Pārvaldīšanas kompānijas komentārs par ABLV atvērto ieguldījumu fondiem decembrī

Rīga, Latvija, 2014. gada 9. janvāris, 14:46 / Ieguldījumi

Decembris pasaules finanšu tirgos bija nozīmīgs ar to, ka beidzot piepildījās notikums, kura gaidās tirgus „dzīvoja” pēdējo pusgadu – ASV Federālās Rezervju sistēmas (FRS) paziņojumu par programmas QE3 pakāpenisku izbeigšanu.

Šāds lēmums bija kā pārsteigums vairumam tirgus dalībnieku, jo tika prognozēts, ka šis process nesāksies ātrāk kā 2014. gada februārī-martā. Tomēr FRS, acīmredzot, nolēma visiem uzdāvināt Ziemassvētku dāvanu. Nebija šaubu, ka tuvākajā laikā tiks uzsākta kvantitatīvās mīkstināšanas programmas izbeigšana, kas pamatots ar labiem ASV makroekonomikas rādītājiem. Tomēr jautājums bija par to, kā un kādos apjomos tā notiks. Tādēļ paziņotie šī procesa parametri (kopējais samazinājums par 10 miljardiem USD – pa 5 miljardu USD samazinājums valsts un hipotekāro vērtspapīru iepirkšanai) izgaisināja šaubas par šī procesa iespējamo negatīvo ietekmi uz ekonomiku.

Akciju tirgi diezgan pozitīvi reaģēja uz šo lēmumu. Ja mēneša pirmajā pusē vairumā galvenajos tirgos bija novērojama korekcija, kas, visticamāk, bija saistīta ar peļņas fiksēšanu un vispārēju aktivitātes krišanu, tad vēlāk, pēc ASV FRS sēdes rezultātu paziņošanas, tirgu atgriezās pircēji, kā rezultātā attīstīto valstu tirgi mēneša griezumā uzrādīja pieaugumu. Diemžēl attīstības valstu tirgi atkal bija spiediena ietekmē, kas galvenokārt saistīts ar vietējo valūtu kursu kārtējo krišanas vilni un tas noveda pie negatīva ienesīguma.

Attiecībā uz visu 2013. gadu situācija pasaules akciju tirgū attīstījās neviennozīmīgi. No vienas puses – neapturams attīstīto valstu fondu indeksu pieaugums, pamatā ASV un Vācijas, kuri sasniedza savus vēsturiski augstākos līmeņus, un no otras puses – attīstības valstu galveno fondu indeksu samazinājums vai nebūtisks pieaugums. Tam visam vēl pievienojās vairāku attīstības valstu vietējo valūtu kursu spēcīgs kritums (attīstības valstu valūtu indeksa JPM EM FX kritums 2013. gadā bija 8%), kas izraisīja akciju indeksa MSCI EM vispārēju kritumu par 5%.

Pasaules obligāciju tirgū situācija aizvadītājā gadā bija vēl sliktāka. Ja akciju tirgū vieni fondu indeksi auga, bet citi samazinājās, tad obligāciju tirgū kritums tika novērots visos segmentos. Tādu tirgus dinamiku izprovocēja FRS vadītāja Bena Bernankes paziņojums jūnijā par iespējamu QE3 programmas pakāpenisku izbeigšanu. Tā rezultātā sākās naudas masveida aizplūdes process no attīstības valstu tirgiem. Visspēcīgāko spiedienu izjuta valsts obligāciju sektors, kurš ir vairāk jutīgs pret amerikāņu valsts obligāciju ienesīguma pieaugumu. Ja korporatīvo obligāciju segmentā ienākumu procenti spēja nivelēt cenu samazināšanos, tad valstu obligāciju segmentā ar to nebija pietiekami.

Nedaudz labāka situācija bija to obligāciju tirgū, kuras nominētas eiro, kas saistīts ar ECB saglabāto stimulējošo monetāro politiku.

Jaunā gada pirmajā pusgadā mēs prognozējam esošo tendenču saglabāšanos. Pasaules akciju tirgus fondos galvenās pozīcija joprojām tiks koncentrētas uz attīstīto valstu ETF, kas saistīts ar liela daudzuma naudas pieplūdumu šajos tirgos. Ieguldot atsevišķos attīstības valstu ETF, galvenā uzmanība tiks veltīta valūtu risku mazināšanai, jo šie riski, mūsuprāt, esošajā situācijā ir ļoti augsti. Plānots, ka nozaru ETF fondos tiks maksimāli samazināta naudas daļa, sagaidot turpmāku ASV un Eiropas fondu tirgus pieaugumu.

Obligāciju tirgū mēs sagaidām stabilizāciju, jo vairāk vai mazāk ir kļuvuši skaidri stimulēšanas pasākumu pakāpeniskās izbeigšanas tempi un izmēri. Tam vajadzētu mazināt investoru paaugstināto nervozitāti. Tomēr mēs turpināsim ievērot mērenu stratēģiju, kuras ietvaros priekšroka tiek dota obligācijām ar zemu un vidēju durāciju, kā arī ar augstu kuponu ienesīgumu.

Ar fondu darbības rezultātiem uz 2013. gada 31. decembri var iepazīties ABLV Bank mājas lapā, sadaļā „ABLV ieguldījumu fondi”.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com