ABLV ieguldījumu fondi

Ieguldījumi ABLV ieguldījumu fondos — tā ir iespēja nodot savus līdzekļus profesionālā pārvaldīšanā un diversificēt finanšu riskus.

Potenciālo ieguldītāju lielākajai daļai vislabākais risinājums ir līdzekļu nodošana pārvaldīšanā profesionāļiem. Mēs uzskatam, ka vispieprasītākais un vienkāršākais pārvaldīšanas variants ir līdzekļu ieguldīšana ieguldījumu fondos.

Līdzekļu pārvaldīšanu veic mūsu meitas sabiedrība ABLV Asset Management. ABLV Bank ir fonda aktīvu turētājbanka. Fonda aktīvi ir nodalīti no turētājbankas aktīviem.

Ieguldījumu fondu ienesīgums uz 28.02.2018

ISIN kopš 2018. gada sākuma 2017. gads 2016. gads 2015. gads1 kopš izveides brīža (gada izteiksmē)
Valsts obligāciju fondi
ABLV Emerging Markets USD Bond Fund LV0000400315 -1,55% 8,92% 6,99% 2,05% 4,99%
ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund LV0000400349 -1,24% 9,28% 8,96% 2,31% 4,63%
Korporatīvo obligāciju fondi
ABLV High Yield CIS USD Bond Fund LV0000400331 -0,71% 5,53% 10,36% 25,30% 5,34%
ABLV Global Corporate USD Bond Fund LV0000400802 -1,06% 3,29% 9,32% -1,58% 2,46%
ABLV European Corporate EUR Bond Fund LV0000400810 -0,57% 2,92% 9,14% 1,47% 4,16%
ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund LV0000400935 -0,74% 7,51% 10,23% 0,09% 6,91%
Kopējā ienesīguma fonds
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund LV0000400919 -2,05% 8,03% 3,80% -7,07% 1,18%
Akciju fondi
ABLV Global USD Stock Index Fund LV0000400323 -4,12% 15,38% -5,24% -6,78% 1,63%
ABLV Global EUR Stock Index Fund LV0000400356 -3,46% 10,22% -4,40% 0,86% 0,03%
ABLV US Industry USD Equity Fund LV0000400836 -3,18% 14,01% -0,27% -1,03% 5,77%
ABLV European Industry EUR Equity Fund LV0000400844 -3,54% 6,96% -2,78% 5,21% 2,32%

1 Izņemot ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund un ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund, kuriem ienesīgums tiek aprēķināts kopš fondu izveides datuma. 

Atvērto ieguldījumu fondu pārskati ir pieejami šeit. Publiskā informācija par fondiem ir pieejama Nasdaq Riga biržā.

Ieguldījumi atvērtajos ieguldījumu fondos ir diezgan likvīdi, nepieciešamības gadījumā mēs nodrošinām līdzekļu izņemšanu dažu darba dienu laikā.

Mēs esam gatavi piešķirt finansējumu pret jums piederošo ABLV ieguldījumu fondu apliecību ķīlu investīciju apjoma palielināšanai vai citiem mērķiem.

Pievēršam uzmanību

Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgo fonda ienesīgumu nākotnē. Šim materiālam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālā minēto fondu ieguldījumu apliecības.