Pakalpojumu cenrādis un dokumenti

Mūsu pakalpojumu aktuālos dokumentus un iesniegumu formas iesakām apskatīt un saglabāt turpmākam darbam, izmantojot programmu Adobe Reader.

Izvēlieties pakalpojumu veidu
Bankas pakalpojumi
Ieguldījumi
 • Norēķinu un kases pakalpojumi

  Doties uz sadaļu "Norēķinu konts"Norēķinu konts

  Pakalpojumu cenrādis Latvijas klientiem

  Norēķinu konta atvēršana


  Fiziskā persona

  Juridiskā persona

  Norēķinu konta atvēršana

  30 EUR1

  70 EUR

  Internetbankas pieslēgšanabez maksasbez maksas

  Telefonbankas pieslēgšana

  bez maksas

  bez maksas

  Pirmās elektroniskās kodu kartes izsniegšana

  bez maksas

  bez maksas


  1 18 – 25 (ieskaitot) gadus vecai fiziskai personai, kurai līdz 17 (ieskaitot) gadu vecumam ir atvērts kartes konts un uz pieteikuma norēķinu konta atvēršanai iesniegšanas brīdi ir aktīva maksājumu karte vai atvērts krājkonts vai finanšu instrumentu konts, konta atvēršana un apkalpošana ir bez maksas.


  Norēķinu konta apkalpošana


  Fiziskā persona

  Juridiskā persona

  Norēķinu konta apkalpošana (mēnesī)

  10 EUR1, 2

  10 EUR

  Internetbankas apkalpošanabez maksasbez maksas

  Telefonbankas apkalpošana

  bez maksas

  bez maksas

  Paziņošana par darījumiem norēķinu kontā (SMS vai e-pasts)

  bez maksas

  bez maksas

  Lietotāja koda atbloķēšana un paroles maiņa pieejai internetbankai bez maksas
  bez maksas
  Norēķinu konta paroles maiņa bez maksas
  bez maksas


  1 18 – 25 (ieskaitot) gadus vecai fiziskai personai, kurai līdz 17 (ieskaitot) gadu vecumam ir atvērts kartes konts un uz pieteikuma norēķinu konta atvēršanai iesniegšanas brīdi ir aktīva maksājumu karte vai atvērts krājkonts vai finanšu instrumentu konts, konta atvēršana un apkalpošana ir bez maksas.
  2 Fiziskai personai, kurai ir ilgtermiņa kredīta saistības, kredītkarte MasterCard Gold, Visa Gold vai Premium karte, vai arī depozītu, krājkontu atlikumu un vērtspapīru pozīciju kopējā summa pārsniedz 50 000 EUR, konta apkalpošana ir bez maksas.


  Autorizācijas rīki

  Elektroniskā kodu karte Digipass GO 100 papildu kartes izsniegšana vai maiņa 35 EUR

  Digipass 270 vai Digipass 300 Comfort

  izsniegšana vai maiņa

  35 EUR

  atbloķēšana

  7 EUR

  Mobilais Digipass izsniegšana bez maksas

  Izziņas, izraksti un pārskati

  Regulārais konta izraksts internetbankā vai pa e-pastu

  bez maksas

  Konta pārskats internetbankā

  bez maksas

  Apliecināts konta izraksts vai pārskats pēc pieprasījuma

  par tekošo kalendāra gadu 7 EUR

  par iepriekšējiem gadiem

  15 EUR

  Konta regulārā izraksta vai pārskata apliecinātu pielikumu (SWIFT u.c. maksājumu dokumentu) izsniegšana

  3 EUR par dokumentu

  Izziņa par kontu esamību, atlikumiem vai kartes izsniegšanu

  15 EUR

  Cita satura izziņa (t.sk. revidentam vai Valsts Ieņēmumu dienestam paredzētā)

  100 EUR

  Bankas rekomendācijas vēstule

  100 EUR


  Citi pakalpojumi

  Fiziskas personas paraksta parauga kartiņas nomaiņa

  7 EUR

  Paraksta parauga kartiņas nomaiņa fiziskai personai pārejot uz divu faktoru autentifikāciju internetbankā bez maksas

  Juridiskas personas parakstu paraugu kartiņas nomaiņa

  15 EUR

  Parakstu un zīmoga paraugu kartiņas nomaiņa juridiskai personai pārejot uz divu faktoru autentifikāciju internetbankā bez maksas

  Personu pilnvaru pārbaude

  35 EUR

  Valsts un pašvaldības institūciju inkaso rīkojuma apstrāde

  30 EUR

  Valsts un pašvaldības institūciju inkaso rīkojuma izpilde

  15 EUR
  LR komercreģistrā reģistrēta uzņēmuma amatpersonas tiesībspējas pārbaude 15 EUR

  Kurjerpasts1

  sūtījums pa Latviju

  5 EUR

  sūtījums uz citu Eiropas Savienības valsti 40 EUR
  sūtījums uz Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu 40 EUR
  sūtījums uz citu valsti 60 EUR

  Identifikācijas dokumentu tulkošanas nodrošināšana

  faktiskās izmaksas

  Dokumentu nosūtīšana pa faksu

  3 EUR par lapu

  Fiziskas personas konta slēgšana

  5 EUR

  Juridiskas personas konta slēgšana

  30 EUR

  Citi pakalpojumi

  informācija pieejama bankā pēc pieprasījuma


  1 Kurjerpasta pakalpojuma maksā ir ietverts PVN. Sūtījuma maksimālais svars ir 1,5 kg.

  Doties uz sadaļu "Maksājumi"Maksājumi

  Maksājumi starp klienta kontiem ABLV Bank, AS
  Maksājuma veids Internetbankā Citos gadījumos1 Iesniegšanas laiks Valutēšanas datums
  No kartes konta 2%, min. 5 EUR,
  maks. 1 000 EUR
  2%, min. 5 EUR,
  maks. 1 000 EUR
  18:30 T
  No cita konta bez maksas bez maksas 18:30 T


  1 Piemēro maksājumiem, kas iesniegti Bankas birojā, pa tālruni (tikai maksājumiem uz kontiem ABLV Bank, AS), pa faksu vai izmantojot Bankas darbinieka sagatavotu elektronisku maksājuma uzdevuma formu internetbankā.


  Maksājumi uz kontiem ABLV Bank, AS un ABLV Bank Luxembourg, S.A.
  Maksātājs un maksājuma valūta Internetbankā Citos gadījumos1 Iesniegšanas laiks Valutēšanas datums
  Fiziskā persona vai Latvijas juridiskā persona
      EUR, maksājums nepārsniedz 1 000 EUR bez maksas 5 EUR 18:30 T
      EUR, maksājums pārsniedz 1 000 EUR 0,20 EUR 5 EUR 18:30 T
      USD 5 EUR 15 EUR 18:30 T
      cita valūta 0,20 EUR 5 EUR 18:30 T
  Ārvalstu juridiskā persona
      USD 5 EUR 15 EUR 18:30 T
      cita valūta 1,50 EUR 10 EUR 18:30 T


  1 Piemēro maksājumiem, kas iesniegti Bankas birojā, pa tālruni (tikai maksājumiem uz kontiem ABLV Bank, AS), pa faksu vai izmantojot Bankas darbinieka sagatavotu elektronisku maksājuma uzdevuma formu internetbankā.


  Izejošie EUR maksājumi fiziskām personām un Latvijas juridiskām personām
  Maksājuma veids Internetbankā Citos gadījumos1 Iesniegšanas laiks Valutēšanas datums

  Saņēmēja banka ir EEZ2 ietvaros un maksājums nepārsniedz 1 000 EUR

    vienkāršais bez maksas 5 EUR
  18:30 T+1
    steidzamais bez maksas
  15 EUR 15:00 T
    ekspress3 50 EUR
  60 EUR 17:00 T

  Saņēmēja banka ir EEZ2 ietvaros un maksājums pārsniedz 1 000 EUR

    vienkāršais 0,35 EUR
  5 EUR
  18:30 T+1
    steidzamais 0,50 EUR
  15 EUR 15:00 T
    ekspress3 50 EUR
  60 EUR 17:00 T
  Saņēmēja banka ir ārpus EEZ2
    vienkāršais 15 EUR
  25 EUR 18:30 T+1
    steidzamais 30 EUR
  40 EUR 15:00 T
    ekspress3 50 EUR
  60 EUR 17:00 T


  1 Piemēro maksājumiem, kas iesniegti Bankas birojā, pa tālruni (tikai maksājumiem uz kontiem ABLV Bank, AS), pa faksu vai izmantojot Bankas darbinieka sagatavotu elektronisku maksājuma uzdevuma formu internetbankā.
  2 EEZ valstis — visas ES dalībvalstis (Austrija, Apvienotā Karaliste, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija), kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
  3 Ekspress maksājumus izpilda ārpus kārtas.


  Izejošie EUR maksājumi ārvalstu juridiskām personām
  Maksājuma veids Internetbankā Citos gadījumos1 Iesniegšanas laiks Valutēšanas datums
  Saņēmēja banka ir EEZ2 ietvaros un maksājums nepārsniedz 10 000 EUR
    vienkāršais 10 EUR 20 EUR 18:30 T+1
    steidzamais 20 EUR 30 EUR 15:00 T
    ekspress3 50 EUR 60 EUR 17:00 T
  Saņēmēja banka ir ārpus EEZ2 vai maksājums pārsniedz 10 000 EUR
    vienkāršais 15 EUR 25 EUR 18:30 T+1
    steidzamais 30 EUR 40 EUR 15:00 T
    ekspress3 50 EUR 60 EUR 17:00 T


  1 Piemēro maksājumiem, kas iesniegti Bankas birojā, pa tālruni (tikai maksājumiem uz kontiem ABLV Bank, AS), pa faksu vai izmantojot Bankas darbinieka sagatavotu elektronisku maksājuma uzdevuma formu internetbankā.
  2 EEZ valstis — visas ES dalībvalstis (Austrija, Apvienotā Karaliste, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija), kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
  3 Ekspress maksājumus izpilda ārpus kārtas.


  Izejošie USD maksājumi
  Maksātājs un maksājuma veids Internetbankā Citos gadījumos1 Iesniegšanas laiks Valutēšanas datums
  Fiziskā persona vai Latvijas juridiskā persona
    vienkāršais 40 USD 55 USD 18:30 T+1
    steidzamais 60 USD 75 USD 14:00 T
  Ārvalstu juridiskā persona
    vienkāršais 100 USD 115 USD 18:30 T+1
    steidzamais 150 USD 165 USD 14:00 T


  1 Piemēro maksājumiem, kas iesniegti Bankas birojā, pa tālruni (tikai maksājumiem uz kontiem ABLV Bank, AS), pa faksu vai izmantojot Bankas darbinieka sagatavotu elektronisku maksājuma uzdevuma formu internetbankā.


  Izejošie maksājumi citā valūtā
  Maksājuma veids un valūta Internetbankā Citos gadījumos1 Iesniegšanas laiks Valutēšanas datums
  Vienkāršais
      AMD, BYN, GEL, KZT, RUB, UAH 10 EUR 20 EUR 18:30 T+1
      AUD, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, GBP, HKD, ILS, JPY, NOK, PLN, SEK, THB, TRY 15 EUR 25 EUR 18:30 T+1
      NZD, SGD, ZAR
  15 EUR 25 EUR 15:00 T+1
      AED
  15 EUR
  25 EUR
  16:30
  T+2
  Steidzamais
      AMD, BYN, GEL, RUB, UAH 20 EUR 30 EUR 12:00 T
      CAD 30 EUR 40 EUR 18:30 T
      DKK, PLN 30 EUR 40 EUR 14:00 T
      CNY, THB 30 EUR 40 EUR 09:00 T
      CZK 30 EUR 40 EUR 11:30 T
      GBP 30 EUR 40 EUR 16:15 T
      ILS 30 EUR 40 EUR 14:00
  piektdienās 10:00
  T
      CHF, NOK, SEK 30 EUR 40 EUR 16:30 T
      TRY 30 EUR 40 EUR 15:00 T
  Ekspress2
      RUB 40 EUR 50 EUR 13:00 T


  1 Piemēro maksājumiem, kas iesniegti Bankas birojā, pa tālruni (tikai maksājumiem uz kontiem ABLV Bank, AS), pa faksu vai izmantojot Bankas darbinieka sagatavotu elektronisku maksājuma uzdevuma formu internetbankā.
  2 Ekspress maksājumus izpilda ārpus kārtas.


  Regulārie maksājumi un konta pārvaldīšana

  Regulāro maksājumu rīkojumu apstrāde

  bez maksas

  Maksājuma izpilde

  komisija par maksājumu internetbankā attiecīgajā valūtā


  Ienākošo maksājumu ieskaitīšana1

  Saņēmējs un maksājuma valūta  

  Fiziskā persona vai Latvijas juridiskā persona


      jebkura valūta

  bez maksas

  Ārvalstu juridiskā persona


      jebkurā valūtā no konta ABLV Bank Luxembourg, S.A.

  bez maksas

      USD, maksājums nepārsniedz 100 000 USD

  bez maksas

      USD, maksājums pārsniedz 100 000 USD

  10 USD2

      cita valūta

  bez maksas

  Papildu komisija, ja maksājuma rekvizīti norādīti neprecīzi (t.sk. ja saņēmēja konta numurs nav norādīts IBAN formātā)

      maksājums nepārsniedz 100 EUR vai ekvivalentu citā valūtā

  bez maksas

      maksājums pārsniedz 100 EUR vai ekvivalentu citā valūtā

  20 EUR


  1 Maksājumu apstrādā tajā pašā bankas darba dienā, ja tas ir saņemts līdz plkst. 18:30 (pēc Latvijas laika). Maksājuma summa kļūst pieejama klientam brīdī, kad bankā ir saņemts apstiprinājums par maksājuma ieskaitīšanu bankas korespondentkontā un maksājuma izpildei ir nepieciešamā informācija, bet ne agrāk par maksājuma valutēšanas datumu. Valutēšanas datums — maksājuma uzdevumā norādītais datums, bet ne agrāk par iepriekšējo darba dienu pirms maksājuma apstrādes datuma.

  2 Komisiju nepiemēro, ja maksājums saistīts ar dokumentārām operācijām.


  Maksājumu labojumi, atsaukums, izmeklēšana un atmaksa

  Maksājuma uz kontu ABLV Bank, AS atsaukšana vai atmaksa1

  10 EUR

  Cita maksājuma labojums, atsaukšana un izmeklēšana, ja tas veikts uz/no bankas, kas atrodas:

      Latvijā

  10 EUR

      ārpus Latvijas

  100 EUR + izmeklēšanas faktiskie izdevumi vai saskaņā ar korespondentbankas cenrādi

  Ienākošā maksājuma atmaksa

  komisija par attiecīgo vienkāršo maksājumu birojā


  1 Tikai saņemot piekrišanu no naudas līdzekļu saņēmēja, kuram tie ir ieskaitīti saskaņā ar sākotnējiem maksājuma rekvizītiem. Komisiju maksā pakalpojuma pieteicējs.

  Doties uz sadaļu "Valūtas konvertācija"Valūtas konvertācija

  Konvertācijas rīkojumu apstrādā tajā pašā bankas darba dienā, ja tas ir iesniegts bankā līdz plkst. 18:30 (pēc Latvijas laika). Ja rīkojums ir iesniegts pēc norādītā iesniegšanas laika, tiks uzskatīts, ka rīkojums ir iesniegts nākamajā bankas darba dienā. Veicot skaidras naudas valūtas konvertāciju, tiek piemērots kases operāciju pakalpojumu cenrādis.


  TOD, TOM, Spot darījumi


  Konvertējamā summa vai tās ekvivalents nepārsniedz 10 000 EUR1

  bankas vispārējais kurss

  Konvertējamā summa vai tās ekvivalents pārsniedz 10 000 EUR

  valūtas konvertācijas kurss pēc vienošanās ar banku vai bankas vispārējais kurss (pēc klienta izvēles)


  1 Internetbankā iesniegto rīkojumu apstrādā arī sestdienās, svētdienās un svētku dienās, ja tas ir saņemts līdz plkst.18:30 (pēc Latvijas laika). Ja šāds rīkojums ir saņemts pēc norādītā iesniegšanas laika, banka to apstrādā nākamajā kalendārajā dienā.


  Limit Order darījumi


  Darījuma summa

  min. 100 000 EUR

  Darījuma termiņš

  līdz 60 kalendārajām dienām

  Darījuma valūtu pāris pēc vienošanās ar banku

  Forward darījumi


  Darījuma summa

  min. 100 000 EUR

  Darījuma termiņš

  līdz 6 mēnešiem

  Darījuma valūtu pāris darījuma viena no pusēm — USD vai EUR,
  otrā — EUR, USD, GBP, RUB, JPY, CHF, AUD vai CAD
  Nodrošinājuma nosacījumi  
      INITL1

  5%

      MC2 2%
      SL3 1%
  Procenti par atlikumu Forward darījumu nodrošinājuma kontā, gadā 0%
  Kapitāla lietošanas procenti par tehnisko overdraftu Forward darījumu nodrošinājuma kontā, gadā 12%


  1 Initial Margin — minimālo maržinālo prasību līmenis nodrošinājumam, kurš nepieciešams Forward darījuma noslēgšanai un kuru aprēķina no visu klienta noslēgto Forward darījumu kopsummas pēc aktuālā valūtas kursa.
  2 Maintenance Margin — maržinālo prasību līmenis, kuru sasniedzot, banka ir tiesīga pieprasīt klientam palielināt noslēgto Forward darījumu nodrošinājumu.
  3 Stop Loss — maržinālo prasību līmenis, kuru sasniedzot, banka ir tiesīga vienpusēji bezakcepta kārtībā uzsākt klienta noslēgto Forward darījumu izbeigšanu.

  Doties uz sadaļu "Kases pakalpojumi"Kases pakalpojumi

  Skaidras naudas izmaksa1

  EUR (monētas un banknotes)

  0,2%, min. 3 EUR

  USD (banknotes)

  0,5%, min. 3 EUR

  AUD, CAD, CHF, GBP, DKK, NOK, SEK, RUB, PLN, CZK, JPY, SGD (banknotes)

  1%, min. 3 EUR


  1 Lai saņemtu skaidru naudu, kas pārsniedz 100 000 EUR / 100 000 USD, skaidras naudas izmaksa jāpiesaka Bankā vienu Bankas darba dienu iepriekš.


  Skaidras naudas iemaksa

  EUR (monētas un banknotes) iemaksa fiziskas personas kontā, kur maksātājs ir

     konta īpašnieks

  2 EUR

     jebkura cita persona

  3 EUR

  EUR (monētas un banknotes) iemaksa juridiskas personas kontā 3 EUR

  USD (banknotes)

  0,2%, min. 3 EUR, maks. 50 EUR

  AUD, CAD, CHF, GBP, DKK, NOK, SEK, RUB, PLN, CZK, JPY, SGD (banknotes)

  1%, min. 3 EUR


  Citi pakalpojumi

  Skaidras naudas konvertācija Bankas klientiem (t.sk. kredītu galvotājiem)

     līdz 10 000 EUR pēc Bankas vispārējā valūtas konvertācijas kursa

  bez maksas

     virs 10 000 EUR pēc vienošanās ar Banku vai Bankas vispārējā valūtas konvertācijas kursa (pēc klienta izvēles)

  bez maksas

  Skaidras naudas konvertācija klientiem, kuriem nav norēķinu konta Bankā

  3 EUR

  EUR banknošu apmaiņa pret monētām, EUR monētu apmaiņa pret banknotēm vai citu nominālu monētām, EUR monētu iemaksa kontā vai konvertācija

     Bankas klientiem

  2 EUR par katrām 100 monētām

     klientiem, kuriem nav norēķinu konta Bankā

  5 EUR par katrām 100 monētām

  Banknošu sagatavošana izmaksai pēc klienta pieprasītajiem nomināliem

  0,25%, min. 5 EUR, maks. 50 EUR

  Bojātu, iezīmētu banknošu (izņemot EUR), USD banknošu, kas izlaistas līdz 1988. gadam (ieskaitot), iemaksa kontā vai apmaiņa pret jaunām banknotēm vai citām valūtām

  3%, min. 5 EUR

  Banknošu autentiskuma pārbaude un / vai to apmaiņa pret cita nomināla

  0,10 EUR par banknoti, min. 2 EUR

  Lejuplādēt dokumentus

  Doties uz sadaļu "Overdrafti"Overdrafti

  Īstermiņa kredīts pret ienākošo maksājumu

  Pieteikuma izskatīšana

  bez maksas

  Dokumentu noformēšana pēc kredīta piešķiršanas

  30 EUR

  Nosacījumu izmaiņas

  30 EUR

  Fiksētā kapitāla lietošanas likme, gadā 12%
  Nokavējuma procenti par atmaksas termiņa nokavējumu, dienā 0,13%

  Tehniskais overdrafts norēķinu kontā

  Kapitāla lietošanas procenti par izsniegto tehnisko overdraftu, gadā

  60%


  Overdrafti un īstermiņa kredīti uzņēmumiem1

  Nenodrošinātais overdrafts Overdrafta līnija pret naudas līdzekļiem Overdrafta līnija (nenodrošināta) Īstermiņa kredīts pret ienākošo maksājumu Īstermiņa kredīts kredītvēstules finansēšanai
  Piešķiršana 0,1% no overdrafta
  summas, min. 50 EUR
  30 EUR 1,3% no overdrafta līnijas summas,
  min. 500 EUR
  30 EUR 100 EUR
  Nosacījumu maiņa 0,1% no overdrafta
  summas, min. 50 EUR
  30 EUR 0,2% no overdrafta līnijas summas,
  min. 100 EUR,
  max. 250 EUR
  30 EUR 100 EUR
  Katras nākamās daļas izsniegšana 30 EUR


  1 Komisijas ietur overdrafta / īstermiņa kredīta valūtā. Fiksētas komisijas maksas gadījumā: ietur komisijas valūtā, ja klienta kontā ir pieejamais atlikums šajā valūtā vai ietur ekvivalentu summu overdrafta / īstermiņa kredīta valūtā, veicot konvertāciju pēc Bankas noteiktā valūtas konvertācijas kursa komisijas ieturēšanas brīdī.


  Overdraftu un īstermiņa kredītu (kapitāla lietošanas un nokavējuma) likmes uzņēmumiem, gadā1
  Kapitāla lietošanas procenti par overdrafta līniju pret naudas līdzekļiem, ja nodrošinājums ir:
      atlikums norēķinu kontā  3,90%
      depozīts vai atlikums krājkontā depozīta vai krājkonta spēkā esošā likme + 3,90%
  Kapitāla lietošanas procenti par nenodrošināto overdraftu 36%
  Nokavējuma procenti par atmaksas termiņa nokavējumu overdraftam 60% (gadā)
  Procenti par īstermiņa kredītu pret ienākošo maksājumu 12%
  Nokavējuma procenti par atmaksas termiņa nokavējumu īstermiņa kredītam pret ienākošo maksājumu 0,13% (dienā)
  Procenti par īstermiņa kredītu kredītvēstules finansēšanai naudas indekss + 15%
  Nokavējuma procenti par atmaksas termiņa nokavējumu īstermiņa kredītam kredītvēstules finansēšanai 0,5% (dienā)


  1 Norādītās procentu likmes ir indikatīvas un katrā gadījumā tās nosaka individuāli.

 • Maksājumu kartes

  Doties uz sadaļu "Debetkartes"Debetkartes

  Pakalpojums EUR1


  Cirrus2

  Maestro / Electron2

  Maksājumu karšu sistēma

  Masterсard

  Masterсard / Visa
  Gada maksa par pamata karti

  30

  30

  Gada maksa par papildu karti fiziskai personai

  30

  30

  Gada maksa par papildu karti juridiskai personai

  30

  30

  Kartes konta valūta

  EUR, USD

  EUR, USD, RUB


  1 Ja kartes konta valūta atšķiras no EUR, tad komisiju ietur pēc Bankas kursa komisijas ieturēšanas dienā.
  2 Sākot ar 01.12.2017. Banka neizsniedz jaunas un neatjauno esošās Mastercard sistēmas kartes un Visa Electron kartes.


  Kredīta nosacījumi EUR1


  Cirrus

  Maestro / Electron

  Maksimālais kredīta limits

  nepiedāvā

  nepiedāvā

  Kapitāla lietošanas procenti par izmantoto kredītu līdz minimālā maksājuma atmaksas datumam un norēķinu mēneša beigām (gadā)

  nepiedāvā

  nepiedāvā

  Minimālais maksājums no izmantotā kredīta limita līdz nākamā mēneša 15. datumam

  nepiedāvā

  nepiedāvā

  Kapitāla lietošanas procenti par izmantoto kredītu minimālā maksājuma apmērā pēc minimālā maksājuma atmaksas datuma iestāšanās (gadā)

  nepiedāvā

  nepiedāvā

  Kapitāla lietošanas procenti par izsniegto tehnisko overdraftu (gadā)

  60%

  60%

  Bonuss-overdrafta piešķiršana

  nepiedāvā

  nepiedāvā

  Kapitāla lietošanas procenti, gadā par izmantoto Bonuss-overdraftu

  nepiedāvā

  nepiedāvā


  1 Ja kartes konta valūta atšķiras no EUR, tad komisiju ietur pēc Bankas kursa komisijas ieturēšanas dienā.


  Limits skaidras naudas izņemšanai bankomātos


  24 stundu limits

  1 500 EUR / 2 000 USD / 1 300 GBP / 60 000 RUB


  Maksa par darījumiem EUR1


  Cirrus

  Maestro / Electron

  Pirkumi

  nepiedāvā

  0,2%

  Skaidras naudas izņemšana

  2% min. 5

  2% min. 5

  Valūtas uzcenojums, ja transakcijas valūta atšķiras no kartes konta valūtas

  2,5%

  2,5%


  1 Ja kartes konta valūta atšķiras no EUR, tad komisiju ietur pēc Bankas kursa komisijas ieturēšanas dienā.


  Maksa par papildu pakalpojumiem EUR1


  Cirrus

  Maestro / Electron

  Ceļojumu apdrošināšana (gada maksa par karti)

  nepiedāvā

  nepiedāvā

  Ceļojumu apdrošināšana apdrošināta kartes lietotāja vienam bērnam vecumā līdz 7 gadiem (ieskaitot) nepiedāvā nepiedāvā
  Ceļojumu apdrošināšana apdrošināta kartes lietotāja otram un katram nākamajam bērnam vecumā līdz 7 gadiem (ieskaitot) vai jebkuram bērnam vecumā no 8 līdz 17 gadiem (ieskaitot) nepiedāvā nepiedāvā

  SMS vai e-pasta paziņošana

  bez maksas

  bez maksas

  Kartes aizvietošana

  30

  30

  Steidzamā kartes izgatavošana (3 stundas)2

  30

  30

  Nepamatotas pretenzijas izskatīšana

  20

  20

  Transakcijas dokumentu pieprasīšana

  20

  20

  Kartes konta slēgšana3

  20

  20

  Konta izraksts / pārskats pēc pieprasījuma

  20

  20

  PIN-koda atbloķēšana

  bez maksas

  bez maksas

  Ikmēneša konta izraksts internetbankā / e-pastā

  bez maksas

  bez maksas


  1 Ja kartes konta valūta atšķiras no EUR, tad komisiju ietur pēc Bankas kursa komisijas ieturēšanas dienā.
  2 Pieteikuma pieņemšanas laiks — līdz 15:00; kartes izsniegšana pēc adreses Rīga, Elizabetes 23.
  3 Komisija netiek ieturēta tikai gadījumā, ja fiziskas personas kartes konts tiek slēgts pēc 1 gada no atvēršanas.

  Doties uz sadaļu "Kredītkartes"Kredītkartes

  Pakalpojums EUR1


  Classic / Business2

  Gold / Gold Business2

  Maksājumu karšu sistēma

  Mastercard / Visa

  Mastercard / Visa
  Gada maksa par pamata karti

  50

  100

  Gada maksa par papildu karti fiziskai personai

  25

  60

  Gada maksa par papildu karti juridiskai personai

  50

  100

  Kartes konta valūta

  EUR, USD, RUB, GBP

  EUR, USD, GBP


  1 Ja kartes konta valūta atšķiras no EUR, tad komisiju ietur pēc Bankas kursa komisijas ieturēšanas dienā.
  2 Sākot ar 01.12.2017. Banka neizsniedz jaunas un neatjauno esošās Mastercard sistēmas kartes un Visa Electron kartes.


  Kredīta nosacījumi EUR1


  Classic / Business

  Gold / Gold Business

  Maksimālais kredīta limits

  10 000 EUR / USD / GBP

  50 000 EUR / USD / GBP

  Kapitāla lietošanas procenti par izmantoto kredītu līdz minimālā maksājuma atmaksas datumam un norēķinu mēneša beigām (gadā)

  24%

  24%

  Minimālais maksājums no izmantotā kredīta limita līdz nākamā mēneša 15. datumam

  10%

  10%

  Kapitāla lietošanas procenti par izmantoto kredītu minimālā maksājuma apmērā pēc minimālā maksājuma atmaksas datuma iestāšanās (gadā)

  60%

  60%

  Kapitāla lietošanas procenti par izsniegto tehnisko overdraftu (gadā)

  60%

  60%

  Bonuss-overdrafta piešķiršana

  20

  20

  Kapitāla lietošanas procenti, gadā par izmantoto Bonuss-overdraftu

  60%

  60%


  1 Ja kartes konta valūta atšķiras no EUR, tad komisiju ietur pēc Bankas kursa komisijas ieturēšanas dienā.


  Limits skaidras naudas izņemšanai bankomātos


  24 stundu limits

  1 500 EUR / 2 000 USD / 1 300 GBP / 60 000 RUB


  Maksa par darījumiem EUR1


  Classic / Business

  Gold / Gold Business

  Pirkumi

  bez maksas

  bez maksas

  Skaidras naudas izņemšana

  2% min. 5

  2% min. 5

  Valūtas uzcenojums, ja transakcijas valūta atšķiras no kartes konta valūtas

  2,5%

  2,5%


  1 Ja kartes konta valūta atšķiras no EUR, tad komisiju ietur pēc Bankas kursa komisijas ieturēšanas dienā.


  Maksa par papildu pakalpojumiem EUR1


  Classic / Business

  Gold / Gold Business

  Ceļojumu apdrošināšana (gada maksa par karti)

  25

  bez maksas

  Ceļojumu apdrošināšana apdrošināta kartes lietotāja vienam bērnam vecumā līdz 7 gadiem (ieskaitot) bez maksas bez maksas
  Ceļojumu apdrošināšana apdrošināta kartes lietotāja otram un katram nākamajam bērnam vecumā līdz 7 gadiem (ieskaitot) vai jebkuram bērnam vecumā no 8 līdz 17 gadiem (ieskaitot) 12,50 9

  SMS vai e-pasta paziņošana

  bez maksas

  bez maksas

  Kartes aizvietošana

  30

  30

  Steidzamā kartes izgatavošana (3 stundas)2

  30

  30

  Nepamatotas pretenzijas izskatīšana

  20

  20

  Transakcijas dokumentu pieprasīšana

  20

  20

  Kartes konta slēgšana3

  20

  20

  Konta izraksts / pārskats pēc pieprasījuma

  20

  20

  PIN-koda atbloķēšana

  bez maksas

  bez maksas

  Ikmēneša konta izraksts internetbankā / e-pastā

  bez maksas

  bez maksas


  1 Ja kartes konta valūta atšķiras no EUR, tad komisiju ietur pēc Bankas kursa komisijas ieturēšanas dienā.
  2 Pieteikuma pieņemšanas laiks — līdz 15:00; kartes izsniegšana pēc adreses Rīga, Elizabetes 23.
  3 Komisija netiek ieturēta tikai gadījumā, ja fiziskas personas kartes konts tiek slēgts pēc 1 gada no atvēršanas.

  Doties uz sadaļu "Premium kartes"Premium kartes

  Pakalpojums EUR1


  Visa Platinum

  Visa Infinite

  Gada maksa par pamata karti2

  300

  700
  Gada maksa par papildu karti fiziskai personai

  3 kartes bez maksas3

  4 kartes bez maksas4

  Gada maksa par papildu karti juridiskai personai

  3 kartes bez maksas3

  4 kartes bez maksas4

  Kartes konta valūta

  EUR, USD, GBP

  EUR, USD, GBP


  1 Ja kartes konta valūta atšķiras no EUR, tad komisiju ietur pēc Bankas kursa komisijas ieturēšanas dienā.
  2 Komplektā izsniedz divas kartes.
  3 Katra nākamā papildu Visa Platinum karte — 150 EUR.
  4 Viena Visa Infinite un trīs Visa Platinum kartes. Katra nākamā papildu Visa Infinite karte — 500 EUR, katra nākamā papildu Visa Platinum karte — 150 EUR.


  Kredīta nosacījumi EUR1


  Visa Platinum

  Visa Infinite

  Maksimālais kredīta limits

  50 000 EUR / USD / GBP

  150 000 EUR / USD / GBP

  Kapitāla lietošanas procenti par izmantoto kredītu līdz minimālā maksājuma atmaksas datumam (gadā)

  0%

  0%

  Minimālais maksājums no izmantotā kredīta limita līdz nākamā mēneša 15. datumam2

  100%

  100%

  Kapitāla lietošanas procenti par izmantoto kredītu pēc minimālā maksājuma atmaksas datuma iestāšanās

      līdz norēķinu mēneša beigām

  36%
  18%
      turpmākajos norēķinu mēnešos 60% 60%
  Kapitāla lietošanas procenti par izsniegto tehnisko overdraftu (gadā)

  60%
  60%

  Bonuss-overdrafta piešķiršana

  20
  bez maksas

  Kapitāla lietošanas procenti par izmantoto bonuss-overdraftu (gadā)

  60%
  60%


  1 Ja kartes konta valūta atšķiras no EUR, tad komisiju ietur pēc Bankas kursa komisijas ieturēšanas dienā.
  2 Saskaņā ar “ABLV Bank, AS vispārējo darījumu noteikumu” B3.5.6. punktu.


  Limits skaidras naudas izņemšanai bankomātos


  24 stundu limits

  1 500 EUR / 2 000 USD / 1 300 GBP


  Maksa par darījumiem EUR1


  Visa Platinum

  Visa Infinite

  Pirkumi

  bez maksas

  bez maksas
  Skaidras naudas izņemšana

  2% min. 5

  2% min. 5

  Valūtas uzcenojums, ja transakcijas valūta atšķiras no kartes konta valūtas

  2,5% 2,5%


  1 Ja kartes konta valūta atšķiras no EUR, tad komisiju ietur pēc Bankas kursa komisijas ieturēšanas dienā.


  Maksa par papildu pakalpojumiem EUR1


  Visa Platinum

  Visa Infinite

  Concierge serviss (gada maksa par karti)

  bez maksas

  bez maksas
  Ceļojumu apdrošināšana (gada maksa par karti)

  bez maksas

  bez maksas
  Ceļojumu apdrošināšana kartes lietotāja vienam bērnam vecumā līdz 7 gadiem (ieskaitot) bez maksas bez maksas
  Ceļojumu apdrošināšana kartes lietotāja otram un katram nākamajam bērnam vecumā līdz 7 gadiem (ieskaitot) vai jebkuram bērnam vecumā no 8 līdz 17 gadiem (ieskaitot) 20 45

  SMS vai e-pasta paziņošana

  bez maksas

  bez maksas

  Kartes aizvietošana

  30

  30

  Steidzamā kartes izgatavošana (3 stundas)2

  30

  30

  Nepamatotas pretenzijas izskatīšana

  20

  bez maksas

  Transakcijas dokumentu pieprasīšana

  20 bez maksas

  Kartes konta slēgšana3

  20

  bez maksas

  Konta izraksts / pārskats pēc pieprasījuma

  20

  bez maksas

  PIN-koda atbloķēšana

  bez maksas

  bez maksas

  Ikmēneša konta izraksts internetbankā / e-pastā

  bez maksas

  bez maksas


  1 Ja kartes konta valūta atšķiras no EUR, tad komisiju ietur pēc Bankas kursa komisijas ieturēšanas dienā.
  2 Pieteikuma pieņemšanas laiks — līdz 15:00; kartes izsniegšana pēc adreses Rīga, Elizabetes 23.
  3 Komisija netiek ieturēta tikai gadījumā, ja fiziskas personas kartes konts tiek slēgts pēc 1 gada no atvēršanas.

 • Privātpersonu kreditēšana

  Doties uz sadaļu "Hipotekārie kredīti"Hipotekārie kredīti

  Hipotekārie kredīti

  Pieteikuma izskatīšana

  bez maksas

  Papildu komisija par pieteikuma izskatīšanu (t.sk. par nodrošinājuma novērtēšanu) un kredīta piešķiršanu1

  faktiskie izdevumi

  Dokumentu noformēšana  

      pēc kredīta piešķiršanas

  1,75% no kredīta summas, min. 300 EUR

      pēc kredītlīnijas piešķiršanas
  Summas palielināšana  

      kredītam

  1,75% no palielinātās kredīta summas, min. 300 EUR

      kredītlīnijai

  Kredītresursu rezervēšana2

  1% gadā no neizsniegtās kredīta summas, min. 150 EUR

  Nosacījumu izmaiņas:


      atmaksas datuma maiņa

  30 EUR

      kredīta procentu likmes izmaiņas

  1% no kredīta atlikuma, min. 150 EUR

      nodrošinājuma līgumos, tajā skaitā ķīlas devēja maiņa

  1% no kredīta atlikuma, min. 500 EUR

      kredīta / nodrošinājuma līguma pārjaunojums

  1% no kredīta atlikuma, min. 500 EUR

      citu nosacījumu izmaiņas

  1% no kredīta atlikuma, min. 100 EUR

  Celtniecības procesa uzraudzība

  30 EUR stundā

  Dokumentu apstrāde pirmstermiņa atmaksas gadījumā

  bez maksas


  1 Komisiju ietur papildu faktisko izdevumu apmērā, ja tādi radušies pieteikuma izskatīšanas un kredīta piešķiršanas procesā.
  2 Komisiju piemēro par pagarinātu kredīta summas izsniegšanas termiņu virs kredītlīguma standarta nosacījumiem.


  Citi pakalpojumi

  Ķīlas vai tās grozījumu noformēšana Rīgas, Rīgas rajona Zemesgrāmatā vai Uzņēmumu reģistrā

  50 EUR + faktiskie izdevumi

  Refinansēšanas vienošanās noformēšana vai saskaņošana1

  1 000 EUR

  Plānveida privatizācija klienta vārdā

  50 EUR + faktiskie izdevumi

  Ķīlas priekšmeta apsekošana

  50 EUR

  Piekrišanas sagatavošana2

      darbībām ar ieķīlāto nekustamo īpašumu

  30 EUR

      citiem mērķiem

  pēc vienošanās, min. 50 EUR

  Apgrūtinājuma vai hipotēkas dzēšana Zemesgrāmatā

  30 EUR


  1 Komisiju piemēro gadījumos, kad klients refinansē savas saistības pret Banku uz citu kredītiestādi vai, kad tiek pārdots nodrošinājums, kas nodrošina saistību pret Banku izpildi, un pārdošanas summa tiek novirzīta klienta saistību pret Banku izpildei, un par attiecīgo darījumu tiek slēgta starpbanku vienošanās.
  2 Ja nepieciešama dokumenta notariāla apstiprināšana, papildus klients apmaksā notāra pakalpojumus.

  Doties uz sadaļu "Kredīts uzņēmējdarbības vajadzībām"Kredīts uzņēmējdarbības vajadzībām

  Kredīts uzņēmējdarbības vajadzībām1


  Pieteikuma izskatīšana

  0,1% no pieteiktās kredīta summas, min. 500 EUR

  Piešķiršana, termiņa pagarināšana


      līdz 150 000 EUR

  2% no kredīta summas, min. 500 EUR

      virs 150 000 EUR

  1% no kredīta summas

  Papildu komisija par pieteikuma izskatīšanu (t.sk. par nodrošinājuma novērtēšanu) un kredīta piešķiršanu2

  faktiskie izdevumi

  Summas palielināšana


      ja kredīta summa kopā ar palielinājumu ir līdz 150 000 EUR

  2% no palielinātās kredīta summas, min. 500 EUR

      ja kredīta summa kopā ar palielinājumu ir virs 150 000 EUR

  1% no palielinātās kredīta summas

  Kredīta procentu (kredīta lietošanas un nokavējuma) likme

  nosaka individuāli

  Kredītresursu rezervēšana3

  1% gadā no neizsniegtās kredīta summas

  Nosacījumu izmaiņas

  0,2% no kredīta summas, min. 500 EUR

  Celtniecības procesa uzraudzība

  50 EUR stundā

  Dokumentu apstrāde pirmstermiņa atmaksas gadījumā:


      daļēja atmaksa

  1% no pirmstermiņa atmaksāta kredīta summas, min. 500 EUR

      atmaksa pilnā apmērā

  1% no kredīta atlikuma, min. 500 EUR

      refinansēšana uz citu kredītiestādi

  2% no kredīta atlikuma, min. 1000 EUR


  1 Komisijas tiek ieturētas kredīta valūtā. Ja valūta, kurā noteikta komisija, atšķiras no kredīta valūtas, tad komisiju noraksta kredīta valūtā veicot konvertāciju pēc Bankas valūtas konvertācijas kursa komisijas ieturēšanas brīdī.
  2 Komisiju ietur papildu faktisko izdevumu apmērā, ja tādi radušies pieteikuma izskatīšanas un kredīta piešķiršanas procesā.
  3 Komisiju piemēro par pagarinātu kredīta summas izsniegšanas termiņu virs kredītlīguma standarta nosacījumiem.


  Citi pakalpojumi

  Ķīlas vai tās grozījumu noformēšana Rīgas, Rīgas rajona Zemesgrāmatā vai Uzņēmumu reģistrā

  50 EUR + faktiskie izdevumi

  Pirkuma līguma reģistrācija Valsts Zemes dienestā

  50 EUR + faktiskie izdevumi

  Plānveida privatizācija klienta vārdā

  50 EUR + faktiskie izdevumi

  Finanšu stāvokļa analīze klienta birojā pēc klienta pieprasījuma

  100 EUR stundā + izdevumi, kas saistīti ar klienta ārpus Latvijas biroja apmeklējumu

 • Biznesa finansēšana

  Doties uz sadaļu "Ilgtermiņa komerckredīti"Ilgtermiņa komerckredīti

  Kredīti1
  Nodrošinājums Depozīts ABLV Bank ABLV Bank parastās obligācijas Nekustamais īpašums (t.sk. cits nodrošinājums)
  Pieteikuma izskatīšana 500 EUR 500 EUR 0,1% no pieteiktās kredīta summas, min. 500 EUR
  Piešķiršana, termiņa pagarināšana


      līdz 150 000 EUR 0,5% no kredīta summas,
  min. 500 EUR
  1% no
  kredīta summas
  2% no kredīta summas,
  min. 500 EUR
      virs 150 000 EUR 0,5% no kredīta summas,
  min. 500 EUR
  1% no
  kredīta summas
  1% no kredīta summas
  Papildu komisija par pieteikuma izskatīšanu (t.sk. par nodrošinājuma novērtēšanu) un kredīta piešķiršanu2 faktiskie izdevumi
  Summas palielināšana


      ja kredīta summa kopā ar palielinājumu ir līdz 150 000 EUR 0,1% no palielinātās kredīta summas, min. 500 EUR 1% no palielinātās kredīta summas 2% no palielinātās kredīta summas, min. 500 EUR
      ja kredīta summa kopā ar palielinājumu ir virs 150 000 EUR 0,1% no palielinātās kredīta summas, min. 500 EUR 1% no palielinātās kredīta summas 1% no palielinātās kredīta summas
  Kredīta procentu (kredīta lietošanas un nokavējuma) likme nosaka individuāli nosaka individuāli nosaka individuāli
  Kredītresursu rezervēšana3 1% gadā no neizsniegtās kredīta summas
  Nosacījumu izmaiņas 500 EUR 500 EUR 0,2% no kredīta summas, min. 500 EUR
  Celtniecības procesa uzraudzība 50 EUR
  Dokumentu apstrāde pirmstermiņa atmaksas gadījumā:
      daļēja atmaksa 100 EUR 100 EUR  1% no pirmstermiņa atmaksātā kredīta atlikuma, min. 500 EUR
      atmaksa pilnā apmērā bez maksas bez maksas  1% no kredīta atlikuma, min. 500 EUR
      refinansēšana uz citu kredītiestādi 2% no kredīta atlikuma,
  min. 1 000 EUR
  Kravas dokumentu apstrāde (par dokumentu paketi) 30 EUR
  Bankas atļaujas izsniegšana kontrolējamo preču izvešanai no noliktavas 20 EUR


  1 Komisijas tiek ieturētas kredīta valūtā. Ja valūta, kurā noteikta komisija, atšķiras no kredīta valūtas, tad komisiju noraksta kredīta valūtā, veicot konvertāciju pēc Bankas valūtas konvertācijas kursa komisijas ieturēšanas brīdī.
  2 Komisiju ietur papildu faktisko izdevumu apmērā, ja tādi radušies pieteikuma izskatīšanas un kredīta piešķiršanas procesā.
  3 Komisiju piemēro par pagarinātu kredīta summas izsniegšanas termiņu virs kredītlīguma standarta nosacījumiem.


  Citi pakalpojumi
  Ķīlas vai tās grozījumu noformēšana Rīgas, Rīgas rajona Zemesgrāmatā vai Uzņēmumu reģistrā 50 EUR + faktiskie izdevumi
  Pirkuma līguma reģistrācija Valsts Zemes dienestā 50 EUR + faktiskie izdevumi
  Plānveida privatizācija klienta vārdā 50 EUR + faktiskie izdevumi
  Finanšu stāvokļa analīze klienta birojā pēc klienta pieprasījuma 100 EUR stundā + izdevumi, kas saistīti ar klienta ārpus Latvijas biroja apmeklējumu

  Doties uz sadaļu "Īstermiņa komerckredīti"Īstermiņa komerckredīti

  Kredītlīnijas1
  Nodrošinājums ABLV Bank parastās obligācijas Cits nodrošinājums
  Pieteikuma izskatīšana 500 EUR 0,1% no pieteiktās kredītlīnijas summas,
  min. 500 EUR
  Piešķiršana, termiņa pagarināšana

      līdz 150 000 EUR 1,3% no
  kredītlīnijas summas
  2,3% gadā no kredītlīnijas summas,
  min. 500 EUR gadā
      virs 150 000 EUR 1,3% no
  kredītlīnijas summas
  1,3% gadā no kredītlīnijas summas,
  min. 500 EUR gadā
  Papildu komisija par pieteikuma izskatīšanu (t.sk. par nodrošinājuma novērtēšanu) un kredīta piešķiršanu2 faktiskie izdevumi
  Summas palielināšana

      ja kredīta summa kopā ar palielinājumu ir līdz 150 000 EUR 1,3% no palielinātās  kredītlīnijas summas 2,3% gadā no palielinātās kredītlīnijas summas, min. 500 EUR gadā
      ja kredīta summa kopā ar palielinājumu ir virs 150 000 EUR 1,3% no palielinātās  kredītlīnijas summas 1,3% gadā no palielinātās kredītlīnijas summas, min. 500 EUR gadā
  Kredīta procentu (kapitāla lietošanas un nokavējuma) likme nosaka individuāli nosaka individuāli
  Nosacījumu izmaiņas 500 EUR 0,2% no kredītlīnijas summas,
  min. 500 EUR
  Celtniecības procesa uzraudzība
  Dokumentu apstrāde pirmstermiņa atmaksas gadījumā:

      daļēja atmaksa 100 EUR bez maksas
      atmaksa pilnā apmērā bez maksas bez maksas
      refinansēšana uz citu kredītiestādi 2% no atlikušās kredītlīnijas summas, min. 1000 EUR
  Kravas dokumentu apstrāde (par dokumentu paketi) 30 EUR
  Bankas atļaujas izsniegšana kontrolējamo preču izvešanai no noliktavas 20 EUR


  1 Komisijas tiek ieturētas kredīta valūtā. Ja valūta, kurā noteikta komisija, atšķiras no kredīta valūtas, tad komisiju noraksta kredīta valūtā, veicot konvertāciju pēc Bankas valūtas konvertācijas kursa komisijas ieturēšanas brīdī.
  2 Komisiju ietur papildu faktisko izdevumu apmērā, ja tādi radušies pieteikuma izskatīšanas un kredīta piešķiršanas procesā.


  Overdrafti un īstermiņa kredīti1

  Overdrafta līnija pret naudas līdzekļiem Overdrafta līnija (nenodrošināta) Īstermiņa kredīts pret ienākošo maksājumu Īstermiņa kredīts kredītvēstules finansēšanai / kredītvēstules izdevējbankas finansēšanai
  Piešķiršana 30 EUR 0 30 EUR 100 EUR
  Nosacījumu maiņa 30 EUR 1% no overdrafta
  summas, min. 50 EUR
  30 EUR 100 EUR
  Katras nākamās daļas izsniegšana 30 EUR

  Overdrafta piešķiršana overdrafta līnijas ietvaros, termiņa pagarināšana uz 1 mēnesi, summas palielināšana overdrafta termiņa ietvaros

  1% no overdrafta
  summas, min. 50 EUR
  Ķīlas devēju sastāva izmaiņas 100 EUR


  1 Komisijas ietur overdrafta / īstermiņa kredīta valūtā. Fiksētas komisijas maksas gadījumā: ietur komisijas valūtā, ja klienta kontā ir pieejamais atlikums šajā valūtā vai ietur ekvivalentu summu overdrafta / īstermiņa kredīta valūtā, veicot konvertāciju pēc Bankas noteiktā valūtas konvertācijas kursa komisijas ieturēšanas brīdī.


  Overdraftu un īstermiņa kredītu (kapitāla lietošanas un nokavējuma) likmes, gadā1
  Kapitāla lietošanas procenti par overdrafta līniju pret naudas līdzekļiem, ja nodrošinājums ir:
      atlikums norēķinu kontā  3,90%
      depozīts vai atlikums krājkontā depozīta vai krājkonta spēkā esošā likme + 3,90%
  Kapitāla lietošanas procenti par izsniegto tehnisko overdraftu 60% (gadā)
  Procenti par īstermiņa kredītu pret ienākošo maksājumu 12%
  Nokavējuma procenti par atmaksas termiņa nokavējumu īstermiņa kredītam pret ienākošo maksājumu 0,13% (dienā)
  Procenti par īstermiņa kredītu kredītvēstules finansēšanai / kredītvēstules izdevējbankas finansēšanai
  naudas indekss + 7%
  Nokavējuma procenti par atmaksas termiņa nokavējumu īstermiņa kredītam kredītvēstules finansēšanai 0,5% (dienā)


  1 Norādītās procentu likmes ir indikatīvas un katrā gadījumā tās nosaka individuāli.

 • Apdrošināšana

  Doties uz sadaļu "Apdrošināšana"Apdrošināšana

  Pakalpojumu komisijas  
  Apdrošināšanas polises noformēšana bez maksas
  Iesniegtas bankas akceptēta apdrošinātāja polises pārbaude1 bez maksas
  Iesniegtas bankas neakceptēta apdrošinātāja polises pārbaude 150 EUR


  1 Ar ABLV Bank akceptēto apdrošināšanas sabiedrību sarakstu var iepazīties bankas tīmekļa vietnē vai vēršoties bankā.


  Nosacījumi ieķīlāta īpašuma apdrošināšanai  
  Maksimālais pieļaujamais pašrisks:  
      dzīvoklim 150 EUR
      privātmājai 750 EUR
      komercobjektam nosaka individuāli
  Atjaunošanas vērtība par 1 m2  
      dzīvoklim, privātmājai 1 000 EUR
      komercobjektam nosaka individuāli
 • Dokumentārās operācijas

  Doties uz sadaļu "Dokumentārās kredītvēstules"Dokumentārās kredītvēstules

  Importa kredītvēstules izsniegšana (Bankas klients ir preces pircējs)

  Pieteikuma izskatīšana1

  150 EUR

  Izsniegšana / summas palielināšana

  0,25% no summas, min. 150 EUR

  Dokumentu pārbaude (par vienu dokumentu paketi2)

  0,2% no dokumentos norādītās summas, min. 200 EUR

  Iepriekšēja paziņošana

  150 EUR

  Noteikumu izmaiņas: izsniegšana, seguma veida maiņa

  100 EUR

  Noteikumiem neatbilstošu dokumentu iesniegšana3

  100 EUR

  Kredītvēstules apmaksa

  bez maksas

  Maksājuma termiņa pārraudzība (kredītvēstulēm ar atliktu maksājumu)

  0,1% ceturksnī no summas, min.100 EUR

  Atliktā maksājuma finansēšana kredītvēstules beneficiāram

  3% gadā no dokumentos norādītās summas

  Kredītvēstules izbeigšanās bez tās izmantošanas vai atcelšana

  100 EUR


  1 Tai skaitā kredītvēstules projekta sagatavošana vai labošana.
  2 Par vienu dokumentu paketi tiek uzskatīti visi dokumenti, kas attiecas pie viena transporta dokumenta. Vairākas dzelzceļa pavadzīmes tiek uzskatītas par vienu transporta dokumentu, ja tās tiek iekļautas vienā rēķinā.
  3 Komisiju apmaksā kredītvēstules saņēmējs.


  Eksporta kredītvēstules saņemšana (Bankas klients ir preces pārdevējs)

  Paziņošana par izsniegšanu / summas palielināšanu

  0,1% no summas, min. 200 EUR, maks. 1 000 EUR

  Dokumentu pārbaude (par vienu dokumentu paketi1)

  0,2% no dokumentos norādītās summas, min. 200 EUR

  Atkārtotā dokumentu pārbaude to maiņas gadījumā (par vienu dokumentu) 100 EUR

  Apkalpošana

  50 EUR mēnesī

  Kredītvēstules projekta sastādīšana / labošana

  150 EUR

  Kredītvēstules izmeklēšana

  50 EUR

  Iepriekšēja paziņošana

  150 EUR

  Noteikumu izmaiņas: paziņošana, pārvešana

  100 EUR

  Kredītvēstules pārvešana / summas palielināšanas pārvešana

  0,25% no summas, min. 200 EUR

  Kredītvēstules summas asignējuma noformēšana

  0,1% no summas, min. 200 EUR

  Kredītvēstules summas asignējuma paziņošana

  0,1% no summas, min. 200 EUR, maks. 1 000 EUR

  Kredītvēstules summas asignējuma izmaiņu noformēšana / paziņošana 100 EUR

  Noteikumiem neatbilstošu dokumentu iesniegšana2

  50 EUR

  Maksājuma termiņa pārraudzība (kredītvēstulēm ar atliktu maksājumu)

  bez maksas

  Maksājuma ieskaitīšana bez dokumentu iesniegšanas Bankā

  0,1% no dokumentos norādītās summas, min. 150 EUR, maks. 1 000 EUR

  Kredītvēstules izbeigšanās bez tās izmantošanas vai atcelšana

  100 EUR


  1 Par vienu dokumentu paketi tiek uzskatīti visi dokumenti, kas attiecas pie viena transporta dokumenta. Vairākas dzelzceļa pavadzīmes tiek uzskatītas par vienu transporta dokumentu, ja tās tiek iekļautas vienā rēķinā.
  2 Komisiju apmaksā kredītvēstules saņēmējs.


  Papildu pakalpojumi

  Dokumentāro operāciju speciālista konsultācija

  200 EUR stundā

  Apstiprināšana1

  1,5% no summas, min. 100 EUR

  Maksājums

  saskaņā ar „Pakalpojumu cenrādi: Maksājumi un valūtas konvertācija”

  Skaidras naudas izmaksa no darījuma konta

  saskaņā ar „Pakalpojumu cenrādi: Kases operācijas”

  Ar dokumentārām operācijām saistītu izziņu izsniegšana

  100 EUR

  Informācijas nosūtīšana pa SWIFT (par ziņojumu)

  10 EUR

  Starptautiskās tālsarunas

  faktiskās izmaksas


  1 Apstiprinātājbankas komisijas ietur papildus ABLV Bank, AS komisijām.

  Doties uz sadaļu "Dokumentārie inkaso"Dokumentārie inkaso

  Dokumentu saņemšana uz inkaso (Bankas klients ir preces pircējs)

  Paziņošana par importa inkaso

  50 EUR

  Dokumentu izsniegšana:


      pret maksājumu

  0,2%, min. 100 EUR

      pret akceptu vai uz citiem noteikumiem

  0,25%, min. 100 EUR

      bez maksājuma

  50 EUR

  Izmaiņas vai atcelšana

  50 EUR

  Dokumentu atgriešana

  100 EUR


  Dokumentu nosūtīšana uz inkaso (Bankas klients ir preces pārdevējs)

  Dokumentārais inkaso (par vienu dokumentu paketi)1

  0,2%, min. 100 EUR

  Izmaiņas vai atcelšana

  50 EUR


  1 Par vienu dokumentu paketi tiek uzskatīti visi dokumenti, kas attiecas pie viena transporta dokumenta. Vairākas dzelzceļa pavadzīmes tiek uzskatītas par vienu transporta dokumentu, ja tās tiek iekļautas vienā rēķinā.

  Papildu pakalpojumi

  Dokumentāro operāciju speciālista konsultācija

  200 EUR stundā

  Apstiprināšana2

  1,5% no summas, min. 100 EUR

  Maksājums

  saskaņā ar „Pakalpojumu cenrādi: Maksājumi un valūtas konvertācija”

  Skaidras naudas izmaksa no darījuma konta

  saskaņā ar „Pakalpojumu cenrādi: Kases operācijas”

  Ar dokumentārām operācijām saistītu izziņu izsniegšana

  100 EUR

  Informācijas nosūtīšana pa SWIFT (par ziņojumu)

  10 EUR

  Starptautiskās tālsarunas

  faktiskās izmaksas


  1 Par vienu dokumentu paketi tiek uzskatīti visi dokumenti, kas attiecas pie viena transporta dokumenta. Vairākas dzelzceļa pavadzīmes tiek uzskatītas par vienu transporta dokumentu, ja tās tiek iekļautas vienā rēķinā.
  2
  Apstiprinātājbankas komisijas ietur papildus ABLV Bank, AS komisijām.

  Lejuplādēt dokumentus

  Doties uz sadaļu "Bankas garantijas"Bankas garantijas

  Garantijas izsniegšana

  Pieteikuma izskatīšana1

  150 EUR


  Izsniegšana2

  1% gadā no summas, min. 150 EUR3


  Paziņošana par garantijas izsniegšanu papīra formā 200 EUR  

  Noteikumu izmaiņas: izsniegšana, seguma veida maiņa

  100 EUR


  Ienākošo pārskaitījumu kontrole: avansa maksājuma garantijām, garantijas perioda garantijām4

  1% no summas, min. 200 EUR, maks. 1 000 EUR


  Garantijas summas izmaksas pieprasījums

  0,2% no summas, min. 200 EUR


  Dokumentu pārbaude garantijas summas samazināšanai (par vienu dokumentu paketi5)

  0,2% no dokumentos norādītās summas, min. 200 EUR


  Atcelšana

  100 EUR  1 Tai skaitā garantijas projekta sagatavošana vai labošana.
  2 Komisiju piemēro, ja par garantijas saistību izpildes segumu izmanto seguma kontu. Pārējos gadījumos piemēro papildu komisiju pēc vienošanās ar Banku. Komisiju aprēķina par garantijas darbības periodu, aprēķinos pieņemot, ka gadā ir 360 dienas un mēnesī ir 30 dienas.
  3 Komisiju ietur reizi mēnesī: mēneša sākumā par iepriekšējo mēnesi vai slēdzot garantiju. Par visu garantijas darbības laiku tiek ieturēta vismaz minimālā komisija.
  4 Komisiju ietur, ja garantijas saistību seguma kontu formē no ienākošo maksājumu līdzekļiem.
  5 Par vienu dokumentu paketi tiek uzskatīti visi dokumenti, kas attiecas pie viena transporta dokumenta. Vairākas dzelzceļa pavadzīmes tiek uzskatītas par vienu transporta dokumentu, ja tās tiek iekļautas vienā rēķinā.


  Garantijas saņemšana

  Paziņošana par izsniegšanu/ summas palielināšanu

  0,1% no summas, min. 200 EUR, maks. 1 000 EUR

  Garantijas projekta sastādīšana/ labošana

  150 EUR

  Noteikumu izmaiņu paziņošana

  100 EUR

  Garantijas summas izmaksas pieprasījums

  0,2% no summas, min. 200 EUR

  Maksājuma ieskaitīšana

  bez maksas

  Atcelšana

  100 EUR


  Papildu pakalpojumi

  Dokumentāro operāciju speciālista konsultācija

  200 EUR stundā

  Apstiprināšana1

  1,5% no summas, min. 100 EUR

  Maksājums

  saskaņā ar „Pakalpojumu cenrādi: Maksājumi un valūtas konvertācija”

  Skaidras naudas izmaksa no darījuma konta

  saskaņā ar „Pakalpojumu cenrādi: Kases operācijas”

  Ar dokumentārām operācijām saistītu izziņu izsniegšana

  100 EUR

  Informācijas nosūtīšana pa SWIFT (par ziņojumu)

  10 EUR

  Starptautiskās tālsarunas

  faktiskās izmaksas


  1 Apstiprinātājbankas komisijas ietur papildus ABLV Bank, AS komisijām.

  Lejuplādēt dokumentus

  Doties uz sadaļu "Darījuma konts"Darījuma konts

  Darījuma konts

  Pieteikuma izskatīšana

  500 EUR

  Darījuma konta līguma noslēgšana

  0,5% no summas

  Līguma nosacījumu maiņa

  0,2% no darījuma summas, min.100 EUR


  Papildu pakalpojumi

  Dokumentāro operāciju speciālista konsultācija

  200 EUR stundā

  Apstiprināšana1

  1,5% no summas, min. 100 EUR

  Maksājums

  saskaņā ar „Pakalpojumu cenrādi: Maksājumi un valūtas konvertācija”

  Skaidras naudas izmaksa no darījuma konta

  saskaņā ar „Pakalpojumu cenrādi: Kases operācijas”

  Ar dokumentārām operācijām saistītu izziņu izsniegšana

  100 EUR

  Informācijas nosūtīšana pa SWIFT (par ziņojumu)

  10 EUR

  Starptautiskās tālsarunas

  faktiskās izmaksas


  1 Apstiprinātājbankas komisijas ietur papildu ABLV Bank, AS komisijām.

  Lejuplādēt dokumentus

 • Seifi

  Doties uz sadaļu "Seifi"Seifi

  Individuālo seifu īre

  Seifa veids

  Seifa iekšējie izmēri —
  augstums x platums x dziļums (mm)

  Komisija (mēnesī)

  S

  55 x 260 x 400

  20 EUR

  M

  145 x 260 x 400

  30 EUR

  L

  245 x 260 x 400

  45 EUR

  XL

  180 x 560 x 400

  55 EUR

  XXL

  280 x 560 x 400

  65 EUR

  XXXL

  435 x 560 x 400

  75 EUR


  Saistītie pakalpojumi

  Seifa pilnvarotā pārvaldīšana (mēnesī)

  10 EUR1

  Individuālā seifa atslēgu glabāšana Bankā

  bez maksas

  Seifa satura uzglabāšana kopējā seifā pēc seifa īres tiesību izbeigšanas

  īres maksa divkāršā apmērā

  Seifa piespiedu atvēršana (vienreizēja komisija)

  150 EUR

  Seifa slēdzenes maiņa ar jaunas atslēgas izsniegšanu (vienreizēja komisija)

  150 EUR

  Seifa īres tiesību izbeigšana

  30 EUR
  Individuālo seifu īres pakalpojumus klientiem sniedz Bankas darba laikā Centrālā biroja ēkā, Elizabetes ielā 23, Rīgā.
  Pakalpojumu izcenojumā iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.


  1 Pakalpojuma maksā neietilpst seifa īres maksa.

  Lejuplādēt dokumentus

 • Noguldījumi

  Doties uz sadaļu "Krājkonti"Krājkonti

  Gada procentu likmes1 spēkā no 2018. gada 1. janvāra  Krājkonts

  EKSTRA krājkonts

  USD

  10 000 un vairāk

  1,10

  1,20

  EUR

  10 000 un vairāk

  0,00

  0,00

  GBP

  10 000 un vairāk

  0,00

  CHF

  10 000 un vairāk

  0,00

  RUB

  500 000 un vairāk

  3,75


  1 Gada procentu likmes, kas tiek pārskatītas 1 reizi mēnesī


  Papildu nosacījumi

  Konta atvēršana, nosacījumu maiņa

  bez maksas

  Līdzekļu pārskaitīšana no krājkonta:


      ar iepriekšēju brīdinājumu1

  bez maksas

      bez iepriekšēja brīdinājuma

  0,05% no pārskaitāmās summas, min. 50 EUR2

  Krājkonta, EKSTRA krājkonta pārskats (pēc pieprasījuma)

  15 EUR (par pārskatu)

  Krājkonta slēgšana

  bez maksas


  1 Ja rīkojums bankā saņemts bankas darba dienā līdz 18:30, tad pieteiktā summa no krājkonta tiks ieskaitīta norēķinu kontā 7., bet no EKSTRA krājkonta — 33. kalendārajā dienā pēc rīkojuma saņemšanas (neskaitot rīkojuma saņemšanas dienu).
  2 Komisiju banka ietur pakalpojuma valūtā.

  Doties uz sadaļu "Depozīti"Depozīti

  Depozīts ar procentu izmaksu termiņa beigās 

  Gada procentu likmes spēkā no 2018. gada 1. janvāra
  3 mēneši 6 mēneši 12 mēneši
  USD

  10 000 … 1 000 000

  1,31

  1,47

  1,75

  EUR

  10 000 … 1 000 000

  0,00

  0,00

  0,00


  Papildu nosacījumi

  Depozīta noguldīšana

  bez maksas

  Depozīta pirmstermiņa izmaksa

  1% gadā1, min. 100 EUR2


  1 No pirmstermiņā izmaksātās depozīta summas par atlikušo dienu skaitu līdz depozīta termiņa beigām.
  2 Komisiju banka ietur pakalpojuma valūtā.


  Īstermiņa depozīts

  Procentu likme (gadā) Līdz 30 dienām
  USD

  1 000 000 un vairāk

  0,93

  EUR

  1 000 000 un vairāk

  0,00


  Nodrošinājuma depozīts kartes kredītam vai AMEX garantijai1

  Procentu likme (gadā)


  USD

  1,00

  EUR

  0,00

  GBP

  0,11


  1 Esošo nodrošinājuma depozītu kartes kredītam vai AMEX garantijai, depozītam beidzoties, Banka pagarina uz jauniem nosacījumiem, un piemēro tam pakalpojumu cenrādī noteikto procentu likmi. Nodrošinājuma depozīta kartes kredītam vai AMEX garantijai procentus izmaksā reizi kalendārajā gadā, 1. septembrī.

  Lejuplādēt dokumentus

  Doties uz sadaļu "Seguma konts"Seguma konts

  Procentu likme (gadā)

  USD

  10 000 un vairāk

  0,00

  EUR

  10 000 un vairāk

  0,00


 • Uzkrājumi bērniem

  Doties uz sadaļu "Ieguldījumu portfelis"Ieguldījumu portfelis

  Finanšu instrumentu konts

  Finanšu instrumentu glabāšana


      ABLV Asset Management, IPAS atvērto fondu ieguldījumu apliecības

  bez maksas

  Finanšu instrumentu pārvedumi1:


      iekšbankas pārvedums

  bez maksas


  1 Ja Bankā pārveduma rīkojums saņemts Bankas darba dienā līdz 18:00 (pēc Latvijas laika), tad par tā pieņemšanas izpildei datumu uzskata to pašu Bankas darba dienu, bet, ja pēc 18:00 (pēc Latvijas laika), tad — nākamo Bankas darba dienu.


  Pārskati

  Pārskats par ieguldījumu portfeļa stāvokli:


      regulārais internetbankā (reizi mēnesī / ceturksnī)

  bez maksas

      pēc pieprasījuma

  10 EUR (par pārskatu)

  Finanšu instrumentu darījumu pārskats (pēc pieprasījuma)

  10 EUR (par pārskatu)

  Naudas konta pārskats (pēc pieprasījuma)

  15 EUR (par pārskatu)

  Cita satura pārskats (pēc pieprasījuma)

  100 EUR (par pārskatu)  Papildu pakalpojumi

  Izziņa par konta esamību

  20 EUR

  Cita satura izziņa

  100 EUR

  Citi pakalpojumi

  informācija pieejama pēc pieprasījuma

  Doties uz sadaļu "Krājkonts"Krājkonts

  Gada procentu likmes1 spēkā no 2017. gada 1. decembra

  USD

  10 000 un vairāk

  0,97

  EUR

  10 000 un vairāk

  0,00

  GBP

  10 000 un vairāk

  0,00

  CHF

  10 000 un vairāk

  0,00

  RUB

  500 000 un vairāk

  4,00


  1 Gada procentu likmes, kas tiek pārskatītas 1 reizi mēnesī


  Papildu nosacījumi

  Konta atvēršana, nosacījumu maiņa

  bez maksas

  Līdzekļu pārskaitīšana no krājkonta:


      ar iepriekšēju brīdinājumu1

  bez maksas

      bez iepriekšēja brīdinājuma

  0,05% no pārskaitāmās summas, min. 50 EUR2

  Krājkonta pārskats (pēc pieprasījuma)

  15 EUR (par pārskatu)

  Krājkonta slēgšana

  bez maksas


  1 Ja rīkojums bankā saņemts bankas darba dienā līdz 18:30, tad pieteiktā summa no krājkonta tiks ieskaitīta norēķinu kontā 33. kalendārajā dienā pēc rīkojuma saņemšanas (neskaitot rīkojuma saņemšanas dienu).
  2 Komisiju banka ietur pakalpojuma valūtā.

 • Brokeru pakalpojumi

  Doties uz sadaļu "Operācijas obligāciju tirgū"Operācijas obligāciju tirgū

  Darījumi ar obligācijām1

  ABLV Bank, AS emitētās obligācijas:


      obligācijas, nominētas USD

  50 USD2

      obligācijas, nominētas EUR

  50 EUR2

  Citu emitentu obligācijas:

      obligācijas, nominētas USD

  0,08% (min. 100 USD)

      obligācijas, nominētas EUR

  0,08% (min. 100 EUR)

      obligācijas, nominētas RUB

  0,20% (min. 50 USD)3

      obligācijas, nominētas citā valūtā

  informācija pieejama pēc pieprasījuma


  1 Atsevišķos regulētos tirgos var tikt piemērotas papildu nodevas (piemēram, Stamp Duty, Financial Transaction Tax u. tml.) un komisijas maksas.
  2 Komisiju nepiemēro rīkojumiem, kas iesniegti sākotnējā izvietošanā publiskā piedāvājuma ietvaros.
  3 Minimālo komisiju nepiemēro darījumiem, kas veikti, izmantojot elektronisko tirdzniecības platformu.


  Elektroniskās tirdzniecības platformas1
  Trader ABLV pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 10 EUR (mēnesī)
  QTrader pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 70 USD (mēnesī)
  mobilā aplikācija bez maksas
  Quik Trader ABLV pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 300 RUB (mēnesī)
  Orbis Trader ABLV pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 10 USD (mēnesī)


  1 Papildu komisija par pieeju pie noteikto biržu datiem ar elektronisko tirdzniecības platformu starpniecību var tikt ieturēta saskaņā ar attiecīgās biržas noteikumiem. Papildu informācija ir pieejama pēc pieprasījuma.


  Papildu pakalpojumi

  Komisija par finanšu instrumentu darījuma izdevīgāku cenu1

  100% no starpības starp cenu, ko uzrādījis klients, un faktisko finanšu instrumentu darījuma cenu

  Darījuma apstiprinājums internetbankā vai uz e-pastu

  bez maksas

  Citi pakalpojumi

  informācija pieejama pēc pieprasījuma


  1 Komisiju piemēro tikai profesionālo klientu ierobežojošiem rīkojumiem un ietur, veicot galīgo norēķinu par darījumu. Komisiju nepiemēro rīkojumiem, kuri iesniegti, izmantojot elektronisko tirdzniecības platformu (izņemot Trader ABLV).

  Doties uz sadaļu "Operācijas akciju, ETF un iespējas līgumu uz akcijām tirgū"Operācijas akciju, ETF un iespējas līgumu uz akcijām tirgū

  Darījumi ar akcijām, t.sk. ETF (Exchange Traded Funds)1, 2

  Krievija


      akcijas, t.sk. ETF, nominētas USD

  0,25% (min. 50 USD)

      akcijas, t.sk. ETF, nominētas RUB

  0,20% (min. 50 USD)3

  ASV (ASV biržas, OTC)


      akcijas cena ir līdz 1,00 USD (ieskaitot) 0,010 USD par akciju (min. 50 USD)
      akcijas cena ir virs 1,00 līdz 5,00 USD (ieskaitot) 0,015 USD par akciju (min. 50 USD)
      akcijas cena ir virs 5,00 USD 0,025 USD par akciju (min. 50 USD)

  Kanāda

  0,35% (min. 60 CAD)

  Lielbritānija


      akcijas, t.sk. ETF, nominētas GBP

  0,35% (min. 50 GBP)

      akcijas, t.sk. ETF, nominētas USD

  0,35% (min. 50 USD)

  Šveice, Dānija, Norvēģija, Zviedrija, citas eirozonas valstis (izņemot Grieķiju)

  0,35% (min. 50 EUR)

  Latvija, Igaunija, Lietuva

  0,35% (min. 25 EUR)

  Citas valstis

  informācija pieejama pēc pieprasījuma


  1 Atsevišķos regulētos tirgos var tikt piemērotas papildu nodevas (piemēram, Stamp Duty, Financial Transaction Tax u. tml.) un komisijas maksas.
  2 Komisiju ietur darījuma valūtā par visām akcijām, kas tiek kotētas attiecīgās valsts regulētajā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, neatkarīgi no emitenta rezidentvalsts. Gadījumā, ja tiek piemērota minimāli noteiktā komisija un komisijas valūta atšķiras no darījuma valūtas, komisiju ietur darījumu valūtā, ņemot vērā Bloomberg kursu darījuma noslēgšanas dienā.
  3 Minimālo komisiju nepiemēro darījumiem, kas veikti, izmantojot elektronisko tirdzniecības platformu.


  Darījumi ar atvasinātiem finanšu instrumentiem1

  Iespējas līgumi (options) uz ASV akcijām

  2,50 USD par līgumu (min. 30 USD)

  Iespējas līgumi (options) uz Eiropas akcijām

  5 EUR par līgumu (min. 30 EUR)2

  Darījumi ar nākotnes līgumiem (futures) un iespējas līgumiem uz nākotnes līgumiem:

      CBOT, eCBOT, CBOE, CME, CME Globex, ICE, NYMEX, NYBOT, LME

  15 USD par līgumu2

      EUREX, EURONEXT-Paris, EURONEXT.liffe

  15 EUR par līgumu2

      Krievija / Maskavas Birža (FORTS)3 10 RUB par līgumu4

      Citas biržas

  informācija pieejama pēc pieprasījuma

  Darījumi ar nākotnes līgumiem uz kriptovalūtu (CBOE, CME Globex)

  50 USD par līgumu2


  1 Atsevišķos regulētos tirgos var tikt piemērotas papildu nodevas (piemēram, Stamp Duty, Financial Transaction Tax u. tml.) un komisijas maksas.
  2 Komisiju ietur nākotnes / iespējas līguma valūtā par katru nākotnes / iespējas līgumu pirkšanas vai pārdošanas darījumu, ņemot vērā Bloomberg kursu darījuma noslēgšanas dienā.
  3 Slēgt darījumus iespējams tikai, izmantojot elektronisko tirdzniecības platformu Quik Trader ABLV. Nokavējuma procenti, izveidojoties nepietiekama nodrošinājuma situācijai, saskaņā ar starpnieksabiedrības tarifiem, sastāda 0,2% no nepietiekama nodrošinājuma summas dienā.
  4 Neieskaitot biržas un citas komisijas, kas radušās izpildot klienta rīkojumu.


  Elektroniskās tirdzniecības platformas1
  Trader ABLV pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 10 EUR (mēnesī)
  QTrader pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 70 USD (mēnesī)
  mobilā aplikācija bez maksas
  Quik Trader ABLV pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 300 RUB (mēnesī)
  Orbis Trader ABLV pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 10 USD (mēnesī)


  1 Papildu komisija par pieeju pie noteikto biržu datiem ar elektronisko tirdzniecības platformu starpniecību var tikt ieturēta saskaņā ar attiecīgās biržas noteikumiem. Papildu informācija ir pieejama pēc pieprasījuma.


  Papildu pakalpojumi

  Komisija par finanšu instrumentu darījuma izdevīgāku cenu1

  100% no starpības starp cenu, ko uzrādījis klients, un faktisko finanšu instrumentu darījuma cenu

  Darījuma apstiprinājums internetbankā vai uz e-pastu

  bez maksas

  Citi pakalpojumi

  informācija pieejama pēc pieprasījuma


  1 Komisiju piemēro tikai profesionālo klientu ierobežojošiem rīkojumiem un ietur, veicot galīgo norēķinu par darījumu. Komisiju nepiemēro rīkojumiem, kuri iesniegti, izmantojot elektronisko tirdzniecības platformu (izņemot Trader ABLV).

  Doties uz sadaļu "Operācijas ar nākotnes līgumiem un iespējas līgumiem uz nākotnes līgumiem"Operācijas ar nākotnes līgumiem un iespējas līgumiem uz nākotnes līgumiem

  Darījumi ar atvasinātiem finanšu instrumentiem1

  Iespējas līgumi (options) uz ASV akcijām

  2,50 USD par līgumu (min. 30 USD)

  Iespējas līgumi (options) uz Eiropas akcijām

  5 EUR par līgumu (min. 30 EUR)2

  Darījumi ar nākotnes līgumiem (futures) un iespējas līgumiem uz nākotnes līgumiem:

      CBOT, eCBOT, CBOE, CME, CME Globex, ICE, NYMEX, NYBOT, LME

  15 USD par līgumu2

      EUREX, EURONEXT-Paris, EURONEXT.liffe

  15 EUR par līgumu2

      Krievija / Maskavas Birža (FORTS)3 10 RUB par līgumu4

      Citas biržas

  informācija pieejama pēc pieprasījuma

  Darījumi ar nākotnes līgumiem uz kriptovalūtu (CBOE, CME Globex)

  50 USD par līgumu2


  1 Atsevišķos regulētos tirgos var tikt piemērotas papildu nodevas (piemēram, Stamp Duty, Financial Transaction Tax u. tml.) un komisijas maksas.
  2 Komisiju ietur nākotnes / iespējas līguma valūtā par katru nākotnes / iespējas līgumu pirkšanas vai pārdošanas darījumu, ņemot vērā Bloomberg kursu darījuma noslēgšanas dienā.
  3 Slēgt darījumus iespējams tikai, izmantojot elektronisko tirdzniecības platformu Quik Trader ABLV. Nokavējuma procenti, izveidojoties nepietiekama nodrošinājuma situācijai, saskaņā ar starpnieksabiedrības tarifiem, sastāda 0,2% no nepietiekama nodrošinājuma summas dienā.
  4 Neieskaitot biržas un citas komisijas, kas radušās izpildot klienta rīkojumu.


  Elektroniskās tirdzniecības platformas1
  Trader ABLV pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 10 EUR (mēnesī)
  QTrader pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 70 USD (mēnesī)
  mobilā aplikācija bez maksas
  Quik Trader ABLV pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 300 RUB (mēnesī)
  Orbis Trader ABLV pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 10 USD (mēnesī)


  1 Papildu komisija par pieeju pie noteikto biržu datiem ar elektronisko tirdzniecības platformu starpniecību var tikt ieturēta saskaņā ar attiecīgās biržas noteikumiem. Papildu informācija ir pieejama pēc pieprasījuma.


  Papildu pakalpojumi

  Komisija par finanšu instrumentu darījuma izdevīgāku cenu1

  100% no starpības starp cenu, ko uzrādījis klients, un faktisko finanšu instrumentu darījuma cenu

  Darījuma apstiprinājums internetbankā vai uz e-pastu

  bez maksas

  Citi pakalpojumi

  informācija pieejama pēc pieprasījuma


  1 Komisiju piemēro tikai profesionālo klientu ierobežojošiem rīkojumiem un ietur, veicot galīgo norēķinu par darījumu. Komisiju nepiemēro rīkojumiem, kuri iesniegti, izmantojot elektronisko tirdzniecības platformu (izņemot Trader ABLV).

  Doties uz sadaļu "Operācijas ar ABLV Asset Management, IPAS pārvaldāmajiem ieguldījumu fondiem"Operācijas ar ABLV Asset Management, IPAS pārvaldāmajiem ieguldījumu fondiem

  Darījumi ar ABLV Asset Management, IPAS pārvaldāmajiem ieguldījumu fondiem
  Komisija par ieguldījumu apliecību emisiju:
      ABLV Emerging Markets USD Bond Fund
      ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund
  1,00%
      ABLV Global Corporate USD Bond Fund 1,00%
      ABLV European Corporate EUR Bond Fund 1,00%
      ABLV High Yield CIS USD Bond Fund 1,00%
      ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund 1,00%
      ABLV Global USD Stock Index Fund
      ABLV Global EUR Stock Index Fund
  1,50%
      ABLV US Industry USD Equity Fund 1,50%
      ABLV European Industry EUR Equity Fund 1,50%
      ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund 1,50%
  Komisija par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu bez maksas

  Darījumi ar citu pārvaldītāju ieguldījumu fondu apliecībām

  Citu pārvaldītāju ieguldījumu fondu apliecību pirkšana / pārdošana

  informācija pieejama pēc pieprasījuma


  Elektroniskās tirdzniecības platformas1
  Trader ABLV pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 10 EUR (mēnesī)
  QTrader pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 70 USD (mēnesī)
  mobilā aplikācija bez maksas
  Quik Trader ABLV pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 300 RUB (mēnesī)
  Orbis Trader ABLV pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 10 USD (mēnesī)


  1 Papildu komisija par pieeju pie noteikto biržu datiem ar elektronisko tirdzniecības platformu starpniecību var tikt ieturēta saskaņā ar attiecīgās biržas noteikumiem. Papildu informācija ir pieejama pēc pieprasījuma.


  Papildu pakalpojumi

  Komisija par finanšu instrumentu darījuma izdevīgāku cenu1

  100% no starpības starp cenu, ko uzrādījis klients, un faktisko finanšu instrumentu darījuma cenu

  Darījuma apstiprinājums internetbankā vai uz e-pastu

  bez maksas

  Citi pakalpojumi

  informācija pieejama pēc pieprasījuma


  1 Komisiju piemēro tikai profesionālo klientu ierobežojošiem rīkojumiem un ietur, veicot galīgo norēķinu par darījumu. Komisiju nepiemēro rīkojumiem, kuri iesniegti, izmantojot elektronisko tirdzniecības platformu (izņemot Trader ABLV).

  Doties uz sadaļu "Dārgmetālu konti"Dārgmetālu konti

  Darījumi ar dārgmetāliem1

  Dārgmetālu pirkšana / pārdošana dārgmetālu kontos

  0,20% (min. 100 USD)


  1 Ja ABLV Capital Markets, IBAS, rīkojums saņemts ABLV Capital Markets, IBAS, darba dienā līdz 18:00 (pēc Latvijas laika), tad par tā pieņemšanas izpildei datumu uzskata to pašu ABLV Capital Markets, IBAS, darba dienu, bet ja pēc 18:00 (pēc Latvijas laika), tad nākamo ABLV Capital Markets, IBAS, darba dienu.


  Dārgmetālu konts

  Konta atvēršana

  bez maksas

  Konta apkalpošana1


      XAU (zelts), XPT (platīns), XPD (pallādijs)

  0,4% (gadā)

      XAG (sudrabs)

  0,8% (gadā)

  Dārgmetālu pārvedumi2


      iekšbankas pārvedums

  bez maksas

      no konta citā bankā uz ABLV Bank, AS, kontu

  faktiskās izmaksas3

      no ABLV Bank, AS, konta uz kontu citā bankā

  0,1% no tirgus vērtības4 (min.100 USD)

  Konta slēgšana

  bez maksas


  1 Komisiju aprēķina, pamatojoties uz dārgmetāla daudzumu kontā, un ietur katra mēneša pēdējā datumā USD valūtā atbilstoši dārgmetāla cenai komisijas ieturēšanas dienā. Pēc klienta pieprasījuma komisiju var ieturēt citā valūtā, šajā gadījumā komisijas apmēru klienta izvēlētās valūtas ekvivalentā aprēķina pēc Eiropas Centrālās bankas attiecīgās valūtas pirkšanas kursa tekošā mēneša pēdējā dienā.
  2 Ja Bankā pārveduma rīkojums saņemts Bankas darba dienā līdz 18:00 (pēc Latvijas laika), tad par tā pieņemšanas izpildei datumu uzskata to pašu Bankas darba dienu, bet, ja pēc 18:00 (pēc Latvijas laika), tad — nākamo Bankas darba dienu. 
  3 Faktiskās izmaksas tiek ieturētas starpnieksabiedrības piemērojamajā valūtā.
  4 Tirgus vērtību nosaka pārveduma izpildes dienā. Ja tirgus vērtība nav noteikta, tad Banka to nosaka patstāvīgi. Komisiju ietur USD valūtā. Ja no komisijas maksas nepieciešams ieturēt nodokļus, nodevas vai citus tiem pielīdzināmus maksājumus, Banka ir tiesīga ieturēt šos maksājumus ABLV Bank, AS, vispārējos darījumu noteikumos noteiktajā kārtībā, attiecīgi palielinot komisijas maksas apmēru.

  Doties uz sadaļu "Ieguldījumu zelta glabāšana"Ieguldījumu zelta glabāšana

  Ieguldījumu dārgmetāli1

  Ieguldījumu zelta glabāšana2

  0,24% (gadā)

  Ieguldījumu zelta iekšbankas pārvedums

  100 EUR (par vienu stieni)


  1 Pakalpojums pieejams tikai juridiskām personām.
  2 Komisiju aprēķina, pamatojoties uz portfeļa ikmēneša vidējās tirgus vērtības ekvivalentu EUR valūtā un ietur katru mēnesi USD valūtā, ja klients nav pieteicis citu valūtu komisijas ieturēšanai. Aprēķinot portfeļa vidējo tirgus vērtību un ieturot komisiju, piemēro Eiropas Centrālās bankas attiecīgās valūtas kursu attiecīgajā mēneša dienā.

 • Elektroniskā tirdzniecība

  Doties uz sadaļu "Elektroniskā tirdzniecība"Elektroniskā tirdzniecība

  Elektroniskās tirdzniecības platformas1
  Trader ABLV pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 10 EUR (mēnesī)
  QTrader pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 70 USD (mēnesī)
  mobilā aplikācija bez maksas
  Quik Trader ABLV pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 300 RUB (mēnesī)
  Orbis Trader ABLV pieslēgšana bez maksas
  izmantošana 10 USD (mēnesī)


  1 Papildu komisija par pieeju pie noteikto biržu datiem ar elektronisko tirdzniecības platformu starpniecību var tikt ieturēta saskaņā ar attiecīgās biržas noteikumiem. Papildu informācija ir pieejama pēc pieprasījuma.


  Papildu pakalpojumi

  Komisija par finanšu instrumentu darījuma izdevīgāku cenu1

  100% no starpības starp cenu, ko uzrādījis klients, un faktisko finanšu instrumentu darījuma cenu

  Darījuma apstiprinājums internetbankā vai uz e-pastu

  bez maksas

  Citi pakalpojumi

  informācija pieejama pēc pieprasījuma


  1 Komisiju piemēro tikai profesionālo klientu ierobežojošiem rīkojumiem un ietur, veicot galīgo norēķinu par darījumu. Komisiju nepiemēro rīkojumiem, kuri iesniegti, izmantojot elektronisko tirdzniecības platformu (izņemot Trader ABLV).


  Darījumi ar obligācijām1

  ABLV Bank, AS emitētās obligācijas:


      obligācijas, nominētas USD

  50 USD2

      obligācijas, nominētas EUR

  50 EUR2

  Citu emitentu obligācijas:

      obligācijas, nominētas USD

  0,08% (min. 100 USD)

      obligācijas, nominētas EUR

  0,08% (min. 100 EUR)

      obligācijas, nominētas RUB

  0,20% (min. 50 USD)3

      obligācijas, nominētas citā valūtā

  informācija pieejama pēc pieprasījuma


  1 Atsevišķos regulētos tirgos var tikt piemērotas papildu nodevas (piemēram, Stamp Duty, Financial Transaction Tax u. tml.) un komisijas maksas.
  2 Komisiju nepiemēro rīkojumiem, kas iesniegti sākotnējā izvietošanā publiskā piedāvājuma ietvaros.
  3 Minimālo komisiju nepiemēro darījumiem, kas veikti, izmantojot elektronisko tirdzniecības platformu.


  Darījumi ar akcijām, t.sk. ETF (Exchange Traded Funds)1, 2

  Krievija


      akcijas, t.sk. ETF, nominētas USD

  0,25% (min. 50 USD)

      akcijas, t.sk. ETF, nominētas RUB

  0,20% (min. 50 USD)3

  ASV (ASV biržas, OTC)


      akcijas cena ir līdz 1,00 USD (ieskaitot) 0,010 USD par akciju (min. 50 USD)
      akcijas cena ir virs 1,00 līdz 5,00 USD (ieskaitot) 0,015 USD par akciju (min. 50 USD)
      akcijas cena ir virs 5,00 USD 0,025 USD par akciju (min. 50 USD)

  Kanāda

  0,35% (min. 60 CAD)

  Lielbritānija


      akcijas, t.sk. ETF, nominētas GBP

  0,35% (min. 50 GBP)

      akcijas, t.sk. ETF, nominētas USD

  0,35% (min. 50 USD)

  Šveice, Dānija, Norvēģija, Zviedrija, citas eirozonas valstis (izņemot Grieķiju)

  0,35% (min. 50 EUR)

  Latvija, Igaunija, Lietuva

  0,35% (min. 25 EUR)

  Citas valstis

  informācija pieejama pēc pieprasījuma


  1 Atsevišķos regulētos tirgos var tikt piemērotas papildu nodevas (piemēram, Stamp Duty, Financial Transaction Tax u. tml.) un komisijas maksas.
  2 Komisiju ietur darījuma valūtā par visām akcijām, kas tiek kotētas attiecīgās valsts regulētajā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, neatkarīgi no emitenta rezidentvalsts. Gadījumā, ja tiek piemērota minimāli noteiktā komisija un komisijas valūta atšķiras no darījuma valūtas, komisiju ietur darījumu valūtā, ņemot vērā Bloomberg kursu darījuma noslēgšanas dienā.
  3 Minimālo komisiju nepiemēro darījumiem, kas veikti, izmantojot elektronisko tirdzniecības platformu.


  Darījumi ar atvasinātiem finanšu instrumentiem1

  Iespējas līgumi (options) uz ASV akcijām

  2,50 USD par līgumu (min. 30 USD)

  Iespējas līgumi (options) uz Eiropas akcijām

  5 EUR par līgumu (min. 30 EUR)2

  Darījumi ar nākotnes līgumiem (futures) un iespējas līgumiem uz nākotnes līgumiem:

      CBOT, eCBOT, CME, CME Globex, ICE, NYMEX, NYBOT

  15 USD par līgumu2

      EUREX, EURONEXT-Paris, EURONEXT.liffe

  15 EUR par līgumu2

      Krievija / Maskavas Birža (FORTS)3 10 RUB par līgumu4

      Citas biržas

  informācija pieejama pēc pieprasījuma

  Naftas produktu SWAP līgumi (CME, ICE)

  informācija pieejama pēc pieprasījuma


  1 Atsevišķos regulētos tirgos var tikt piemērotas papildu nodevas (piemēram, Stamp Duty, Financial Transaction Tax u. tml.) un komisijas maksas.
  2 Komisiju ietur nākotnes / iespējas līguma valūtā par katru nākotnes / iespējas līgumu pirkšanas vai pārdošanas darījumu, ņemot vērā Bloomberg kursu darījuma noslēgšanas dienā.
  3 Slēgt darījumus iespējams tikai, izmantojot elektronisko tirdzniecības platformu Quik Trader ABLV. Nokavējuma procenti, izveidojoties nepietiekama nodrošinājuma situācijai, saskaņā ar starpnieksabiedrības tarifiem, sastāda 0,2% no nepietiekama nodrošinājuma summas dienā.
  4 Neieskaitot biržas un citas komisijas, kas radušās izpildot klienta rīkojumu.

 • Vērtspapīru glabāšana

  Doties uz sadaļu "Vērtspapīru glabāšana"Vērtspapīru glabāšana

  Finanšu instrumentu konts

  Konta atvēršana

  bez maksas

  Individuālā konta atvēršana centrālajā vērtspapīru depozitārijā1 informācija pieejama pēc pieprasījuma

  Konta apkalpošana

  bez maksas

  Finanšu instrumentu glabāšana2
      Nasdaq CSD SE glabātie finanšu instrumenti:

          ABLV Asset Management, IPAS atvērto fondu ieguldījumu apliecības

  bez maksas

          ABLV Bank, AS emitētās subordinētās obligācijas

  bez maksas

          ABLV Bank, AS emitētie citi finanšu instrumenti

  0,06% (gadā)

          citi finanšu instrumenti

  0,12% (gadā)

      Citi finanšu instrumenti

  0,24% (gadā)

  Finanšu instrumentu pārvedumi3:

      iekšbankas pārvedums

  bez maksas

      starp ABLV Bank, AS un ABLV Bank Luxembourg, S.A. kontiem

  faktiskās izmaksas4

      no konta citā bankā uz ABLV Bank, AS kontu

  faktiskās izmaksas5

      no ABLV Bank, AS konta uz kontu citā bankā

  0,1% no tirgus vērtības6 (min. 50 EUR)

  Konta slēgšana

  bez maksas


  1 Centrālais vērtspapīru depozitārijs — starpnieksabiedrība, pie kuras Banka tur klientu finanšu instrumentus, un kurai ir piešķirts centrālā vērtspapīru depozitārija (Central Securities Depositary — CSD) statuss saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem.
  2 Komisiju aprēķina, pamatojoties uz portfeļa ikmēneša vidējās tirgus vērtības ekvivalentu EUR valūtā un ietur katru mēnesi USD valūtā, ja klients nav pieteicis citu valūtu komisijas ieturēšanai. Portfeļiem tirdzniecības platformai Quik Trader ABLV komisiju ietur RUB valūtā. Aprēķinot portfeļa vidējo tirgus vērtību un ieturot komisiju, piemēro Eiropas Centrālās bankas attiecīgās valūtas kursu attiecīgajā mēneša dienā.
  No ABLV Asset Management, IPAS, klientiem un ABLV Asset Management, IPAS, pārvaldāmiem atvērtiem ieguldījumu fondiem komisiju neietur.
  3 Ja Bankā pārveduma rīkojums saņemts Bankas darba dienā līdz 18:00 (pēc Latvijas laika), tad par tā pieņemšanas izpildei datumu uzskata to pašu Bankas darba dienu, bet, ja pēc 18:00 (pēc Latvijas laika), tad — nākamo Bankas darba dienu.
  4 Faktiskās izmaksas tiek ieturētas starpnieksabiedrības piemērojamajā valūtā no pārveduma norakstīšanas konta.
  5 Faktiskās izmaksas tiek ieturētas finanšu instrumenta valūtā, ja tā ir USD, EUR vai RUB. Pārējos gadījumos komisiju ietur EUR valūtā, konvertējot pēc Bankas vispārējā kursa pārveduma izpildes dienā.
  6 Tirgus vērtību nosaka pārveduma izpildes dienā. Ja tirgus vērtība nav noteikta, tad Banka to nosaka patstāvīgi. Obligācijām tirgus vērtības aprēķinā neiekļauj uzkrāto kupona ienākumu. Komisiju ietur finanšu instrumenta valūtā, ja tā ir USD, EUR vai RUB. Pārējos gadījumos komisiju ietur EUR valūtā, konvertējot pēc Bankas vispārējā kursa pārveduma izpildes dienā.


  Naudas konts

  Konta atvēršana

  bez maksas

  Konta apkalpošana fiziskai personai

  bez maksas

  Konta apkalpošana juridiskai personai1

  10 EUR (mēnesī)

  Paziņošana par darījumiem naudas kontā (SMS vai e-pasts) bez maksas

  Konta slēgšana

  bez maksas


  1 Komisijā iekļauta LEI (Legal Entity Identifier) numura reģistrēšana un administrēšana.


  Pārskati

  Pārskats par ieguldījumu portfeļa stāvokli:


      regulārais internetbankā (reizi mēnesī / ceturksnī)

  bez maksas

      pēc pieprasījuma

  10 EUR (par pārskatu)

  Finanšu instrumentu darījumu pārskats (pēc pieprasījuma)

  10 EUR (par pārskatu)

  Dārgmetālu konta pārskats (pēc pieprasījuma)

  15 EUR (par pārskatu)

  Naudas konta pārskats (pēc pieprasījuma)

  15 EUR (par pārskatu)

  Cita satura pārskats (pēc pieprasījuma)

  100 EUR (par pārskatu)  Papildu pakalpojumi

  Izziņa par konta esamību

  20 EUR

  Cita satura izziņa

  100 EUR

  Citi pakalpojumi

  informācija pieejama pēc pieprasījuma

 • Finansēšana pret ieguldījumu portfeļa ķīlu

  Doties uz sadaļu "Finansēšana pret ieguldījumu portfeļa ķīlu"Finansēšana pret ieguldījumu portfeļa ķīlu

  Vispārējie noteikumi

  1. Pirmajās divās finansēšanas dienās piemēro minimālo kapitāla lietošanas procentu likmi (gadā), kuru aprēķina pēc šādas formulas:

      Minimālā kapitāla lietošanas procentu likme (gadā) = mainīgā procentu likme1 + 2,25%

      Minimālo kapitāla lietošanas procentu likmi nepiemēro, ja vienas dienas laikā notiek iepriekšējās finansēšanas dzēšana un jaunās finansēšanas piešķiršana.

  2. Sākot ar finansēšanas trešo dienu, piemēro kapitāla lietošanas procentu likmi (gadā), kuru aprēķina pēc šādas formulas:

      Kapitāla lietošanas procentu likme (gadā)2 = mainīgā procentu likme1 + bruto marža

  3. Finansēšanas atļautās valūtas: USD, EUR, RUB, GBP, CHF.

  4. Finansēšanas nosacījumi3:

  Obligācijas
  Instrumentu grupa4 Emitenta valsts Kredītreitings Dzēšanas termiņš (gados) Valūta Pieejamais
  kredīta
  limits5
  INITL5,6 MAINT5,7 SL5,8 Bruto marža
  Valdības, valsts centrālo banku un pārvalstisko organizāciju (supranationals) obligācijas9 ASV   ≤ 5 USD 96% 4% 3% 2% 2,75%
  > 5 USD 94% 6% 4% 2% 3,00%
  Baltkrievija, Ukraina Netiek finansētas
  Citas valstis AA- un augstāk ≤ 5 USD, EUR, GBP, CAD, SEK, CHF, RUB 95% 5% 4% 2% 3,00%
  AA- un augstāk > 5 USD, EUR, GBP, CAD, SEK, CHF, RUB 94% 6% 4% 2% 3,00%
  A+, A, A-,
  BBB+, BBB, BBB-
  ≤ 5 USD, EUR, GBP, CAD, SEK, CHF, RUB 90% 10% 8% 6% 4,00%
  A+, A, A-,
  BBB+, BBB, BBB-
  > 5 USD, EUR, GBP, CAD, SEK, CHF, RUB 85% 15% 10% 8% 4,00%
  BB+, BB, BB- ≤ 5 USD, EUR, GBP, CAD, SEK, CHF, RUB 80% 20% 15% 10% 4,50%
  BB+, BB, BB- > 5 USD, EUR, GBP, CAD, SEK, CHF, RUB 75% 25% 20% 15% 4,50%
  B+, B, B- (neutral outlook)   USD, EUR, GBP, CAD, SEK, CHF, RUB 65% 35% 30% 25% 4,75%
  Korporatīvās obligācijas, kuru saistību izpildi garantē valdība, ar emisijas apjomu 100 miljonu USD un vairāk9 Piemēro kategorijas “Valdības, valsts centrālo banku un pārvalstisko organizāciju (supranationals) obligācijas” nosacījumus
  Korporatīvās obligācijas (izņemot ABLV Bank obligācijas), ar emisijas apjomu 100 miljonu USD un vairāk9 Parastās obligācijas
  Baltkrievija, Ukraina Netiek finansētas
  Citas valstis BBB- un augstāk   USD, EUR, GBP, CAD, SEK, CHF 75% 25% 20% 15% 4,40%
  RUB 65% 35% 30% 25% 4,40%
  BB+, BB, BB-   USD, EUR, GBP, CAD, SEK, CHF 60% 40% 35% 30% 5,25%
  RUB 50% 50% 45% 40% 5,25%
  B+, B   USD, EUR, GBP, CAD, SEK, CHF 50% 50% 45% 40% 6,00%
  RUB 40% 60% 55% 50% 6,00%
  B-   USD, EUR, GBP, CAD, SEK, CHF 40% 60% 55% 50% 6,25%
  RUB 30% 70% 65% 60% 6,25%
  Subordinētās obligācijas
  Baltkrievija, Ukraina Netiek finansētas
  Citas valstis BBB- un augstāk   USD, EUR, GBP, CAD, SEK, CHF 75% 25% 20% 15% 4,40%
  RUB 65% 35% 30% 25% 4,40%
  BB+, BB, BB-   USD, EUR, GBP, CAD, SEK, CHF 60% 40% 35% 30% 5,25%
  RUB 50% 50% 45% 40% 5,25%
  B+, B   USD, EUR, GBP, CAD, SEK, CHF 40% 60% 55% 50% 6,50%
  RUB 30% 70% 65% 60% 6,50%
  ABLV Bank obligācijas
  (izņemot subordinētas obligācijas)
        USD, EUR 90% 10% 7% 4% 3,00%
  Obligācijas, kas neietilpst nevienā no iepriekš minētajām apakšgrupām10       USD, EUR, GBP, CAD, SEK, CHF, RUB 10% 90% 85% 80% 15,00%


  1 Attiecīgā procentu likme: USD — Fed Funds likme (US Federal Funds Target Rate), EUR — ECB refinansēšanas likme (European Central Bank Refinancing Fixed Rate), RUB — CBR bāzes likme (Central Bank of Russia Key Rate), GBP — BoE bankas likme (Bank of England Bank Rate), CHF — SNB bāzes likmes (Swiss National Bank Target Range for 3M LIBOR CHF) vidējā vērtība. Ja attiecīgā procentu likme sasniedz 0,00% vai mazāk, kā mainīgo procentu likmi piemēro procentu likmi 0,00% apmērā.
  2 Kapitāla lietošanas procentu likme tiek aprēķināta saskaņā ar “ABLV Bank, AS vispārējo darījumu noteikumu” (NOT.001) B14. sadaļas nosacījumiem.
  3 Banka ir tiesīga vienpusēji grozīt finansēšanas nosacījumus kādam noteiktā ieguldījumu aktīvu kategorijā ietilpstošam finanšu instrumentam, norādot to atsevišķā paziņojumā klientam. Šādi grozījumi ir attiecināmi tajā skaitā uz finansēšanas pret ieguldījumu portfeļa ķīlu darījumiem, kuri ir noslēgti grozījumu spēkā stāšanās brīdī. Ja šādu grozījumu rezultātā klientam iestājas nepietiekama nodrošinājuma situācija, turpmākajā finansēšanas pret ieguldījumu portfeļa ķīlu darījumu izpildē ir ievērojama „ABLV Bank, AS vispārējo darījumu noteikumu” (NOT.001) B14. sadaļā paredzētā kārtība.
  4 Banka ir tiesīga noteikt ierobežojumus uz atsevišķu emitentu finanšu instrumentiem.
  5 Uzrādīts procentuālais apmērs no ieguldījumu aktīvu tirgus vērtības.
  6 Initial Margin — sākotnējās maržinālās prasības, kas nosaka pieļaujamo kredīta limitu.
  7 Maintenance Margin — maržinālo prasību līmenis, kuru sasniedzot Banka ir tiesīga pieprasīt nodrošinājuma palielināšanu vai kredīta apmēra samazināšanu.
  8 Stop Loss — maržinālo prasību līmenis, kuru sasniedzot notiek klientu pozīciju aizvēršana bezakcepta kārtībā, lai samazinātu kredīta apmēru.
  9 Saskaņā ar Standard & Poor’s reitingiem vai citu kredītreitingu aģentūru atbilstošo reitingu. Pamatojoties uz atsevišķu klienta pieteikumu, Banka var noslēgt ar klientu finansēšanas pret ieguldījumu portfeļa ķīlu darījumu, kura saistību izpildi nodrošina obligācijas, kurām to sākotnējās izvietošanas ietvaros vēl nav piešķirts kredītreitings, Bankai iekļaujot šādas obligācijas kādā no cenrādī norādītajām ieguldījumu aktīvu kategorijām un par to paziņojot klientam.
  10 Papildu informācija par šiem instrumentiem ir pieejama pēc pieprasījuma.


  Akcijas un ETF (Exchange Traded Funds)
  Instrumentu grupa1 Emitenta valsts Kapitalizācija Valūta Pieejamais
  kredīta
  limits2
  INITL2,3 MAINT2,4 SL2,5 Bruto marža
  Biržā tirgojamās akcijas un ETF (Exchange Traded Funds) Baltkrievija, Ukraina Netiek finansētas
  Citas valstis  ≥1 mljrd. USD USD, EUR, GBP, CAD, SEK, CHF 70% 30% 25% 20% 9,75%
  RUB 60% 40% 35% 30% 9,75%
  ≥ 300 milj. USD,
  bet < 1 mljrd. USD
  USD, EUR, GBP, CAD, SEK, CHF 60% 40% 35% 30% 10,25%
  RUB 50% 50% 45% 40% 10,25%
  ≥ 100 milj. USD,
  bet < 300 milj. USD
  USD, EUR, GBP, CAD, SEK, CHF 50% 50% 45% 40% 10,75%
  RUB 40% 60% 55% 50% 10,75%
  Biržā tirgojamās akcijas un ETF, kas neietilpst nevienā no iepriekš minētajām apakšgrupām6     USD, EUR, GBP, CAD, SEK, CHF, RUB 10% 90% 85% 80% 15,00%


  1 Banka ir tiesīga noteikt ierobežojumus uz atsevišķu emitentu finanšu instrumentiem.
  2 Uzrādīts procentuālais apmērs no ieguldījumu aktīvu tirgus vērtības.
  3 Initial Margin — sākotnējās maržinālās prasības, kas nosaka pieļaujamo kredīta limitu.
  4 Maintenance Margin — maržinālo prasību līmenis, kuru sasniedzot Banka ir tiesīga pieprasīt nodrošinājuma palielināšanu vai kredīta apmēra samazināšanu.
  5 Stop Loss — maržinālo prasību līmenis, kuru sasniedzot notiek klientu pozīciju aizvēršana bezakcepta kārtībā, lai samazinātu kredīta apmēru.
  6 Informācija par valūtām, kas tiek pieņemtas kā nodrošinājums, ir pieejama pēc pieprasījuma.


  ABLV Asset Management, IPAS pārvaldāmie ieguldījumu fondi
  Instrumentu grupa1 Valūta Pieejamais
  kredīta
  limits2
  INITL2,3 MAINT2,4 SL2,5 Bruto marža
  ABLV Emerging Markets Bond Fund USD, EUR 80% 20% 15% 10% 4,25%
  ABLV Global Corporate USD Bond Fund USD 75% 25% 20% 15% 5,25%
  ABLV European Corporate EUR Bond Fund EUR
  ABLV High Yield CIS Bond Fund USD, RUB
  ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund USD
  ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund USD
  ABLV Global Stock Index Fund USD, EUR 70% 30% 20% 15% 9,75%
  ABLV US Industry USD Equity Fund USD
  ABLV European Industry EUR Equity Fund EUR


  1 Banka ir tiesīga noteikt ierobežojumus uz atsevišķu emitentu finanšu instrumentiem.
  2 Uzrādīts procentuālais apmērs no ieguldījumu aktīvu tirgus vērtības.
  3 Initial Margin — sākotnējās maržinālās prasības, kas nosaka pieļaujamo kredīta limitu.
  4 Maintenance Margin — maržinālo prasību līmenis, kuru sasniedzot Banka ir tiesīga pieprasīt nodrošinājuma palielināšanu vai kredīta apmēra samazināšanu.
  5 Stop Loss — maržinālo prasību līmenis, kuru sasniedzot notiek klientu pozīciju aizvēršana bezakcepta kārtībā, lai samazinātu kredīta apmēru.


  Citi instrumenti
  Instrumentu grupa1 Valūta Pieejamais
  kredīta
  limits2
  INITL2,3 MAINT2,4 SL2,5 Bruto marža
  Atlikumi dārgmetālu kontos XAU, XPT, XPD, XAG 70% 30% 25% 20% 5,00%
  Atlikumi naudas kontos6   90% 10% 0% 0% 5,00%


  1 Banka ir tiesīga noteikt ierobežojumus uz atsevišķu emitentu finanšu instrumentiem.
  2 Uzrādīts procentuālais apmērs no ieguldījumu aktīvu tirgus vērtības.
  3 Initial Margin — sākotnējās maržinālās prasības, kas nosaka pieļaujamo kredīta limitu.
  4 Maintenance Margin — maržinālo prasību līmenis, kuru sasniedzot Banka ir tiesīga pieprasīt nodrošinājuma palielināšanu vai kredīta apmēra samazināšanu.
  5 Stop Loss — maržinālo prasību līmenis, kuru sasniedzot notiek klientu pozīciju aizvēršana bezakcepta kārtībā, lai samazinātu kredīta apmēru.
  6 Informācija par valūtām, kas tiek pieņemtas kā nodrošinājums, ir pieejama pēc pieprasījuma.


  Fiksētā nokavējuma procentu likme1, ko piemēro:
  kredīta limita2 pārsniegšanas gadījumā  24% gadā
  izmantojot finansēšanu neatļautās valūtās 36% gadā


  1 “ABLV Bank, AS vispārējo darījumu noteikumu” (NOT.001) B14. sadaļas izpratnē, kopējās procentu likmes sastāvdaļa.
  2 Kredīta limits “ABLV Bank, AS vispārējo darījumu noteikumu” (NOT.001) B14. sadaļas izpratnē.

  Doties uz sadaļu "Finansēšana pret ieguldījumu portfeļa ķīlu"Finansēšana pret platformas Orbis Trader ABLV ieguldījumu portfeļa ķīlu

  Vispārējie noteikumi

  1. Finansēšanai piemēro kapitāla lietošanas procentu likmi (gadā)1, kuru aprēķina pēc šādas formulas:

      Kapitāla lietošanas procentu likme (gadā) = mainīgā procentu likme2 + 10,25%

  2. Finansēšanas atļautā valūta: USD

  3. Nokavējuma procentu likme (gadā), kuru piemēro finansēšanai neatļautās valūtās: 36%
  4. Finansēšanas nosacījumi3:

  Akcijas un ETF (Exchange Traded Funds)

  Instrumentu grupa

  Kapitalizācija

  Valūta

  Pieejamais
  kredīta limits4

  INITL4,5

  MAINT4,6

  SL4,7

  Biržā tirgojamās akcijas un ETF (Exchange Traded Funds)

  ≥1 mljrd. USD

  USD

  70%

  30%

  25%

  20%

  ≥ 300 milj. USD, bet < 1 mljrd. USD

  USD

  60%

  40%

  35%

  30%

  ≥ 100 milj. USD, bet < 300 milj. USD USD

  50%

  50%

  45%

  40%


  1 Finansēšanas darījumiem platformā Orbis Trader ABLV netiek piemērots “ABLV Bank, AS, vispārējo darījumu noteikumu” (NOT.001) B14. sadaļā paredzētais noteikums par minimālajām kapitāla lietošanas procentu likmēm. Šī veida darījumiem piemērojamā kapitāla lietošanas procentu likme tiek noteikta cenrāža 1. punktā minētajā kārtībā visā finansēšanas izmantošanas laikā.
  2 Attiecīgās darba dienas Federal Funds likme. Ja attiecīgā procentu likme sasniedz 0,00% vai mazāk, kā mainīgo procentu likmi piemēro procentu likmi 0,00% apmērā.
  3 Banka ir tiesīga vienpusēji grozīt finansēšanas nosacījumus kādam noteiktā ieguldījumu aktīvu kategorijā ietilpstošam finanšu instrumentam, norādot to atsevišķā paziņojumā klientam. Šādi grozījumi ir attiecināmi tajā skaitā uz finansēšanas pret ieguldījumu portfeļa ķīlu darījumiem, kuri ir noslēgti grozījumu spēkā stāšanās brīdi. Ja šādu grozījumu rezultātā klientam iestājas nepietiekama nodrošinājuma situācija, turpmākajā finansēšanas pret ieguldījumu portfeļa ķīlu darījumu izpildē ir ievērojama “ABLV Bank, AS, vispārējo darījumu noteikumu” (NOT.001) B14. sadaļā paredzētā kārtība.
  4 Uzrādīts procentuālais apmērs no ieguldījumu aktīvu tirgus vērtības.
  5 Initial Margin — sākotnējās maržinālās prasības, kas nosaka pieļaujamo kredīta limitu.
  6 Maintenance Margin — maržinālo prasību līmenis, kuru sasniedzot Banka ir tiesīga pieprasīt nodrošinājuma palielināšanu vai kredīta apmēra samazināšanu.
  7 Stop Loss — maržinālo prasību līmenis, kuru sasniedzot notiek klientu pozīciju aizvēršana bezakcepta kārtībā, lai samazinātu kredīta apmēru.