Pakalpojumu cenrādis un dokumenti

Mūsu pakalpojumu aktuālos dokumentus un iesniegumu formas iesakām apskatīt un saglabāt turpmākam darbam, izmantojot programmu Adobe Reader.

Likvidējamās ABLV Bank, AS cenrādis pdf, 242 Kb

Likvidējamās ABLV Bank, AS cenrādis (spēkā no 01.01.2020) pdf, 203 Kb

 • Pakalpojumi kreditoriem un citām personām

  Doties uz sadaļu "Kases pakalpojumi"Kases pakalpojumi

  Kases operācijas

  Komisija
  Skaidras naudas izmaksa no naudas konta EUR (monētas un banknotes), USD (banknotes) un citās valūtās
  2%, min. 500 EUR
  Skaidras naudas izmaksa EUR (monētas un banknotes), USD (banknotes) un citās valūtās pārmaksas atgriešanai pēc visu saistību dzēšanas1  
  bezmaksas
  Skaidras naudas EUR (monētas un banknotes) iemaksa (spēkā līdz 31.12.2019)
  3 EUR
  Skaidras naudas EUR (monētas un banknotes) iemaksa (stājas spēkā ar 01.01.2020)
  0,5%, min 6 EUR

  Skaidras naudas USD (banknotes) iemaksa (spēkā līdz 31.12.2019)

  1%, min. 10 EUR


  1 Tikai trešo personu līdzekļu izmaksa. Naudas līdzekļu izmaksa konta atlikuma valūtā, ja tā ir pieejama kasē.

  Doties uz sadaļu "Autorizācijas rīki"Internetbanka un izziņas


  Izziņas

  Komisija

  Izziņa par konta statusu

  50 EUR + PVN

  Cita satura izziņa vai vēstule
  100 EUR + PVN

  Izziņas notariāls apliecinājums, dokumentu tulkojumi vai citi trešo personu sniegtie pakalpojumi

  50 EUR + PVN + faktiskie izdevumi  Pārskati vai izraksti

  Komisija

  Regulārais pārskats par ieguldījumu portfeļa stāvokli (reizi mēnesī / ceturksnī)1

  bezmaksas

  Pārskats vai izraksts pēc pieprasījuma
  100 EUR + PVN


  Internetbanka un autorizācijas rīki

  Komisija

  Internetbankas pieslēgšana, atbloķēšana un paroles maiņa

  bezmaksas

  Autorizācijas rīku izsniegšana, aizvietošana, atbloķēšana
  bezmaksas


  Kurjerpasts2

  Komisija

  Sūtījums pa Latviju

  10 EUR + PVN

  Sūtījums uz citu valsti
  60 EUR + PVN

  1Regulārā pārskata par ieguldījumu portfeļa stāvokli saņemšana ir iespējama tikai internetbankā.

  2Sūtījuma maksimālais svars ir 1,5 kg.

  Doties uz sadaļu "Pakalpojumi kreditoriem un citām personām"Maksājumi


  Maksājumi

  Komisija
  Izejošais maksājums pārmaksas atgriešanai pēc visu saistību atmaksas1  faktiskās izmaksas, min. 0,50 EUR

  1Komisiju ietur no maksājuma summas.

  Doties uz sadaļu "Pakalpojumi kreditoriem un citām personām"Kreditora prasījuma pārejas apstrāde


  Kreditora prasījuma pārejas un kreditora pārreģistrāciju pamatojošo dokumentu izskatīšana1

  Komisija

  Ja dokumenti noformēti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem:

  Līgums par prasījuma pāreju, ja visas iesaistītās puses ir fiziskas personas
  1 000 EUR + PVN
  Līgums par prasījuma pāreju, pārējos gadījumos
  2 000 EUR + PVN
  Mantojuma apliecība 
  200 EUR + PVN
  Likvidāciju pamatojošie dokumenti
  1 000 EUR + PVN
  Ja dokumenti noformēti saskaņā ar citas jurisdikcijas normatīvajiem aktiem: 

  Līgums par prasījuma pāreju, ja visas iesaistītās puses ir fiziskas personas 
  2 000 EUR + PVN
  Līgums par prasījuma pāreju, pārējos gadījumos 
  4 000 EUR + PVN
  Mantojuma apliecība 
  2 000 EUR + PVN
  Likvidāciju pamatojošie dokumenti
  5 000 EUR + PVN
  Kreditora jurisdikcijas maiņa (redomicilācija)
  2 000 EUR + PVN


  1Komisijas piemēro saskaņā ar “Likvidējamās ABLV Bank, AS vispārējiem likvidācijas noteikumiem” (NOT.300). Komisiju ietur par vienu dokumentu komplektu, kurā ietilpst dokumenti, kas attiecas uz katru atsevišķu atzīta kreditora prasījuma pārejas darījumu.

 • Kredīti/Saistības

  Doties uz sadaļu "Kredīti/Saistības"Privātpersonu hipotekārie kredīti


  Hipotēku kredīti

  Komisija

  Nosacījumu izmaiņas: atmaksas datuma maiņa

  50 EUR

  Nosacījumu izmaiņas nodrošinājuma līgumos,
  t.sk. ķīlas devēja maiņa, kredīta / nodrošinājuma līguma pārjaunojums
  1% no kredīta atlikuma, min. 500 EUR

  Nosacījumu izmaiņas: citu nosacījumu maiņa

  1% no kredīta atlikuma, min. 200 EUR

  Papildu nodrošinājuma noformēšana
  bez maksas
  Dokumentu apstrāde daļējas vai pilnas pirmstermiņa atmaksas gadījumā
  bez maksas
  Ķīlas dzēšanas noformēšana Zemesgrāmatā
  30 EUR + PVN
  Ķīlas nodibināšanas, pārjaunošanas vai dzēšanas noformēšana Latvijas vai citu valstu publiskajos reģistros
  faktiskie izdevumi
  Refinansēšanas vienošanās noformēšana vai saskaņošana1
  1 000 EUR
  Darījumu konta līguma saskaņošana (t.sk. ar to saistīto piekrišanu un izziņu izsniegšana)
  1 000 EUR
  Plānveida privatizācija klienta vārdā
  50 EUR + PVN + faktiskie izdevumi
  Ķīlas priekšmeta apsekošana
  50 EUR + PVN
  Piekrišanas sagatavošana2


     darbībām ar ieķīlāto nekustamo īpašumu
  50 EUR + PVN
     citiem mērķiem
  pēc vienošanās, min. 50 EUR + PVN  Patērētāju kredīti

  Komisija

  Nosacījumu izmaiņas

  50 EUR


  1Komisiju piemēro gadījumos, kad klients refinansē savas saistības pret Sabiedrību uz citu kredītiestādi vai kad tiek pārdots nodrošinājums, kas nodrošina saistību pret Sabiedrību izpildi, un pārdošanas summa tiek novirzīta klienta saistību pret Sabiedrību izpildei, un par attiecīgo darījumu tiek slēgta starpbanku vienošanās.

  2Ja nepieciešama dokumenta notariāla apstiprināšana, papildus klients apmaksā notāra pakalpojumus

 • Apdrošināšana

  Doties uz sadaļu "Apdrošināšana"Apdrošināšana

  Pakalpojumu komisijas  
  Apdrošināšanas polises noformēšana bez maksas
  Akceptēta apdrošinātāja iesniegtās polises pārbaude1 bez maksas
  Neakceptēta apdrošinātāja iesniegtās polises pārbaude 150 EUR


  1 Ar likvidējamās ABLV Bank, AS akceptēto apdrošināšanas sabiedrību sarakstu var iepazīties Sabiedrības tīmekļa vietnē vai vēršoties Sabiedrībā.


  Nosacījumi ieķīlāta īpašuma apdrošināšanai  
  Maksimālais pieļaujamais pašrisks:  
      dzīvoklim 150 EUR
      privātmājai 750 EUR
      komercobjektam nosaka individuāli
  Atjaunošanas vērtība par 1 m2  
      dzīvoklim, privātmājai 1 000 EUR
      komercobjektam nosaka individuāli