tūkstošiem EUR, šī gada decembrī rekonstruētais Maskavas pārstāvniecības birojs varēja vērt durvis saviem apmeklētājiem renovētās un ABLV grupas korporatīvajā stilā veidotās telpās.

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com