Pakalpojumu cenrādis un dokumenti

Mūsu pakalpojumu aktuālos dokumentus un iesniegumu formas iesakām apskatīt un saglabāt turpmākam darbam, izmantojot programmu Adobe Reader.

Izvēlieties pakalpojumu veidu
Bankas pakalpojumi
Ieguldījumi
 • Norēķinu un kases pakalpojumi

  Doties uz sadaļu "Norēķinu konts"Norēķinu konts

  Pakalpojumu cenrādis Latvijas klientiem

  Norēķinu konta atvēršana


  Fiziskā persona

  Juridiskā persona

  Internetbankas pieslēgšana bez maksas bez maksas
  Pirmās elektroniskās kodu kartes izsniegšana

  bez maksas

  bez maksas


   

  Norēķinu konta apkalpošana


  Fiziskā persona

  Juridiskā persona

  Internetbankas apkalpošana bez maksas bez maksas

  Paziņošana par darījumiem norēķinu kontā (SMS vai e-pasts)

  bez maksas

  bez maksas

  Lietotāja koda atbloķēšana un paroles maiņa pieejai internetbankai bez maksas
  bez maksas
  Norēķinu konta paroles maiņa bez maksas
  bez maksas


   

  Autorizācijas rīki

  Elektroniskā kodu karte papildu kartes izsniegšana vai maiņa 35 EUR

  Digipass 270 vai Digipass 300 Comfort

  izsniegšana vai maiņa

  35 EUR

  atbloķēšana

  7 EUR

  Mobilais Digipass izsniegšana bez maksas

  Izziņas, izraksti un pārskati

  Regulārais konta izraksts internetbankā vai pa e-pastu

  bez maksas

  Konta pārskats internetbankā

  bez maksas

  Apliecināts konta izraksts vai pārskats pēc pieprasījuma

  par tekošo kalendāra gadu 7 EUR

  par iepriekšējiem gadiem

  15 EUR

  Konta regulārā izraksta vai pārskata apliecinātu pielikumu (SWIFT u.c. maksājumu dokumentu) izsniegšana

  3 EUR par dokumentu

  Izziņa par kontu esamību, atlikumiem vai kartes izsniegšanu

  15 EUR

  Cita satura izziņa (t.sk. revidentam vai Valsts Ieņēmumu dienestam paredzētā)

  100 EUR

  Bankas rekomendācijas vēstule

  100 EUR


  Citi pakalpojumi

  Fiziskas personas paraksta parauga kartiņas nomaiņa

  7 EUR

  Paraksta parauga kartiņas nomaiņa fiziskai personai pārejot uz divu faktoru autentifikāciju internetbankā bez maksas

  Juridiskas personas parakstu paraugu kartiņas nomaiņa

  15 EUR

  Parakstu un zīmoga paraugu kartiņas nomaiņa juridiskai personai pārejot uz divu faktoru autentifikāciju internetbankā bez maksas

  Personu pilnvaru pārbaude

  35 EUR

  Valsts un pašvaldības institūciju inkaso rīkojuma apstrāde

  30 EUR

  Valsts un pašvaldības institūciju inkaso rīkojuma izpilde

  15 EUR
  LR komercreģistrā reģistrēta uzņēmuma amatpersonas tiesībspējas pārbaude 15 EUR

  Kurjerpasts1

  sūtījums pa Latviju

  5 EUR

  sūtījums uz citu Eiropas Savienības valsti 40 EUR
  sūtījums uz Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu 40 EUR
  sūtījums uz citu valsti 60 EUR

  Identifikācijas dokumentu tulkošanas nodrošināšana

  faktiskās izmaksas

  Dokumentu nosūtīšana pa faksu

  3 EUR par lapu

  Fiziskas personas konta slēgšana

  konta pozitīvā atlikuma gadījumā (max 5 EUR)

  Juridiskas personas konta slēgšana

  konta pozitīvā atlikuma gadījumā (max 30 EUR)

  Citi pakalpojumi

  informācija pieejama bankā pēc pieprasījuma


  1 Kurjerpasta pakalpojuma maksā ir ietverts PVN. Sūtījuma maksimālais svars ir 1,5 kg.

  Doties uz sadaļu "Maksājumi"Maksājumi

  Maksājumi starp klienta kontiem ABLV Bank, AS
  Maksājuma veids Internetbankā Citos gadījumos1 Iesniegšanas laiks Valutēšanas datums
  No jebkura konta bez maksas bez maksas 17:30 T


  1 Piemēro maksājumiem, kas iesniegti Bankas birojā, pa tālruni (tikai maksājumiem uz kontiem ABLV Bank, AS), pa faksu vai izmantojot Bankas darbinieka sagatavotu elektronisku maksājuma uzdevuma formu internetbankā.  Izejošie EUR maksājumi fiziskām personām un Latvijas juridiskām personām
  Maksājuma veids Internetbankā Citos gadījumos1 Iesniegšanas laiks Valutēšanas datums

  Saņēmēja banka ir EEZ2 ietvaros un maksājums nepārsniedz 1 000 EUR

    vienkāršais bez maksas 5 EUR
  17:30 T+1
    steidzamais bez maksas
  15 EUR 15:00 T
    ekspress3 50 EUR
  60 EUR 17:00 T

  Saņēmēja banka ir EEZ2 ietvaros un maksājums pārsniedz 1 000 EUR

    vienkāršais 0,35 EUR
  5 EUR
  17:30 T+1
    steidzamais 0,50 EUR
  15 EUR 15:00 T
    ekspress3 50 EUR
  60 EUR 17:00 T
  Saņēmēja banka ir ārpus EEZ2
    vienkāršais 15 EUR
  25 EUR 17:30 T+1
    steidzamais 30 EUR
  40 EUR 15:00 T
    ekspress3 50 EUR
  60 EUR 17:00 T


  1 Piemēro maksājumiem, kas iesniegti Bankas birojā, pa tālruni (tikai maksājumiem uz kontiem ABLV Bank, AS), pa faksu vai izmantojot Bankas darbinieka sagatavotu elektronisku maksājuma uzdevuma formu internetbankā.
  2 EEZ valstis — visas ES dalībvalstis (Austrija, Apvienotā Karaliste, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija), kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
  3 Ekspress maksājumus izpilda ārpus kārtas.


  Izejošie EUR maksājumi ārvalstu juridiskām personām
  Maksājuma veids Internetbankā Citos gadījumos1 Iesniegšanas laiks Valutēšanas datums
  Saņēmēja banka ir EEZ2 ietvaros un maksājums nepārsniedz 10 000 EUR
    vienkāršais 10 EUR 20 EUR 17:30 T+1
    steidzamais 20 EUR 30 EUR 15:00 T
    ekspress3 50 EUR 60 EUR 17:00 T
  Saņēmēja banka ir ārpus EEZ2 vai maksājums pārsniedz 10 000 EUR
    vienkāršais 15 EUR 25 EUR 17:30 T+1
    steidzamais 30 EUR 40 EUR 15:00 T
    ekspress3 50 EUR 60 EUR 17:00 T


  1 Piemēro maksājumiem, kas iesniegti Bankas birojā, pa tālruni (tikai maksājumiem uz kontiem ABLV Bank, AS), pa faksu vai izmantojot Bankas darbinieka sagatavotu elektronisku maksājuma uzdevuma formu internetbankā.
  2 EEZ valstis — visas ES dalībvalstis (Austrija, Apvienotā Karaliste, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija), kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
  3 Ekspress maksājumus izpilda ārpus kārtas.  Ienākošo maksājumu ieskaitīšana1

  Saņēmējs un maksājuma valūta  

  Fiziskā vai juridiskā persona


      jebkura valūta

  bez maksas

  1 Maksājumu apstrādā tajā pašā bankas darba dienā, ja tas ir saņemts līdz plkst. 18:30 (pēc Latvijas laika). Maksājuma summa kļūst pieejama klientam brīdī, kad bankā ir saņemts apstiprinājums par maksājuma ieskaitīšanu bankas korespondentkontā un maksājuma izpildei ir nepieciešamā informācija, bet ne agrāk par maksājuma valutēšanas datumu. Valutēšanas datums — maksājuma uzdevumā norādītais datums, bet ne agrāk par iepriekšējo darba dienu pirms maksājuma apstrādes datuma.


  Maksājumu labojumi, atsaukums, izmeklēšana un atmaksa

  Maksājuma uz kontu ABLV Bank, AS atsaukšana vai atmaksa1

  10 EUR

  Cita maksājuma labojums, atsaukšana un izmeklēšana, ja tas veikts uz/no bankas, kas atrodas:

      Latvijā

  10 EUR

      ārpus Latvijas

  100 EUR + izmeklēšanas faktiskie izdevumi vai saskaņā ar korespondentbankas cenrādi

  Ienākošā maksājuma atmaksa

  komisija par attiecīgo vienkāršo maksājumu birojā


  1 Tikai saņemot piekrišanu no naudas līdzekļu saņēmēja, kuram tie ir ieskaitīti saskaņā ar sākotnējiem maksājuma rekvizītiem. Komisiju maksā pakalpojuma pieteicējs.

  Doties uz sadaļu "Valūtas konvertācija"Valūtas konvertācija

  Konvertācijas rīkojumu apstrādā tajā pašā bankas darba dienā, ja tas ir iesniegts bankā līdz plkst. 18:30 (pēc Latvijas laika). Ja rīkojums ir iesniegts pēc norādītā iesniegšanas laika, tiks uzskatīts, ka rīkojums ir iesniegts nākamajā bankas darba dienā. Veicot skaidras naudas valūtas konvertāciju, tiek piemērots kases operāciju pakalpojumu cenrādis.


  TOD darījumi


  TOD darījumi

  bankas vispārējais kurss

  Doties uz sadaļu "Kases pakalpojumi"Kases pakalpojumi

  Skaidras naudas iemaksa

  EUR (monētas un banknotes) iemaksa juridiskas personas kontā 3 EUR

  USD (banknotes)

  0,2%, min. 3 EUR, maks. 50 EUR

  Lejuplādēt dokumentus

  Iemaksas rīkojums 674.23 KB

  Doties uz sadaļu "Overdrafti"Overdrafti

  Īstermiņa kredīts pret ienākošo maksājumu

  Pieteikuma izskatīšana

  bez maksas

  Dokumentu noformēšana pēc kredīta piešķiršanas

  30 EUR

  Nosacījumu izmaiņas

  30 EUR

  Fiksētā kapitāla lietošanas likme, gadā 12%
  Nokavējuma procenti par atmaksas termiņa nokavējumu, dienā 0,13%

  Tehniskais overdrafts norēķinu kontā

  Kapitāla lietošanas procenti par izsniegto tehnisko overdraftu, gadā

  60%


  Overdrafti un īstermiņa kredīti uzņēmumiem1

  Nenodrošinātais overdrafts Overdrafta līnija pret naudas līdzekļiem Overdrafta līnija (nenodrošināta) Īstermiņa kredīts pret ienākošo maksājumu Īstermiņa kredīts kredītvēstules finansēšanai
  Piešķiršana 0,1% no overdrafta
  summas, min. 50 EUR
  30 EUR 1,3% no overdrafta līnijas summas,
  min. 500 EUR
  30 EUR 100 EUR
  Nosacījumu maiņa 0,1% no overdrafta
  summas, min. 50 EUR
  30 EUR 0,2% no overdrafta līnijas summas,
  min. 100 EUR,
  max. 250 EUR
  30 EUR 100 EUR
  Katras nākamās daļas izsniegšana 30 EUR


  1 Komisijas ietur overdrafta / īstermiņa kredīta valūtā. Fiksētas komisijas maksas gadījumā: ietur komisijas valūtā, ja klienta kontā ir pieejamais atlikums šajā valūtā vai ietur ekvivalentu summu overdrafta / īstermiņa kredīta valūtā, veicot konvertāciju pēc Bankas noteiktā valūtas konvertācijas kursa komisijas ieturēšanas brīdī.


  Overdraftu un īstermiņa kredītu (kapitāla lietošanas un nokavējuma) likmes uzņēmumiem, gadā1
  Kapitāla lietošanas procenti par overdrafta līniju pret naudas līdzekļiem, ja nodrošinājums ir:
      atlikums norēķinu kontā  3,90%
      depozīts vai atlikums krājkontā depozīta vai krājkonta spēkā esošā likme + 3,90%
  Kapitāla lietošanas procenti par nenodrošināto overdraftu 36%
  Nokavējuma procenti par atmaksas termiņa nokavējumu overdraftam 60% (gadā)
  Procenti par īstermiņa kredītu pret ienākošo maksājumu 12%
  Nokavējuma procenti par atmaksas termiņa nokavējumu īstermiņa kredītam pret ienākošo maksājumu 0,13% (dienā)
  Procenti par īstermiņa kredītu kredītvēstules finansēšanai naudas indekss + 15%
  Nokavējuma procenti par atmaksas termiņa nokavējumu īstermiņa kredītam kredītvēstules finansēšanai 0,5% (dienā)


  1 Norādītās procentu likmes ir indikatīvas un katrā gadījumā tās nosaka individuāli.

 • Kreditēšana

  Doties uz sadaļu "Kreditēšana"Hipotekārie kredīti

  Hipotekārie kredīti

  Pieteikuma izskatīšana

  bez maksas

  Papildu komisija par pieteikuma izskatīšanu (t.sk. par nodrošinājuma novērtēšanu) un kredīta piešķiršanu1

  faktiskie izdevumi

  Dokumentu noformēšana  

      pēc kredīta piešķiršanas

  1,75% no kredīta summas, min. 300 EUR

      pēc kredītlīnijas piešķiršanas
  Summas palielināšana  

      kredītam

  1,75% no palielinātās kredīta summas, min. 300 EUR

      kredītlīnijai

  Kredītresursu rezervēšana2

  1% gadā no neizsniegtās kredīta summas, min. 150 EUR

  Nosacījumu izmaiņas:


      atmaksas datuma maiņa

  30 EUR

      kredīta procentu likmes izmaiņas

  1% no kredīta atlikuma, min. 150 EUR

      nodrošinājuma līgumos, tajā skaitā ķīlas devēja maiņa

  1% no kredīta atlikuma, min. 500 EUR

      kredīta / nodrošinājuma līguma pārjaunojums

  1% no kredīta atlikuma, min. 500 EUR

      citu nosacījumu izmaiņas

  1% no kredīta atlikuma, min. 100 EUR

  Papildu nodrošinājuma noformēšana

  bez maksas

  Celtniecības procesa uzraudzība

  30 EUR stundā

  Dokumentu apstrāde pirmstermiņa atmaksas gadījumā

  bez maksas


  1 Komisiju ietur papildu faktisko izdevumu apmērā, ja tādi radušies pieteikuma izskatīšanas un kredīta piešķiršanas procesā.
  2 Komisiju piemēro par pagarinātu kredīta summas izsniegšanas termiņu virs kredītlīguma standarta nosacījumiem.


  Personālais kredīts saistību refinansēšanai

  Pieteikuma izskatīšana

  bez maksas

  Dokumentu noformēšana pēc kredīta piešķiršanas

  0,5% no kredīta summas, min. 50 EUR

  Summas palielināšana

  0,5% no palielinātās kredīta summas, min. 50 EUR

  Citu nosacījumu izmaiņas

  50 EUR

  Dokumentu apstrāde daļējas pirmstermiņa atmaksas gadījumā

  bez maksas

  Fiksētā kapitāla lietošanas likme, gadā 14%

  Citi pakalpojumi

  Ķīlas vai tās grozījumu noformēšana Rīgas, Rīgas rajona Zemesgrāmatā vai Uzņēmumu reģistrā

  50 EUR + faktiskie izdevumi

  Refinansēšanas vienošanās noformēšana vai saskaņošana1

  1 000 EUR

  Plānveida privatizācija klienta vārdā

  50 EUR + faktiskie izdevumi

  Ķīlas priekšmeta apsekošana

  50 EUR

  Piekrišanas sagatavošana2

      darbībām ar ieķīlāto nekustamo īpašumu

  30 EUR

      citiem mērķiem

  pēc vienošanās, min. 50 EUR

  Apgrūtinājuma vai hipotēkas dzēšana Zemesgrāmatā

  30 EUR


  1 Komisiju piemēro gadījumos, kad klients refinansē savas saistības pret Banku uz citu kredītiestādi vai, kad tiek pārdots nodrošinājums, kas nodrošina saistību pret Banku izpildi, un pārdošanas summa tiek novirzīta klienta saistību pret Banku izpildei, un par attiecīgo darījumu tiek slēgta starpbanku vienošanās.
  2 Ja nepieciešama dokumenta notariāla apstiprināšana, papildus klients apmaksā notāra pakalpojumus.

  Doties uz sadaļu "Kreditēšana"Kredīts uzņēmējdarbības vajadzībām

  Kredīts uzņēmējdarbības vajadzībām1


  Pieteikuma izskatīšana

  0,1% no pieteiktās kredīta summas, min. 500 EUR

  Piešķiršana, termiņa pagarināšana


      līdz 150 000 EUR

  2% no kredīta summas, min. 500 EUR

      virs 150 000 EUR

  1% no kredīta summas

  Papildu komisija par pieteikuma izskatīšanu (t.sk. par nodrošinājuma novērtēšanu) un kredīta piešķiršanu2

  faktiskie izdevumi

  Summas palielināšana


      ja kredīta summa kopā ar palielinājumu ir līdz 150 000 EUR

  2% no palielinātās kredīta summas, min. 500 EUR

      ja kredīta summa kopā ar palielinājumu ir virs 150 000 EUR

  1% no palielinātās kredīta summas

  Kredīta procentu (kredīta lietošanas un nokavējuma) likme

  nosaka individuāli

  Kredītresursu rezervēšana3

  1% gadā no neizsniegtās kredīta summas

  Nosacījumu izmaiņas

  0,2% no kredīta summas, min. 500 EUR

  Celtniecības procesa uzraudzība

  50 EUR stundā

  Dokumentu apstrāde pirmstermiņa atmaksas gadījumā:


      daļēja atmaksa

  1% no pirmstermiņa atmaksāta kredīta summas, min. 500 EUR

      atmaksa pilnā apmērā

  1% no kredīta atlikuma, min. 500 EUR

      refinansēšana uz citu kredītiestādi

  2% no kredīta atlikuma, min. 1000 EUR

  Papildu nodrošinājuma noformēšana bez maksas


  1 Komisijas tiek ieturētas kredīta valūtā. Ja valūta, kurā noteikta komisija, atšķiras no kredīta valūtas, tad komisiju noraksta kredīta valūtā veicot konvertāciju pēc Bankas valūtas konvertācijas kursa komisijas ieturēšanas brīdī.
  2 Komisiju ietur papildu faktisko izdevumu apmērā, ja tādi radušies pieteikuma izskatīšanas un kredīta piešķiršanas procesā.
  3 Komisiju piemēro par pagarinātu kredīta summas izsniegšanas termiņu virs kredītlīguma standarta nosacījumiem.


  Citi pakalpojumi

  Ķīlas vai tās grozījumu noformēšana Rīgas, Rīgas rajona Zemesgrāmatā vai Uzņēmumu reģistrā

  50 EUR + faktiskie izdevumi

  Pirkuma līguma reģistrācija Valsts Zemes dienestā

  50 EUR + faktiskie izdevumi

  Plānveida privatizācija klienta vārdā

  50 EUR + faktiskie izdevumi

  Finanšu stāvokļa analīze klienta birojā pēc klienta pieprasījuma

  100 EUR stundā + izdevumi, kas saistīti ar klienta ārpus Latvijas biroja apmeklējumu

  Doties uz sadaļu "Kreditēšana"Ilgtermiņa komerckredīti

  Kredīti1 
  Pieteikuma izskatīšana 0,1% no pieteiktās kredīta summas, min. 500 EUR
  Piešķiršana, termiņa pagarināšana
      līdz 150 000 EUR 2% no kredīta summas, min. 500 EUR
      virs 150 000 EUR 1% no kredīta summas
  Papildu komisija par pieteikuma izskatīšanu (t.sk. par nodrošinājuma novērtēšanu) un kredīta piešķiršanu2 faktiskie izdevumi
  Summas palielināšana
      ja kredīta summa kopā ar palielinājumu ir līdz 150 000 EUR 2% no palielinātās kredīta summas, min. 500 EUR
      ja kredīta summa kopā ar palielinājumu ir virs 150 000 EUR 1% no palielinātās kredīta summas
  Kredīta procentu (kredīta lietošanas un nokavējuma) likme nosaka individuāli
  Kredītresursu rezervēšana3 1% gadā no neizsniegtās kredīta summas
  Nosacījumu izmaiņas 0,2% no kredīta summas, min. 500 EUR
  Celtniecības procesa uzraudzība 50 EUR
  Dokumentu apstrāde pirmstermiņa atmaksas gadījumā:  
      daļēja atmaksa  1% no pirmstermiņa atmaksātā kredīta atlikuma, min. 500 EUR
      atmaksa pilnā apmērā  1% no kredīta atlikuma, min. 500 EUR
      refinansēšana uz citu kredītiestādi 2% no kredīta atlikuma, min. 1 000 EUR
  Kravas dokumentu apstrāde (par dokumentu paketi) 30 EUR
  Bankas atļaujas izsniegšana kontrolējamo preču izvešanai no noliktavas 20 EUR
  Papildu nodrošinājuma noformēšana bez maksas


  1 Komisijas tiek ieturētas kredīta valūtā. Ja valūta, kurā noteikta komisija, atšķiras no kredīta valūtas, tad komisiju noraksta kredīta valūtā, veicot konvertāciju pēc Bankas valūtas konvertācijas kursa komisijas ieturēšanas brīdī.
  2 Komisiju ietur papildu faktisko izdevumu apmērā, ja tādi radušies pieteikuma izskatīšanas un kredīta piešķiršanas procesā.
  3 Komisiju piemēro par pagarinātu kredīta summas izsniegšanas termiņu virs kredītlīguma standarta nosacījumiem.


  Personālais kredīts saistību refinansēšanai
  Pieteikuma izskatīšana bez maksas
  Dokumentu noformēšana pēc kredīta piešķiršanas 0,5% no kredīta summas, min. 50 EUR
  Summas palielināšana 0,5% no palielinātās kredīta summas, min. 50 EUR
  Citu nosacījumu izmaiņas 50 EUR
  Dokumentu apstrāde daļējas pirmstermiņa atmaksas gadījumā bez maksas
  Fiksētā kapitāla lietošanas likme, gadā 14%

  Citi pakalpojumi
  Ķīlas vai tās grozījumu noformēšana Rīgas, Rīgas rajona Zemesgrāmatā vai Uzņēmumu reģistrā 50 EUR + faktiskie izdevumi
  Pirkuma līguma reģistrācija Valsts Zemes dienestā 50 EUR + faktiskie izdevumi
  Plānveida privatizācija klienta vārdā 50 EUR + faktiskie izdevumi
  Finanšu stāvokļa analīze klienta birojā pēc klienta pieprasījuma 100 EUR stundā + izdevumi, kas saistīti ar klienta ārpus Latvijas biroja apmeklējumu

  Doties uz sadaļu "Kreditēšana"Īstermiņa komerckredīti

  Kredītlīnijas1
  Pieteikuma izskatīšana 0,1% no pieteiktās kredītlīnijas summas, min. 500 EUR
  Piešķiršana, termiņa pagarināšana
      līdz 150 000 EUR 2,3% gadā no kredītlīnijas summas, min. 500 EUR gadā
      virs 150 000 EUR 1,3% gadā no kredītlīnijas summas, min. 500 EUR gadā
  Papildu komisija par pieteikuma izskatīšanu (t.sk. par nodrošinājuma novērtēšanu) un kredīta piešķiršanu2 faktiskie izdevumi
  Summas palielināšana
      ja kredīta summa kopā ar palielinājumu ir līdz 150 000 EUR 2,3% gadā no palielinātās kredītlīnijas summas, min. 500 EUR gadā
      ja kredīta summa kopā ar palielinājumu ir virs 150 000 EUR 1,3% gadā no palielinātās kredītlīnijas summas, min. 500 EUR gadā
  Kredīta procentu (kapitāla lietošanas un nokavējuma) likme nosaka individuāli
  Nosacījumu izmaiņas 0,2% no kredītlīnijas summas, min. 500 EUR
  Celtniecības procesa uzraudzība
  Dokumentu apstrāde pirmstermiņa atmaksas gadījumā:
      daļēja atmaksa bez maksas
      atmaksa pilnā apmērā bez maksas
      refinansēšana uz citu kredītiestādi 2% no atlikušās kredītlīnijas summas, min. 1000 EUR
  Kravas dokumentu apstrāde (par dokumentu paketi) 30 EUR
  Bankas atļaujas izsniegšana kontrolējamo preču izvešanai no noliktavas 20 EUR
  Papildu nodrošinājuma noformēšana bez maksas


  1 Komisijas tiek ieturētas kredīta valūtā. Ja valūta, kurā noteikta komisija, atšķiras no kredīta valūtas, tad komisiju noraksta kredīta valūtā, veicot konvertāciju pēc Bankas valūtas konvertācijas kursa komisijas ieturēšanas brīdī.
  2 Komisiju ietur papildu faktisko izdevumu apmērā, ja tādi radušies pieteikuma izskatīšanas un kredīta piešķiršanas procesā.


  Overdrafti un īstermiņa kredīti1

  Overdrafta līnija
  pret naudas līdzekļiem
  Overdrafta līnija
  (nenodrošināta)
  Īstermiņa kredīts kredītvēstules finansēšanai / kredītvēstules izdevējbankas finansēšanai
  Piešķiršana 30 EUR bez maksas 100 EUR
  Nosacījumu maiņa 30 EUR 1% no overdrafta
  summas, min. 50 EUR
  100 EUR
  Katras nākamās daļas izsniegšana 30 EUR

  Overdrafta piešķiršana overdrafta līnijas ietvaros, termiņa pagarināšana uz 1 mēnesi, summas palielināšana overdrafta termiņa ietvaros

  1% no overdrafta
  summas, min. 50 EUR
  Ķīlas devēju sastāva izmaiņas bez maksas
  Papildu nodrošinājuma noformēšana bez maksas


  1 Komisijas ietur overdrafta / īstermiņa kredīta valūtā. Fiksētas komisijas maksas gadījumā: ietur komisijas valūtā, ja klienta kontā ir pieejamais atlikums šajā valūtā vai ietur ekvivalentu summu overdrafta / īstermiņa kredīta valūtā, veicot konvertāciju pēc Bankas noteiktā valūtas konvertācijas kursa komisijas ieturēšanas brīdī.


  Overdraftu un īstermiņa kredītu (kapitāla lietošanas un nokavējuma) likmes, gadā1
  Kapitāla lietošanas procenti par overdrafta līniju pret naudas līdzekļiem, ja nodrošinājums ir:
      atlikums norēķinu kontā  3,90%
      depozīts vai atlikums krājkontā depozīta vai krājkonta spēkā esošā likme + 3,90%
  Kapitāla lietošanas procenti par izsniegto tehnisko overdraftu 60% (gadā)
  Procenti par īstermiņa kredītu pret ienākošo maksājumu 12%
  Nokavējuma procenti par atmaksas termiņa nokavējumu īstermiņa kredītam pret ienākošo maksājumu 0,13% (dienā)
  Procenti par īstermiņa kredītu kredītvēstules finansēšanai / kredītvēstules izdevējbankas finansēšanai
  naudas indekss + 7%
  Nokavējuma procenti par atmaksas termiņa nokavējumu īstermiņa kredītam kredītvēstules finansēšanai 0,5% (dienā)


  1 Norādītās procentu likmes ir indikatīvas un katrā gadījumā tās nosaka individuāli.

 • Apdrošināšana

  Doties uz sadaļu "Apdrošināšana"Apdrošināšana

  Pakalpojumu komisijas  
  Apdrošināšanas polises noformēšana bez maksas
  Iesniegtas bankas akceptēta apdrošinātāja polises pārbaude1 bez maksas
  Iesniegtas bankas neakceptēta apdrošinātāja polises pārbaude 150 EUR


  1 Ar ABLV Bank akceptēto apdrošināšanas sabiedrību sarakstu var iepazīties bankas tīmekļa vietnē vai vēršoties bankā.


  Nosacījumi ieķīlāta īpašuma apdrošināšanai  
  Maksimālais pieļaujamais pašrisks:  
      dzīvoklim 150 EUR
      privātmājai 750 EUR
      komercobjektam nosaka individuāli
  Atjaunošanas vērtība par 1 m2  
      dzīvoklim, privātmājai 1 000 EUR
      komercobjektam nosaka individuāli
 • Dokumentārās operācijas

  Doties uz sadaļu "Dokumentārās kredītvēstules"Dokumentārās kredītvēstules

  Importa kredītvēstules izsniegšana (Bankas klients ir preces pircējs)

  Pieteikuma izskatīšana1

  150 EUR

  Izsniegšana / summas palielināšana

  0,25% no summas, min. 150 EUR

  Dokumentu pārbaude (par vienu dokumentu paketi2)

  0,2% no dokumentos norādītās summas, min. 200 EUR

  Iepriekšēja paziņošana

  150 EUR

  Noteikumu izmaiņas: izsniegšana, seguma veida maiņa

  100 EUR

  Noteikumiem neatbilstošu dokumentu iesniegšana3

  100 EUR

  Kredītvēstules apmaksa

  bez maksas

  Maksājuma termiņa pārraudzība (kredītvēstulēm ar atliktu maksājumu)

  0,1% ceturksnī no summas, min.100 EUR

  Atliktā maksājuma finansēšana kredītvēstules beneficiāram

  3% gadā no dokumentos norādītās summas

  Kredītvēstules izbeigšanās bez tās izmantošanas vai atcelšana

  100 EUR


  1 Tai skaitā kredītvēstules projekta sagatavošana vai labošana.
  2 Par vienu dokumentu paketi tiek uzskatīti visi dokumenti, kas attiecas pie viena transporta dokumenta. Vairākas dzelzceļa pavadzīmes tiek uzskatītas par vienu transporta dokumentu, ja tās tiek iekļautas vienā rēķinā.
  3 Komisiju apmaksā kredītvēstules saņēmējs.


  Eksporta kredītvēstules saņemšana (Bankas klients ir preces pārdevējs)

  Paziņošana par izsniegšanu / summas palielināšanu

  0,1% no summas, min. 200 EUR, maks. 1 000 EUR

  Dokumentu pārbaude (par vienu dokumentu paketi1)

  0,2% no dokumentos norādītās summas, min. 200 EUR

  Atkārtotā dokumentu pārbaude to maiņas gadījumā (par vienu dokumentu) 100 EUR

  Apkalpošana

  50 EUR mēnesī

  Kredītvēstules projekta sastādīšana / labošana

  150 EUR

  Kredītvēstules izmeklēšana

  50 EUR

  Iepriekšēja paziņošana

  150 EUR

  Noteikumu izmaiņas: paziņošana, pārvešana

  100 EUR

  Kredītvēstules pārvešana / summas palielināšanas pārvešana

  0,25% no summas, min. 200 EUR

  Kredītvēstules summas asignējuma noformēšana

  0,1% no summas, min. 200 EUR

  Kredītvēstules summas asignējuma paziņošana

  0,1% no summas, min. 200 EUR, maks. 1 000 EUR

  Kredītvēstules summas asignējuma izmaiņu noformēšana / paziņošana 100 EUR

  Noteikumiem neatbilstošu dokumentu iesniegšana2

  50 EUR

  Maksājuma termiņa pārraudzība (kredītvēstulēm ar atliktu maksājumu)

  bez maksas

  Maksājuma ieskaitīšana bez dokumentu iesniegšanas Bankā

  0,1% no dokumentos norādītās summas, min. 150 EUR, maks. 1 000 EUR

  Kredītvēstules izbeigšanās bez tās izmantošanas vai atcelšana

  100 EUR


  1 Par vienu dokumentu paketi tiek uzskatīti visi dokumenti, kas attiecas pie viena transporta dokumenta. Vairākas dzelzceļa pavadzīmes tiek uzskatītas par vienu transporta dokumentu, ja tās tiek iekļautas vienā rēķinā.
  2 Komisiju apmaksā kredītvēstules saņēmējs.


  Papildu pakalpojumi

  Dokumentāro operāciju speciālista konsultācija

  200 EUR stundā

  Apstiprināšana1

  1,5% no summas, min. 100 EUR

  Maksājums

  saskaņā ar „Pakalpojumu cenrādi: Maksājumi un valūtas konvertācija”

  Skaidras naudas izmaksa no darījuma konta

  saskaņā ar „Pakalpojumu cenrādi: Kases operācijas”

  Ar dokumentārām operācijām saistītu izziņu izsniegšana

  100 EUR

  Informācijas nosūtīšana pa SWIFT (par ziņojumu)

  10 EUR

  Starptautiskās tālsarunas

  faktiskās izmaksas


  1 Apstiprinātājbankas komisijas ietur papildus ABLV Bank, AS komisijām.

  Doties uz sadaļu "Dokumentārie inkaso"Dokumentārie inkaso

  Dokumentu saņemšana uz inkaso (Bankas klients ir preces pircējs)

  Paziņošana par importa inkaso

  50 EUR

  Dokumentu izsniegšana:


      pret maksājumu

  0,2%, min. 100 EUR

      pret akceptu vai uz citiem noteikumiem

  0,25%, min. 100 EUR

      bez maksājuma

  50 EUR

  Izmaiņas vai atcelšana

  50 EUR

  Dokumentu atgriešana

  100 EUR


  Dokumentu nosūtīšana uz inkaso (Bankas klients ir preces pārdevējs)

  Dokumentārais inkaso (par vienu dokumentu paketi)1

  0,2%, min. 100 EUR

  Izmaiņas vai atcelšana

  50 EUR


  1 Par vienu dokumentu paketi tiek uzskatīti visi dokumenti, kas attiecas pie viena transporta dokumenta. Vairākas dzelzceļa pavadzīmes tiek uzskatītas par vienu transporta dokumentu, ja tās tiek iekļautas vienā rēķinā.

  Papildu pakalpojumi

  Dokumentāro operāciju speciālista konsultācija

  200 EUR stundā

  Apstiprināšana2

  1,5% no summas, min. 100 EUR

  Maksājums

  saskaņā ar „Pakalpojumu cenrādi: Maksājumi un valūtas konvertācija”

  Skaidras naudas izmaksa no darījuma konta

  saskaņā ar „Pakalpojumu cenrādi: Kases operācijas”

  Ar dokumentārām operācijām saistītu izziņu izsniegšana

  100 EUR

  Informācijas nosūtīšana pa SWIFT (par ziņojumu)

  10 EUR

  Starptautiskās tālsarunas

  faktiskās izmaksas


  1 Par vienu dokumentu paketi tiek uzskatīti visi dokumenti, kas attiecas pie viena transporta dokumenta. Vairākas dzelzceļa pavadzīmes tiek uzskatītas par vienu transporta dokumentu, ja tās tiek iekļautas vienā rēķinā.
  2
  Apstiprinātājbankas komisijas ietur papildus ABLV Bank, AS komisijām.

  Lejuplādēt dokumentus

  Doties uz sadaļu "Bankas garantijas"Bankas garantijas

  Garantijas izsniegšana

  Pieteikuma izskatīšana1

  150 EUR


  Izsniegšana (ja klients apmaksā komisiju avansā līdz garantijas termiņa beigām)2

  1% gadā no summas, min. 150 EUR


  Izsniegšana2

  1,3% gadā no summas, min. 150 EUR3

  Paziņošana par garantijas izsniegšanu papīra formā 200 EUR

  Noteikumu izmaiņas: izsniegšana, seguma veida maiņa

  100 EUR


  Ienākošo pārskaitījumu kontrole: avansa maksājuma garantijām, garantijas perioda garantijām4

  1% no summas, min. 200 EUR, maks. 1 000 EUR


  Garantijas summas izmaksas pieprasījums

  0,2% no summas, min. 200 EUR


  Dokumentu pārbaude garantijas summas samazināšanai (par vienu dokumentu paketi5)

  0,2% no dokumentos norādītās summas, min. 200 EUR


  Atcelšana

  100 EUR  1 Tai skaitā garantijas projekta sagatavošana vai labošana.
  2 Komisiju piemēro, ja par garantijas saistību izpildes segumu izmanto seguma kontu. Pārējos gadījumos piemēro papildu komisiju pēc vienošanās ar Banku. Komisiju aprēķina par garantijas darbības periodu, aprēķinos pieņemot, ka gadā ir 360 dienas un mēnesī ir 30 dienas.
  3 Šo komisiju piemēro par iepriekšējo mēnesi, ja iepriekšējā mēneša laikā klients nav nodrošinājis Bankai pieejamus naudas līdzekļus komisijas ieturēšanai avansā līdz garantijas termiņa beigām. Komisiju ietur reizi mēnesī: mēneša sākumā par iepriekšējo mēnesi vai slēdzot garantiju. Par visu garantijas darbības laiku tiek ieturēta vismaz minimālā komisija.
  4 Komisiju ietur, ja garantijas saistību seguma kontu formē no ienākošo maksājumu līdzekļiem.
  5 Par vienu dokumentu paketi tiek uzskatīti visi dokumenti, kas attiecas pie viena transporta dokumenta. Vairākas dzelzceļa pavadzīmes tiek uzskatītas par vienu transporta dokumentu, ja tās tiek iekļautas vienā rēķinā.


  Garantijas saņemšana

  Paziņošana par izsniegšanu/ summas palielināšanu

  0,1% no summas, min. 200 EUR, maks. 1 000 EUR

  Garantijas projekta sastādīšana/ labošana

  150 EUR

  Noteikumu izmaiņu paziņošana

  100 EUR

  Garantijas summas izmaksas pieprasījums

  0,2% no summas, min. 200 EUR

  Maksājuma ieskaitīšana

  bez maksas

  Atcelšana

  100 EUR


  Papildu pakalpojumi

  Dokumentāro operāciju speciālista konsultācija

  200 EUR stundā

  Apstiprināšana1

  1,5% no summas, min. 100 EUR

  Maksājums

  saskaņā ar „Pakalpojumu cenrādi: Maksājumi un valūtas konvertācija”

  Skaidras naudas izmaksa no darījuma konta

  saskaņā ar „Pakalpojumu cenrādi: Kases operācijas”

  Ar dokumentārām operācijām saistītu izziņu izsniegšana

  100 EUR

  Informācijas nosūtīšana pa SWIFT (par ziņojumu)

  10 EUR

  Starptautiskās tālsarunas

  faktiskās izmaksas


  1 Apstiprinātājbankas komisijas ietur papildus ABLV Bank, AS komisijām.

  Lejuplādēt dokumentus

 • Seifi

  Doties uz sadaļu "Seifi"Seifi

  Individuālo seifu īre

  Seifa veids

  Seifa iekšējie izmēri —
  augstums x platums x dziļums (mm)

  Komisija (mēnesī)

  S

  55 x 260 x 400

  20 EUR

  M

  145 x 260 x 400

  30 EUR

  L

  245 x 260 x 400

  45 EUR

  XL

  180 x 560 x 400

  55 EUR

  XXL

  280 x 560 x 400

  65 EUR

  XXXL

  435 x 560 x 400

  75 EUR


  Saistītie pakalpojumi

  Seifa pilnvarotā pārvaldīšana (mēnesī)

  10 EUR1

  Individuālā seifa atslēgu glabāšana Bankā

  bez maksas

  Seifa satura uzglabāšana kopējā seifā pēc seifa īres tiesību izbeigšanas

  īres maksa divkāršā apmērā

  Seifa piespiedu atvēršana (vienreizēja komisija)

  150 EUR

  Seifa slēdzenes maiņa ar jaunas atslēgas izsniegšanu (vienreizēja komisija)

  150 EUR

  Seifa īres tiesību izbeigšana

  30 EUR
  Individuālo seifu īres pakalpojumus klientiem sniedz Bankas darba laikā Centrālā biroja ēkā, Elizabetes ielā 23, Rīgā.
  Pakalpojumu izcenojumā iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.


  1 Pakalpojuma maksā neietilpst seifa īres maksa.

  Lejuplādēt dokumentus

 • Noguldījumi

  Doties uz sadaļu "Noguldījumi"Depozīti

  Depozīts ar procentu izmaksu termiņa beigās 

  Gada procentu likmes spēkā no 2018. gada 21. februāra
  3 mēneši 6 mēneši 12 mēneši
  USD

  10 000 … 1 000 000

  1,43

  1,60

  1,89

  EUR

  10 000 … 1 000 000

  0,00

  0,00

  0,00


  Papildu nosacījumi

  Depozīta noguldīšana

  bez maksas

  Depozīta pirmstermiņa izmaksa

  bez maksas

  Īstermiņa depozīts

  Procentu likme (gadā) Līdz 30 dienām
  USD

  1 000 000 un vairāk

  0,94

  EUR

  1 000 000 un vairāk

  0,00


  Papildu nosacījumi

  Depozīta noguldīšana

  bez maksas

  Depozīta pirmstermiņa izmaksa

  bez maksas

  EKSTRA depozīts
  Procentu likme (gadā) 6 mēneši
  USD

  10 000 un vairāk

  5,00

  EUR

  10 000 un vairāk

  5,00

  GBP 10 000 un vairāk 5,00
  RUB 500 000 un vairāk 5,00

  Papildu nosacījumi

  Depozīta noguldīšana

  bez maksas

  Depozīta pirmstermiņa izmaksa

  bez maksas

  Nodrošinājuma depozīts kartes kredītam vai AMEX garantijai1

  Procentu likme (gadā)


  USD

  1,00

  EUR

  0,00

  GBP

  0,11


  1 Esošo nodrošinājuma depozītu kartes kredītam vai AMEX garantijai, depozītam beidzoties, Banka pagarina uz jauniem nosacījumiem, un piemēro tam pakalpojumu cenrādī noteikto procentu likmi. Nodrošinājuma depozīta kartes kredītam vai AMEX garantijai procentus izmaksā reizi kalendārajā gadā, 1. septembrī.

 • Uzkrājumi bērniem

  Doties uz sadaļu "Ieguldījumu portfelis"Ieguldījumu portfelis

  Finanšu instrumentu konts

  Finanšu instrumentu glabāšana


      ABLV Asset Management, IPAS atvērto fondu ieguldījumu apliecības

  bez maksas

  Finanšu instrumentu pārvedumi1:


      iekšbankas pārvedums

  bez maksas


  1 Ja Bankā pārveduma rīkojums saņemts Bankas darba dienā līdz 18:00 (pēc Latvijas laika), tad par tā pieņemšanas izpildei datumu uzskata to pašu Bankas darba dienu, bet, ja pēc 18:00 (pēc Latvijas laika), tad — nākamo Bankas darba dienu.


  Pārskati

  Pārskats par ieguldījumu portfeļa stāvokli:


      regulārais internetbankā (reizi mēnesī / ceturksnī)

  bez maksas

      pēc pieprasījuma

  10 EUR (par pārskatu)

  Finanšu instrumentu darījumu pārskats (pēc pieprasījuma)

  10 EUR (par pārskatu)

  Naudas konta pārskats (pēc pieprasījuma)

  15 EUR (par pārskatu)

  Cita satura pārskats (pēc pieprasījuma)

  100 EUR (par pārskatu)  Papildu pakalpojumi

  Izziņa par konta esamību

  20 EUR

  Cita satura izziņa

  100 EUR

  Citi pakalpojumi

  informācija pieejama pēc pieprasījuma

  Doties uz sadaļu "Krājkonts"Krājkonts

  Gada procentu likmes spēkā no 2018. gada 27. marta

  USD

  10 000 un vairāk

  0,00

  EUR

  10 000 un vairāk

  0,00

  GBP

  10 000 un vairāk

  0,00

  CHF

  10 000 un vairāk

  0,00

  RUB

  500 000 un vairāk

  0,00


  Papildu nosacījumi

  Konta atvēršana, nosacījumu maiņa

  bez maksas

  Līdzekļu pārskaitīšana no krājkonta:


      ar iepriekšēju brīdinājumu1

  bez maksas

      bez iepriekšēja brīdinājuma

  bez maksas

  Krājkonta pārskats (pēc pieprasījuma)

  15 EUR (par pārskatu)

  Krājkonta slēgšana

  bez maksas


  1 Ja rīkojums Bankā saņemts Bankas darba dienā līdz 18:30, tad pieteiktā summa no krājkonta tiks ieskaitīta norēķinu kontā 7., bet no EKSTRA krājkonta – 33. kalendārajā dienā pēc rīkojuma saņemšanas (neskaitot rīkojuma saņemšanas dienu).

 • Brokeru pakalpojumi

  Doties uz sadaļu "Operācijas obligāciju tirgū"Operācijas obligāciju tirgū

  Darījumi ar obligācijām1

  ABLV Bank, AS emitētās obligācijas:


      obligācijas, nominētas USD

  50 USD2

      obligācijas, nominētas EUR

  50 EUR2

  Citu emitentu obligācijas:

      obligācijas, nominētas USD

  0,08% (min. 100 USD)

      obligācijas, nominētas EUR

  0,08% (min. 100 EUR)

      obligācijas, nominētas RUB

  0,20% (min. 50 USD)3

      obligācijas, nominētas citā valūtā

  informācija pieejama pēc pieprasījuma


  1 Atsevišķos regulētos tirgos var tikt piemērotas papildu nodevas (piemēram, Stamp Duty, Financial Transaction Tax u. tml.) un komisijas maksas.
  2 Komisiju nepiemēro rīkojumiem, kas iesniegti sākotnējā izvietošanā publiskā piedāvājuma ietvaros.
  3 Minimālo komisiju nepiemēro darījumiem, kas veikti, izmantojot elektronisko tirdzniecības platformu.


  Elektroniskās tirdzniecības platformas1
  Trader ABLV pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 10 EUR (mēnesī)
  QTrader pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 70 USD (mēnesī)
  mobilā aplikācija bez maksas
  Quik Trader ABLV pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 300 RUB (mēnesī)
  Orbis Trader ABLV pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 10 USD (mēnesī)


  1 Papildu komisija par pieeju pie noteikto biržu datiem ar elektronisko tirdzniecības platformu starpniecību var tikt ieturēta saskaņā ar attiecīgās biržas noteikumiem. Papildu informācija ir pieejama pēc pieprasījuma.


  Papildu pakalpojumi

  Komisija par finanšu instrumentu darījuma izdevīgāku cenu1

  100% no starpības starp cenu, ko uzrādījis klients, un faktisko finanšu instrumentu darījuma cenu

  Darījuma apstiprinājums internetbankā vai uz e-pastu

  bez maksas

  Citi pakalpojumi

  informācija pieejama pēc pieprasījuma


  1 Komisiju piemēro tikai profesionālo klientu ierobežojošiem rīkojumiem un ietur, veicot galīgo norēķinu par darījumu. Komisiju nepiemēro rīkojumiem, kuri iesniegti, izmantojot elektronisko tirdzniecības platformu (izņemot Trader ABLV).

  Doties uz sadaļu "Operācijas akciju, ETF un iespējas līgumu uz akcijām tirgū"Operācijas akciju, ETF un iespējas līgumu uz akcijām tirgū

  Darījumi ar akcijām, t.sk. ETF (Exchange Traded Funds)1, 2

  Krievija


      akcijas, t.sk. ETF, nominētas USD

  0,25% (min. 50 USD)

      akcijas, t.sk. ETF, nominētas RUB

  0,20% (min. 50 USD)3

  ASV (ASV biržas, OTC)


      akcijas cena ir līdz 1,00 USD (ieskaitot) 0,010 USD par akciju (min. 50 USD)
      akcijas cena ir virs 1,00 līdz 5,00 USD (ieskaitot) 0,015 USD par akciju (min. 50 USD)
      akcijas cena ir virs 5,00 USD 0,025 USD par akciju (min. 50 USD)

  Kanāda

  0,35% (min. 60 CAD)

  Lielbritānija


      akcijas, t.sk. ETF, nominētas GBP

  0,35% (min. 50 GBP)

      akcijas, t.sk. ETF, nominētas USD

  0,35% (min. 50 USD)

  Šveice, Dānija, Norvēģija, Zviedrija, citas eirozonas valstis (izņemot Grieķiju)

  0,35% (min. 50 EUR)

  Latvija, Igaunija, Lietuva

  0,35% (min. 25 EUR)

  Citas valstis

  informācija pieejama pēc pieprasījuma


  1 Atsevišķos regulētos tirgos var tikt piemērotas papildu nodevas (piemēram, Stamp Duty, Financial Transaction Tax u. tml.) un komisijas maksas.
  2 Komisiju ietur darījuma valūtā par visām akcijām, kas tiek kotētas attiecīgās valsts regulētajā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, neatkarīgi no emitenta rezidentvalsts. Gadījumā, ja tiek piemērota minimāli noteiktā komisija un komisijas valūta atšķiras no darījuma valūtas, komisiju ietur darījumu valūtā, ņemot vērā Bloomberg kursu darījuma noslēgšanas dienā.
  3 Minimālo komisiju nepiemēro darījumiem, kas veikti, izmantojot elektronisko tirdzniecības platformu.


  Darījumi ar atvasinātiem finanšu instrumentiem1

  Iespējas līgumi (options) uz ASV akcijām

  2,50 USD par līgumu (min. 30 USD)

  Iespējas līgumi (options) uz Eiropas akcijām

  5 EUR par līgumu (min. 30 EUR)2

  Darījumi ar nākotnes līgumiem (futures) un iespējas līgumiem uz nākotnes līgumiem:

      CBOT, eCBOT, CBOE, CME, CME Globex, ICE, NYMEX, NYBOT, LME

  15 USD par līgumu2

      EUREX, EURONEXT-Paris, EURONEXT.liffe

  15 EUR par līgumu2

      Krievija / Maskavas Birža (FORTS)3 10 RUB par līgumu4

      Citas biržas

  informācija pieejama pēc pieprasījuma

  Darījumi ar nākotnes līgumiem uz kriptovalūtu (CBOE, CME Globex)

  50 USD par līgumu2


  1 Atsevišķos regulētos tirgos var tikt piemērotas papildu nodevas (piemēram, Stamp Duty, Financial Transaction Tax u. tml.) un komisijas maksas.
  2 Komisiju ietur nākotnes / iespējas līguma valūtā par katru nākotnes / iespējas līgumu pirkšanas vai pārdošanas darījumu, ņemot vērā Bloomberg kursu darījuma noslēgšanas dienā.
  3 Slēgt darījumus iespējams tikai, izmantojot elektronisko tirdzniecības platformu Quik Trader ABLV. Nokavējuma procenti, izveidojoties nepietiekama nodrošinājuma situācijai, saskaņā ar starpnieksabiedrības tarifiem, sastāda 0,2% no nepietiekama nodrošinājuma summas dienā.
  4 Neieskaitot biržas un citas komisijas, kas radušās izpildot klienta rīkojumu.


  Elektroniskās tirdzniecības platformas1
  Trader ABLV pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 10 EUR (mēnesī)
  QTrader pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 70 USD (mēnesī)
  mobilā aplikācija bez maksas
  Quik Trader ABLV pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 300 RUB (mēnesī)
  Orbis Trader ABLV pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 10 USD (mēnesī)


  1 Papildu komisija par pieeju pie noteikto biržu datiem ar elektronisko tirdzniecības platformu starpniecību var tikt ieturēta saskaņā ar attiecīgās biržas noteikumiem. Papildu informācija ir pieejama pēc pieprasījuma.


  Papildu pakalpojumi

  Komisija par finanšu instrumentu darījuma izdevīgāku cenu1

  100% no starpības starp cenu, ko uzrādījis klients, un faktisko finanšu instrumentu darījuma cenu

  Darījuma apstiprinājums internetbankā vai uz e-pastu

  bez maksas

  Citi pakalpojumi

  informācija pieejama pēc pieprasījuma


  1 Komisiju piemēro tikai profesionālo klientu ierobežojošiem rīkojumiem un ietur, veicot galīgo norēķinu par darījumu. Komisiju nepiemēro rīkojumiem, kuri iesniegti, izmantojot elektronisko tirdzniecības platformu (izņemot Trader ABLV).

  Doties uz sadaļu "Operācijas ar nākotnes līgumiem un iespējas līgumiem uz nākotnes līgumiem"Operācijas ar nākotnes līgumiem un iespējas līgumiem uz nākotnes līgumiem

  Darījumi ar atvasinātiem finanšu instrumentiem1

  Iespējas līgumi (options) uz ASV akcijām

  2,50 USD par līgumu (min. 30 USD)

  Iespējas līgumi (options) uz Eiropas akcijām

  5 EUR par līgumu (min. 30 EUR)2

  Darījumi ar nākotnes līgumiem (futures) un iespējas līgumiem uz nākotnes līgumiem:

      CBOT, eCBOT, CBOE, CME, CME Globex, ICE, NYMEX, NYBOT, LME

  15 USD par līgumu2

      EUREX, EURONEXT-Paris, EURONEXT.liffe

  15 EUR par līgumu2

      Krievija / Maskavas Birža (FORTS)3 10 RUB par līgumu4

      Citas biržas

  informācija pieejama pēc pieprasījuma

  Darījumi ar nākotnes līgumiem uz kriptovalūtu (CBOE, CME Globex)

  50 USD par līgumu2


  1 Atsevišķos regulētos tirgos var tikt piemērotas papildu nodevas (piemēram, Stamp Duty, Financial Transaction Tax u. tml.) un komisijas maksas.
  2 Komisiju ietur nākotnes / iespējas līguma valūtā par katru nākotnes / iespējas līgumu pirkšanas vai pārdošanas darījumu, ņemot vērā Bloomberg kursu darījuma noslēgšanas dienā.
  3 Slēgt darījumus iespējams tikai, izmantojot elektronisko tirdzniecības platformu Quik Trader ABLV. Nokavējuma procenti, izveidojoties nepietiekama nodrošinājuma situācijai, saskaņā ar starpnieksabiedrības tarifiem, sastāda 0,2% no nepietiekama nodrošinājuma summas dienā.
  4 Neieskaitot biržas un citas komisijas, kas radušās izpildot klienta rīkojumu.


  Elektroniskās tirdzniecības platformas1
  Trader ABLV pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 10 EUR (mēnesī)
  QTrader pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 70 USD (mēnesī)
  mobilā aplikācija bez maksas
  Quik Trader ABLV pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 300 RUB (mēnesī)
  Orbis Trader ABLV pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 10 USD (mēnesī)


  1 Papildu komisija par pieeju pie noteikto biržu datiem ar elektronisko tirdzniecības platformu starpniecību var tikt ieturēta saskaņā ar attiecīgās biržas noteikumiem. Papildu informācija ir pieejama pēc pieprasījuma.


  Papildu pakalpojumi

  Komisija par finanšu instrumentu darījuma izdevīgāku cenu1

  100% no starpības starp cenu, ko uzrādījis klients, un faktisko finanšu instrumentu darījuma cenu

  Darījuma apstiprinājums internetbankā vai uz e-pastu

  bez maksas

  Citi pakalpojumi

  informācija pieejama pēc pieprasījuma


  1 Komisiju piemēro tikai profesionālo klientu ierobežojošiem rīkojumiem un ietur, veicot galīgo norēķinu par darījumu. Komisiju nepiemēro rīkojumiem, kuri iesniegti, izmantojot elektronisko tirdzniecības platformu (izņemot Trader ABLV).

  Doties uz sadaļu "Operācijas ar ABLV Asset Management, IPAS pārvaldāmajiem ieguldījumu fondiem"Operācijas ar ABLV Asset Management, IPAS pārvaldāmajiem ieguldījumu fondiem

  Darījumi ar ABLV Asset Management, IPAS pārvaldāmajiem ieguldījumu fondiem
  Komisija par ieguldījumu apliecību emisiju:
      ABLV Emerging Markets USD Bond Fund
      ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund
  1,00%
      ABLV Global Corporate USD Bond Fund 1,00%
      ABLV European Corporate EUR Bond Fund 1,00%
      ABLV High Yield CIS USD Bond Fund 1,00%
      ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund 1,00%
      ABLV Global USD Stock Index Fund
      ABLV Global EUR Stock Index Fund
  1,50%
      ABLV US Industry USD Equity Fund 1,50%
      ABLV European Industry EUR Equity Fund 1,50%
      ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund 1,50%
  Komisija par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu bez maksas

  Darījumi ar citu pārvaldītāju ieguldījumu fondu apliecībām

  Citu pārvaldītāju ieguldījumu fondu apliecību pirkšana / pārdošana

  informācija pieejama pēc pieprasījuma


  Elektroniskās tirdzniecības platformas1
  Trader ABLV pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 10 EUR (mēnesī)
  QTrader pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 70 USD (mēnesī)
  mobilā aplikācija bez maksas
  Quik Trader ABLV pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 300 RUB (mēnesī)
  Orbis Trader ABLV pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 10 USD (mēnesī)


  1 Papildu komisija par pieeju pie noteikto biržu datiem ar elektronisko tirdzniecības platformu starpniecību var tikt ieturēta saskaņā ar attiecīgās biržas noteikumiem. Papildu informācija ir pieejama pēc pieprasījuma.


  Papildu pakalpojumi

  Komisija par finanšu instrumentu darījuma izdevīgāku cenu1

  100% no starpības starp cenu, ko uzrādījis klients, un faktisko finanšu instrumentu darījuma cenu

  Darījuma apstiprinājums internetbankā vai uz e-pastu

  bez maksas

  Citi pakalpojumi

  informācija pieejama pēc pieprasījuma


  1 Komisiju piemēro tikai profesionālo klientu ierobežojošiem rīkojumiem un ietur, veicot galīgo norēķinu par darījumu. Komisiju nepiemēro rīkojumiem, kuri iesniegti, izmantojot elektronisko tirdzniecības platformu (izņemot Trader ABLV).

  Doties uz sadaļu "Dārgmetālu konti"Dārgmetālu konti

  Dārgmetālu konts

  Konta atvēršana

  bez maksas

  Konta apkalpošana1


      XAU (zelts), XPT (platīns), XPD (pallādijs)

  0,4% (gadā)

      XAG (sudrabs)

  0,8% (gadā)

  Dārgmetālu pārvedumi2


      iekšbankas pārvedums

  bez maksas

      no konta citā bankā uz ABLV Bank, AS, kontu

  faktiskās izmaksas3

      no ABLV Bank, AS, konta uz kontu citā bankā

  0,1% no tirgus vērtības4 (min.100 USD)

  Konta slēgšana

  bez maksas


  1 Komisiju aprēķina, pamatojoties uz dārgmetāla daudzumu kontā, un ietur katra mēneša pēdējā datumā USD valūtā atbilstoši dārgmetāla cenai komisijas ieturēšanas dienā. Pēc klienta pieprasījuma komisiju var ieturēt citā valūtā, šajā gadījumā komisijas apmēru klienta izvēlētās valūtas ekvivalentā aprēķina pēc Eiropas Centrālās bankas attiecīgās valūtas pirkšanas kursa tekošā mēneša pēdējā dienā.
  2 Ja Bankā pārveduma rīkojums saņemts Bankas darba dienā līdz 17:00 (pēc Latvijas laika), tad par tā pieņemšanas izpildei datumu uzskata to pašu Bankas darba dienu, bet, ja pēc 17:00 (pēc Latvijas laika), tad – nākamo Bankas darba dienu.
  3 Faktiskās izmaksas tiek ieturētas starpnieksabiedrības piemērojamajā valūtā.
  4 Tirgus vērtību nosaka pārveduma izpildes dienā. Ja tirgus vērtība nav noteikta, tad Banka to nosaka patstāvīgi. Komisiju ietur USD valūtā. Ja no komisijas maksas nepieciešams ieturēt nodokļus, nodevas vai citus tiem pielīdzināmus maksājumus, Banka ir tiesīga ieturēt šos maksājumus ABLV Bank, AS, vispārējos darījumu noteikumos noteiktajā kārtībā, attiecīgi palielinot komisijas maksas apmēru.

  Doties uz sadaļu "Ieguldījumu zelta glabāšana"Ieguldījumu zelta glabāšana

  Ieguldījumu dārgmetāli1

  Ieguldījumu zelta glabāšana2

  0,24% (gadā)

  Ieguldījumu zelta iekšbankas pārvedums

  100 EUR (par vienu stieni)


  1 Pakalpojums pieejams tikai juridiskām personām.
  2 Komisiju aprēķina, pamatojoties uz portfeļa ikmēneša vidējās tirgus vērtības ekvivalentu EUR valūtā un ietur katru mēnesi USD valūtā, ja klients nav pieteicis citu valūtu komisijas ieturēšanai. Aprēķinot portfeļa vidējo tirgus vērtību un ieturot komisiju, piemēro Eiropas Centrālās bankas attiecīgās valūtas kursu attiecīgajā mēneša dienā.

 • Elektroniskā tirdzniecība

  Doties uz sadaļu "Elektroniskā tirdzniecība"Elektroniskā tirdzniecība

  Elektroniskās tirdzniecības platformas1
  Trader ABLV pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 10 EUR (mēnesī)
  QTrader pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 70 USD (mēnesī)
  mobilā aplikācija bez maksas
  Quik Trader ABLV pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 300 RUB (mēnesī)
  Orbis Trader ABLV pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 10 USD (mēnesī)


  1 Papildu komisija par pieeju pie noteikto biržu datiem ar elektronisko tirdzniecības platformu starpniecību var tikt ieturēta saskaņā ar attiecīgās biržas noteikumiem. Papildu informācija ir pieejama pēc pieprasījuma.


  Papildu pakalpojumi

  Komisija par finanšu instrumentu darījuma izdevīgāku cenu1

  100% no starpības starp cenu, ko uzrādījis klients, un faktisko finanšu instrumentu darījuma cenu

  Darījuma apstiprinājums internetbankā vai uz e-pastu

  bez maksas

  Citi pakalpojumi

  informācija pieejama pēc pieprasījuma


  1 Komisiju piemēro tikai profesionālo klientu ierobežojošiem rīkojumiem un ietur, veicot galīgo norēķinu par darījumu. Komisiju nepiemēro rīkojumiem, kuri iesniegti, izmantojot elektronisko tirdzniecības platformu (izņemot Trader ABLV).


  Darījumi ar obligācijām1

  ABLV Bank, AS emitētās obligācijas:


      obligācijas, nominētas USD

  50 USD2

      obligācijas, nominētas EUR

  50 EUR2

  Citu emitentu obligācijas:

      obligācijas, nominētas USD

  0,08% (min. 100 USD)

      obligācijas, nominētas EUR

  0,08% (min. 100 EUR)

      obligācijas, nominētas RUB

  0,20% (min. 50 USD)3

      obligācijas, nominētas citā valūtā

  informācija pieejama pēc pieprasījuma


  1 Atsevišķos regulētos tirgos var tikt piemērotas papildu nodevas (piemēram, Stamp Duty, Financial Transaction Tax u. tml.) un komisijas maksas.
  2 Komisiju nepiemēro rīkojumiem, kas iesniegti sākotnējā izvietošanā publiskā piedāvājuma ietvaros.
  3 Minimālo komisiju nepiemēro darījumiem, kas veikti, izmantojot elektronisko tirdzniecības platformu.


  Darījumi ar akcijām, t.sk. ETF (Exchange Traded Funds)1, 2

  Krievija


      akcijas, t.sk. ETF, nominētas USD

  0,25% (min. 50 USD)

      akcijas, t.sk. ETF, nominētas RUB

  0,20% (min. 50 USD)3

  ASV (ASV biržas, OTC)


      akcijas cena ir līdz 1,00 USD (ieskaitot) 0,010 USD par akciju (min. 50 USD)
      akcijas cena ir virs 1,00 līdz 5,00 USD (ieskaitot) 0,015 USD par akciju (min. 50 USD)
      akcijas cena ir virs 5,00 USD 0,025 USD par akciju (min. 50 USD)

  Kanāda

  0,35% (min. 60 CAD)

  Lielbritānija


      akcijas, t.sk. ETF, nominētas GBP

  0,35% (min. 50 GBP)

      akcijas, t.sk. ETF, nominētas USD

  0,35% (min. 50 USD)

  Šveice, Dānija, Norvēģija, Zviedrija, citas eirozonas valstis (izņemot Grieķiju)

  0,35% (min. 50 EUR)

  Latvija, Igaunija, Lietuva

  0,35% (min. 25 EUR)

  Citas valstis

  informācija pieejama pēc pieprasījuma


  1 Atsevišķos regulētos tirgos var tikt piemērotas papildu nodevas (piemēram, Stamp Duty, Financial Transaction Tax u. tml.) un komisijas maksas.
  2 Komisiju ietur darījuma valūtā par visām akcijām, kas tiek kotētas attiecīgās valsts regulētajā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, neatkarīgi no emitenta rezidentvalsts. Gadījumā, ja tiek piemērota minimāli noteiktā komisija un komisijas valūta atšķiras no darījuma valūtas, komisiju ietur darījumu valūtā, ņemot vērā Bloomberg kursu darījuma noslēgšanas dienā.
  3 Minimālo komisiju nepiemēro darījumiem, kas veikti, izmantojot elektronisko tirdzniecības platformu.


  Darījumi ar atvasinātiem finanšu instrumentiem1

  Iespējas līgumi (options) uz ASV akcijām

  2,50 USD par līgumu (min. 30 USD)

  Iespējas līgumi (options) uz Eiropas akcijām

  5 EUR par līgumu (min. 30 EUR)2

  Darījumi ar nākotnes līgumiem (futures) un iespējas līgumiem uz nākotnes līgumiem:

      CBOT, eCBOT, CME, CME Globex, ICE, NYMEX, NYBOT

  15 USD par līgumu2

      EUREX, EURONEXT-Paris, EURONEXT.liffe

  15 EUR par līgumu2

      Krievija / Maskavas Birža (FORTS)3 10 RUB par līgumu4

      Citas biržas

  informācija pieejama pēc pieprasījuma

  Naftas produktu SWAP līgumi (CME, ICE)

  informācija pieejama pēc pieprasījuma


  1 Atsevišķos regulētos tirgos var tikt piemērotas papildu nodevas (piemēram, Stamp Duty, Financial Transaction Tax u. tml.) un komisijas maksas.
  2 Komisiju ietur nākotnes / iespējas līguma valūtā par katru nākotnes / iespējas līgumu pirkšanas vai pārdošanas darījumu, ņemot vērā Bloomberg kursu darījuma noslēgšanas dienā.
  3 Slēgt darījumus iespējams tikai, izmantojot elektronisko tirdzniecības platformu Quik Trader ABLV. Nokavējuma procenti, izveidojoties nepietiekama nodrošinājuma situācijai, saskaņā ar starpnieksabiedrības tarifiem, sastāda 0,2% no nepietiekama nodrošinājuma summas dienā.
  4 Neieskaitot biržas un citas komisijas, kas radušās izpildot klienta rīkojumu.

 • Vērtspapīru glabāšana

  Doties uz sadaļu "Vērtspapīru glabāšana"Vērtspapīru glabāšana

  Finanšu instrumentu konts

  Konta atvēršana

  bez maksas

  Individuālā konta atvēršana centrālajā vērtspapīru depozitārijā1 informācija pieejama pēc pieprasījuma

  Konta apkalpošana

  bez maksas

  Finanšu instrumentu glabāšana2
      Nasdaq CSD SE glabātie finanšu instrumenti:

          ABLV Asset Management, IPAS atvērto fondu ieguldījumu apliecības

  bez maksas

          ABLV Bank, AS emitētās subordinētās obligācijas

  bez maksas

          ABLV Bank, AS emitētie citi finanšu instrumenti

  0,06% (gadā)

          citi finanšu instrumenti

  0,12% (gadā)

      Citi finanšu instrumenti

  0,24% (gadā)

  Finanšu instrumentu pārvedumi3:

      iekšbankas pārvedums

  bez maksas

      starp ABLV Bank, AS un ABLV Bank Luxembourg, S.A. kontiem

  faktiskās izmaksas4

      no konta citā bankā uz ABLV Bank, AS kontu

  faktiskās izmaksas5

      no ABLV Bank, AS konta uz kontu citā bankā

  0,1% no tirgus vērtības6 (min. 50 EUR)

  Konta slēgšana

  bez maksas


  1 Centrālais vērtspapīru depozitārijs — starpnieksabiedrība, pie kuras Banka tur klientu finanšu instrumentus, un kurai ir piešķirts centrālā vērtspapīru depozitārija (Central Securities Depositary — CSD) statuss saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem.
  2 Komisiju aprēķina, pamatojoties uz portfeļa ikmēneša vidējās tirgus vērtības ekvivalentu EUR valūtā. Komisiju ietur katru mēnesi EUR valūtā, ja klients nav pieteicis citu valūtu komisijas ieturēšanai. Portfeļiem tirdzniecības platformai Quik Trader ABLV komisiju ietur RUB valūtā. Aprēķinot portfeļa vidējo tirgus vērtību un ieturot komisiju, piemēro Eiropas Centrālās bankas attiecīgās valūtas kursu attiecīgajā mēneša dienā.
  No ABLV Asset Management, IPAS, klientiem un ABLV Asset Management, IPAS, pārvaldāmiem atvērtiem ieguldījumu fondiem komisiju neietur.
  3 Ja Bankā pārveduma rīkojums saņemts Bankas darba dienā līdz 17:00 (pēc Latvijas laika), tad par tā pieņemšanas izpildei datumu uzskata to pašu Bankas darba dienu, bet, ja pēc 17:00 (pēc Latvijas laika), tad – nākamo Bankas darba dienu.
  4 Faktiskās izmaksas tiek ieturētas starpnieksabiedrības piemērojamajā valūtā no pārveduma norakstīšanas konta.
  5 Faktiskās izmaksas tiek ieturētas finanšu instrumenta valūtā, ja tā ir USD, EUR vai RUB. Pārējos gadījumos komisiju ietur EUR valūtā, konvertējot pēc Bankas vispārējā kursa pārveduma izpildes dienā.
  6 Tirgus vērtību nosaka klienta pārveduma rīkojuma iesniegšanas dienā. Ja tirgus vērtība nav noteikta, tad Banka to nosaka patstāvīgi. Obligācijām tirgus vērtības aprēķinā neiekļauj uzkrāto kupona ienākumu. Komisiju ietur finanšu instrumenta valūtā, ja tā ir USD, EUR vai RUB. Pārējos gadījumos komisiju ietur EUR valūtā, konvertējot pēc Bankas vispārējā kursa pārveduma rīkojuma iesniegšanas dienā. Banka ir tiesīga ieturēt papildu komisijas maksu 0,1% no tirgus vērtības (min. 200 EUR) apmērā, ja finanšu instrumentu pārvedums tiek veikts, izmantojot atsevišķo starpnieksabiedrību pakalpojumus.

  Naudas konts

  Konta atvēršana

  bez maksas

  Konta apkalpošana

  bez maksas

  Paziņošana par darījumiem naudas kontā (SMS vai e-pasts) bez maksas

  Konta slēgšana

  bez maksas


  Pārskati

  Pārskats par ieguldījumu portfeļa stāvokli:


      regulārais internetbankā (reizi mēnesī / ceturksnī)

  bez maksas

      pēc pieprasījuma

  10 EUR (par pārskatu)

  Finanšu instrumentu darījumu pārskats (pēc pieprasījuma)

  10 EUR (par pārskatu)

  Dārgmetālu konta pārskats (pēc pieprasījuma)

  15 EUR (par pārskatu)

  Naudas konta pārskats (pēc pieprasījuma)

  15 EUR (par pārskatu)

  Cita satura pārskats (pēc pieprasījuma)

  100 EUR (par pārskatu)  Papildu pakalpojumi

  Izziņa par konta esamību

  20 EUR

  Cita satura izziņa

  100 EUR

  Citi pakalpojumi

  informācija pieejama pēc pieprasījuma

 • Finansēšana pret ieguldījumu portfeļa ķīlu

  Doties uz sadaļu "Finansēšana pret ieguldījumu portfeļa ķīlu"Finansēšana pret ieguldījumu portfeļa ķīlu

  Kapitāla lietošanas procentu likme

  Valūta       Fiksēta kapitāla lietošanas procentu likme (gadā)

  USD, EUR         5%

  GBP, CHF         6%

  RUB un citās valūtās       12%