ABLV ieguldījumu fondi

Līdzekļu pārvaldīšanu veic mūsu meitas sabiedrība ABLV Asset Management. 

Ieguldījumu fondu ienesīgums uz 30.11.2018

ISIN kopš 2018. gada sākuma 2017. gads 2016. gads 2015. gads1 kopš izveides brīža (gada izteiksmē)
Valsts obligāciju fondi
ABLV Emerging Markets USD Bond Fund LV0000400315 -5,22% 8,92% 6,99% 2,05% 4,33%
ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund LV0000400349 -3,99% 9,28% 8,96% 2,31% 4,02%
Korporatīvo obligāciju fondi
ABLV High Yield CIS USD Bond Fund LV0000400331 -4,25% 5,53% 10,36% 25,30% 4,65%
ABLV Global Corporate USD Bond Fund LV0000400802 -2,73% 3,29% 9,32% -1,58% 1,86%
ABLV European Corporate EUR Bond Fund LV0000400810 -5,23% 2,92% 9,14% 1,47% 2,69%
ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund LV0000400935 -4,60% 7,51% 10,23% 0,09% 3,94%
Kopējā ienesīguma fonds
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund LV0000400919 -4,47% 8,03% 3,80% -7,07% -0,12%
Akciju fondi
ABLV Global USD Stock Index Fund LV0000400323 -4,53% 15,38% -5,24% -6,78% 1,05%
ABLV Global EUR Stock Index Fund LV0000400356 -7,05% 10,22% -4,40% 0,86% -0,52%
ABLV US Industry USD Equity Fund LV0000400836 1,47% 14,01% -0,27% -1,03% 4,70%
ABLV European Industry EUR Equity Fund LV0000400844 -8,48% 6,96% -2,78% 5,21% 0,56%

1 Izņemot ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund un ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund, kuriem ienesīgums tiek aprēķināts kopš fondu izveides datuma. 

Atvērto ieguldījumu fondu pārskati ir pieejami šeit. Publiskā informācija par fondiem ir pieejama Nasdaq Riga biržā.

Pievēršam uzmanību

Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgo fonda ienesīgumu nākotnē. Šim materiālam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālā minēto fondu ieguldījumu apliecības.

Ņemot vērā noteiktos ierobežojumus likvidējamai ABLV Bank, AS, šobrīd ir apturētas ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu daļu pirkšanas un pārdošanas operācijas.

Saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu darījumus ar fondu īpašumiem ABLV Asset Management, IPAS veic ar turētājbankas starpniecību, kas līdz šim bija likvidējamā ABLV Bank, AS.

Šobrīd notiek pārrunas ar vairākām bankām par turētājbankas maiņu. Panākot vienošanos un noslēdzot jaunu līgumu, kā arī reģistrējot izmaiņas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, ieguldījumu fondu aktīvi tiks pārvesti uz jauno turētājbanku. Pēc lēmuma pieņemšanas ABLV Asset Management, IPAS fondu pārvaldīšanas darbības, tai skaitā iespējas fondu ieguldītājiem pirkt un pārdot fondu apliecības, atgriezīsies ierastajā režīmā.

Lēmumu par fondu apliecību pirkšanas un pārdošanas operāciju atjaunošanu pieņem ABLV Asset Management, IPAS valde. Par šādu lēmumu ieguldītāji tiks informēti nekavējoties.