Pārvaldīšanas kompānijas komentārs par ABLV atvērto ieguldījumu fondiem janvārī

Rīga, Latvija, 2014. gada 7. februāris, 10:23 / Ieguldījumi

Pasaules akciju tirgū janvāri var nosacīti sadalīt divās daļās. Mēneša pirmajā pusē turpinājās iepriekšējā gada tendences – attīstīto un attīstības valstu fondu tirgu dažāda uzvedība (decoupling).

Vairums no attīstības tirgiem mēnesi sāka ar kritumu gandrīz jau no paša mēneša sākuma, turklāt attīstības valstu tirgos saglabājās mēreni pozitīva dinamika. Tomēr negatīvā noskaņojuma palielināšanās attīstības valstu tirgos izraisīja plaša mēroga korekciju, kā rezultātā pasaules akciju tirgus cieta diezgan ievērojamus zaudējumus. Noskaņojuma straujas maiņas katalizators bija neiepriecinošs ziņu fons. Tas un makroekonomisko datu pasliktināšanās, visupirms jau Ķīnā, politiskā nestabilitāte atsevišķās attīstības valstīs, kā arī amerikāņu korporāciju ceturkšņa atskaites, lai arī nebija sliktas, bet tomēr neattaisnoja daudzu investoru cerības. Tam vēl pievienojās draudi par valūtu kursu krišanas turpināšanos vairumā no attīstības valstīm. Visi šie faktori veicināja to, ka vairums tirgus dalībnieku nolēma fiksēt peļņu pēc straujās izaugsmes 2013. gadā.

Šo situāciju izmantoja ETF fondu pārvaldnieks lai samazinātu naudas līdzekļu daļu, jo mēs saglabājam optimistisku viedokli par pasaules fondu tirgu un uzskatām, ka akciju tirgū esošās korekcijas iemesli ir vairāk psiholoģiska un emocionāla rakstura, un tie nav saistīti ar fundamentāliem iemesliem. Mēs sagaidām, ka esošā korekcija būs īstermiņa un pēc tās pasaules akciju tirgū atgriezīsies pozitīvās tendences. Šobrīd pasaules tirgus fondos galvenās pozīcijas ir koncentrētas attīstīto valstu ETF. Tomēr mēs paredzam, ka vētra, kura šobrīd notiek attīstības valstu tirgos – galvenokārt valūtu tirgos, beigsies un situācija stabilizēsies. Šādā gadījumā tiks izskatīta iespēja restrukturizēt fondu portfeļus ar mērķi palielināt to attīstības valstu daļu, kuras, mūsuprāt, sniegs lielākas investīciju iespējas.

Nozaru ETF fondos, atbilstoši stratēģijai, tika samazināta naudas līdzekļu daļa. Prioritāte iepirkumos bija tām nozarēm, kurām, mūsuprāt, ir vislielākais pieauguma potenciāls.

Pasaules obligāciju tirgū mēneša pirmajā pusē, uz kopējā labvēlīgā fonā, tika novērota ienesīguma samazināšanās ASV valsts obligāciju segmentā un riska prēmiju (kredītu spreds) samazināšanās attīstības valstu obligāciju segmentā. Tomēr mēneša trešajā dekādē investoru noskaņojuma vektors mainījās pēc tam, kad neattaisnojās cerības par Ķīnas un ASV ražošanas piegumu tempu datiem.

Attīstības valstu valūtu kursu krišanas turpināšanās un politiskā nestabilitāte atsevišķās valstīs pievienoja nervozitāti un izraisīju visu riskanto aktīvu izpārdošanas vilni, tai skaitā arī obligāciju tirgū. Tam vēl pievienojās pietiekami liels valstu obligāciju emisiju apjoms, kas izraisīja lielu spiedienu uz cenām tieši šajā sektorā.

Korporatīvo obligāciju sektors cieta mazāk un mēneša noslēgumā palika plusos, pateicoties solīdam cenu pieaugumam mēneša sākumā un augstiem kuponu ienesīgumiem.

Kārtējo reizi apsteidzošu dinamiku nodemonstrēja obligācijas, kuras nominētas eiro. Šis segments joprojām ir īpaši pieprasīts investoru vidū, jo, atšķirībā no ASV, eirozonas regulators neizslēdz iespēju palielināt monetārās stimulēšanas politiku.

Fondu pārvaldnieki turpinās ievērot mēreni konservatīvo stratēģiju, priekšroku dodot obligācijām ar augstu kuponu ienesīgumu un salīdzinoši zemu durāciju kā daudz mazāk jūtīgām pret negatīvu noskaņojumu tirgos.

Ar fondu darbības rezultātiem uz 2014. gada 31. janvāri var iepazīties ABLV Bank mājas lapā, sadaļā „ABLV ieguldījumu fondi”.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com