ABLV Bank dzēš kuponu obligāciju emisiju

Rīga, Latvija, 2015. gada 16. oktobris, 16:28 / Ieguldījumi

2015. gada 16. oktobrī ABLV Bank ir veikusi 2013. gadā emitēto parasto kuponu obligāciju ABLV FXD USD 161015 (ISIN LV0000801215) dzēšanu. Obligācijas ir dzēstas pēc cenas 100% no nominālvērtības un vienlaicīgi tika veikta arī šo obligāciju pēdējā kupona izmaksa.

Minētā obligāciju emisija tika veikta 2013. gada 16. oktobrī. Emisijas apjoms bija 50 miljoni USD pēc obligāciju nominālvērtības. Obligācijas tika emitētas ar termiņu 2 gadi un tās bija iekļautas biržas Nasdaq Riga Parāda vērtspapīru sarakstā.

Kā jau ziņots, 2011. gada beigās ABLV Bank uzsāka ilgtermiņa depozītu pakāpenisku aizstāšanu ar obligācijām. Ieskaitot jau dzēstās obligācijas, līdz šim esam veikuši 29 publiskās obligāciju emisijas. Biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā šobrīd ir iekļautas 18 emisiju obligācijas.

Atgādinām, ka līdz 2015. gada 19. oktobrim notiek parakstīšanās uz jaunām parastām kuponu obligāciju emisijām ABLV FXD USD 261017 (ISIN LV0000801850) un ABLV FXD EUR 261017 (ISIN LV0000801868), kā arī subordinēto diskonta obligāciju emisiju ABLV SUB EUR 261025 (ISIN LV0000801835). Plašāka informācija par obligāciju jaunās emisijas nosacījumiem ir pieejama mūsu mājas lapā www.ablv.com.